On-line seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR nejen při ročním zúčtování v případových studiích

Mgr. Magdaléna Vyškovská

S koncem zdaňovacího období si kladou zaměstnavatelé otázky týkající se správného pojištění a zdanění svých zaměstnanců, kteří jsou cizí státní příslušníci. Od roku 2019 váže správný odvod pojistného i na správné určení základu daně. Seminář je určen zaměstnavatele a jejich mzdové účetní, kteří zpracovávají tuto problematiku, jakož i pro další odbornou veřejnost. Po krátkém výkladu budou pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu. Detailně budou probírány podmínky pro roční zúčtování a pro povinnost podání přiznání jednotlivými zaměstnanci podle jejich konkrétní situace.

Program:

 • Pravidla pro určení, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,
 • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
 • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,
 • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do zdanění zaměstnanců, povinnosti oprav ze strany zaměstnavatelů
 • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,
 • zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země,
 • výběr záloh za práci mimo ČR u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň),
 • vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti),
 • zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli,
 • výpočet superhrubé mzdy, pokud za zaměstnance odváděno pojistné do jiného členského státu
 • nároky na slevu na dani v průběhu roku,
 • roční zúčtování v různých situacích zaměstnanců, kdy ano, kdy ne
 • povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty. Autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.1.2021

9:00 - 13:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.