On-line seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR po novele zákona o daních z příjmů v případových studiích

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i dopadům home-office zaměstnanců v zahraničí jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se m.j. zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu.

Obsah semináře:

 • jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky),
 • získání formuláře A1
 • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu z pohledu sociálního zabezpečení
  • souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele,
 • jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU,
  • studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice,
  • situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR,
  • opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele,
  • jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance,
  • zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice
 • přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období nouzového stavu a dopady na zdanění daňových nerezidentů
 • rozhodnutí ministryně financí o prominutí úroku z prodlení z důvodu zpětně prokázané příslušnosti k předpisům sociálního zabezpečení
 • zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne)
  • zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti
 • výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
  nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů,
 • roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů
 • další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají.

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“, spoluautorkou knihy…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.4.2021

9:00 - 13:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.