On-line seminář

Zásadní změny v odpadových zákonech aneb nové nakládání s odpady od 1. 1. 2021

- 3 webináře v 1 balíčku

Ing. Petr Šulc

Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, novela zákona o obalech i nový zákon o výrobcích s ukončenou životností schválila Poslanecká sněmovna! Platnost všechny nové zákony nabydou 1. 1. 2021. Všechny tyto změny Vám představíme v balíčku tří webinářů, a to včetně jejich prováděcích předpisů, které už si také razí cestu Sněmovnou a jejichž navrhované znění už je také známé.

Termíny jednotlivých webinářů:

Pro koho jsou webináře určeny:

Pro původce odpadů, zaměstnance obcí a měst zajišťující povinnosti obcí jako původců komunálního  odpadu, provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Dále pro povinné osoby – výrobce obalů a obalových prostředků a subjekty dodávající na trh elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během webináře můžete lektorovi pokládat dotazy prostřednictvím chatu. Po jeho skončení se můžete podívat na jeho záznam. On-line seminář bude probíhat v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.1. – 26.1.2021

10:00 - 14:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.