On-line seminář

Závodní stravování

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor možností zaměstnavatele, zda přispívat na stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů či zda realizovat stravování ve vlastním zařízení, a to z pohledu zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a souvisejícího účtování.

Výběr z obsahu:

  • postupy z hlediska daní z příjmů (pohled zaměstnance i zaměstnavatele) – rozlišení stravování ve vlastním zařízení a příspěvku na stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (za jakých podmínek lze poskytnout, co je a není daňovým nákladem, problematika stravenek, souběh s pracovní cestou a další)
  • postup z hlediska DPH
  • příklady na související účtování
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22)
  • vysvětlení postupů na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.5.2019

14:00-15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.