Seminář

Zásadní změny v předpisech pro silniční nákladní dopravu

Jaký dopad má balíček mobility EU na vás jako podnikatele v dopravě?

Ing. Jiří Novotný

Evropský balíček mobility a novely tuzemského zákona o silniční dopravě zveřejněné v loňském roce mají zásadní dopad na podnikání v autodopravě. Jejich aplikace v praxi vyvolává řadu otázek. Také lhůty pro realizaci změn byly odstartovány novým prováděcím nařízením (EU) 2021/1228. Přijďte diskutovat o všech podstatných aspektech aktualizovaných předpisů.

Obsah semináře:

  •  novely zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě provedené v roce 2020 zákony č. 115/2020 Sb. a 337/2020 Sb.
  •  novelu nařízení  (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti provedenou nařízením (EU) č.2020/1054
  •  novelu nařízení (EU) č 165/2014 o tachografech v silniční dopravě provedenou nařízením (EU) č. 2020/1054
  •  novelu nařízení (ES) č. 1071/2009 týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele provedenou nařízením (EU) č. 2020/1055
  •  novelu nařízení (ES) č. 1072/2009 týkající se společných pravidel pro přístup na trh mezinárodní dopravy provedené nařízením (EU) č.   2020/1055
  •  novelu směrnice 2006/22/ES týkající se minimálních podmínek pro provedení nařízení č. 561/2006 a 165/2014 provedené nařízením (EU) č. 2020/1057

Lektor

Ing. Jiří Novotný

Na různých funkcích v oboru silniční dopravy pracuje nepřetržitě od roku 1973. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, veřejné výzkumné organizace. Podílel se například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku nebo o…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.11.2021

10:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 490,- Kč

8.11.2021

10:00 - 14:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.