On-line seminář

Zdaňování ve vztahu k zahraničí 2

Jaroslava Pfeilerová

Ve druhém on-line semináři na téma Zdaňování ve vztahu k zahraničí 2014 se budeme zabývat zdaňováním nerezidentů daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdaňováním tuzemských osob daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zaměstnáváním cizinců.

E-learning je určen pro

účetní, ekonomy, daňové specialisty, vedoucí pracovníky, kteří sjednávají  zahraniční obchodní transakce.

Cíl semináře

Celá řada českých  podnikatelů rozšiřuje svoji činnost do  zahraničí a naopak zahraničí osoby stále častěji podnikají na našem území.  Tyto aktivity mohou mít  celou řadu podob, které podléhají různým daňovým režimům.  Značná část odpovědnosti  za vybrání a odvod daně ze zdanitelných příjmů nerezidentů je přenesena na tuzemskou společnost, která příslušnou úhradu vyplácí nebo připisuje ve prospěch zahraniční osoby. Nedodržení těchto povinností může mít pro tuzemské osoby negativní finanční dopad. Cílem série přednášek o  zdaňování ve vztahu k zahraničí  je seznámení tuzemských fyzických i právnických osob s touto problematikou.

Obsah on-line semináře

2. Zdaňování ve vztahu k zahraničí,

-          Zdaňování nerezidentů daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

+ zaměstnávání cizinců,

+ mezinárodní pronájem pracovní síly,

+ zahraniční zaměstnanci vyslaní k výkonu práce na území ČR.

-          Zdaňování tuzemských osob daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

+  zaměstnávání zahraničním zaměstnavatelem,

+  krátkodobé a dlouhodobé vyslání do zahraničí.

-          Zaměstnávání cizinců 

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci(můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.4.2014

14:00 - 15:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.