On-line seminář

Zásadní změny v předpisech pro silniční nákladní dopravu

Ing. Jiří Novotný

Balíček mobility a dvě novely zákona o silniční dopravě zveřejněné v průběhu loňského roku mají zásadní dopad na podnikání v autodopravě. Přijďte diskutovat o všech podstatných aspektech aktualizovaných předpisů. Akce je určena pro všechny řidiče a dopravce.

Obsah on-line semináře

Výklad bude zaměřen na:

  •  novely zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě provedené v roce 2020 zákony č. 115/2020 Sb. a 337/2020 Sb.
  •  novelu nařízení  (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti provedenou nařízením (EU) č.2020/1054
  •  novelu nařízení (EU) č 165/2014 o tachografech v silniční dopravě provedenou nařízením (EU) č. 2020/1054
  •  novelu nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele provedenou nařízením (EU) č. 2020/1055
  •  novelu nařízení (ES) č. 1072/2009 týkající se společných pravidel pro přístup na trh mezinárodní dopravy provedené nařízením (EU) č. 2020/1055
  •  novelu směrnice 2006/22/ES týkající se minimálních podmínek pro provedení nařízení č. 561/2006 a 165/2014 provedené nařízením (EU) č. 2020/1057

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

Lektor

Ing. Jiří Novotný

pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.3.2021

9:00 - 13:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.