Seminář

Zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v ČR

po novele zákona o daních z příjmů v případových studiích

Zorientujte se v pravidlech pro zaměstnávání cizinců

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Získejte přehled o pravidlech pro zdanění a pojištění zahraničních zaměstnanců v České republice po novele zákona o daních z příjmů. Vše vám přiblížíme na praktických studiích, které bude řešit a vysvětlovat přednášející.

Se zpracováním mezd souvisí správné určení státu, do něhož mají být hrazeny odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to zejména tam, kde je se zaměstnáním spojen nějaký přeshraniční prvek, například časté zahraniční pracovní cesty či práce z domova v zahraničí atd.  Po krátkém výkladu pravidel pro pojištění v Evropské unii a pravidel určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců budou tato pravidla vysvětlena na případových studiích řešených lektorem se zdůvodněním postupu.

Obsah semináře:

 • Pravidla pro určení, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky)
 • Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU včetně zahraničních home officů a související povinnosti zaměstnavatele
 • Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice
 • Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR
 • Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU
 • Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele, dopady do zdanění zaměstnanců, povinnosti oprav ze strany zaměstnavatelů
 • Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance
 • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí včetně zahraničního home office a související povinnosti českého zaměstnavatele se zdůrazněním rozdílů u občana EU a občana třetí země
 • Dohody o provedení práce
 • Výběr záloh za práci mimo ČR u daňových rezidentů a daňových nerezidentů
 • Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • Vyslání zahraničního zaměstnance zahraničním zaměstnavatelem do ČR (kdy se jedná o službu a kdy o mezinárodní pronájem pracovní síly, související povinnosti)
 • Zahraniční zaměstnanci přidělení agenturou práce k českému zaměstnavateli
 • Základ daně u daňových nerezidentů
 • Nároky na slevu na dani v průběhu roku
 • Roční zúčtování v různých situacích zaměstnanců, kdy ano, kdy ne, příklady
 • Povinnosti českého zaměstnavatele při výplatě mzdy daňovému nerezidentovi (vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daňoví nerezidenti)

Lektor

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním nejen na zahraniční pracovní cesty. Autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.5.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Martina Melicharová, Schaffer & Partner s.r.o.

“Kurz byl velmi zajímavý, věcný a doporučuji ho všem!„

Petra Brejlová, Cemex ČR

“Velice zajímavé a obsáhlé! Určitě doporučuji!„

Petra Hlásková, APRAX CZ, s.r.o.

“Výborný odborný seminář, zodpovězení všech dotazů a do detailu probraná problematika na reálných příkladech. „

O tématu školení

Zaměstnávání cizinců s sebou nese mnoho povinností. Je třeba vědět, které předpisy aplikovat, správně určit příslušnost daného zaměstnance, nezapomenou na výjimky z pravidel a zohlednit smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Na našem kurzu zaměstnávání cizinců se dozvíte vše potřebné - lektorka probere mnoho případových studií a zodpoví Vaše dotazy týkající se zdanění cizinců v České republice.