Seminář

Zdaňování ve vztahu k zahraničí 2015/ 2016

Jaroslava Pfeilerová

Seminář Zdaňování ve vztahu k zahraničí poskytne všeobecný přehled a informace o povinnostech, které vznikají při zdaňování ve vztahu k zahraničí.

Seminář je určen pro:

 • Pro vedoucí pracovníky, kteří sjednávají obchodní případy ve vztahu k zahraničí, rozhodují vysílání zaměstnanců do zahraničí, o zaměstnávání cizinců apod.
 • Pro daňové poradce a účetní.

Cíl semináře:

Získání všeobecného přehledu a informace o   povinnostech, které vznikají při zdaňování ve vztahu k zahraničí.

Tuzemské společnosti, které spolupracují se zahraničními osobami, mají ve vztahu k ČR celou řadu specifických  daňových povinnosti.  Cílem semináře je seznámení posluchačů s těmito povinnostmi a upozornění na  vzájemné souvislosti.

Specifické daňové povinnosti vznikají tuzemským plátcům  také ve vztahu k závislé činnosti (při zaměstnávání cizinců, při využívání pronajaté zahraniční pracovní  síly, při vysílání zaměstnanců do zahraničí). Cílem semináře je seznámení s těmito povinnostmi a upozornění na možná pochybení.

garance kvality

Obsah semináře:

 • Postup, při určení daňového rezidenství (daňového domicilu)
 • Daňové povinnosti tuzemské společnosti  při zaměstnávání cizince – nerezidenta v pracovním poměru (rozdíly od zdaňování rezidenta)
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly – ekonomický zaměstnavatel (případy kdy se jedná a kdy se nejedná o mezinárodní pronájem, účtování, příklady, nejčastější chyby)
 • Daňové dopady v případech vyslání zahraničního zaměstnance k výkonu závislé činnosti na území  ČR, které není mezinárodním pronájmem pracovní síly (rozdíly, možná pochybení, plátce daně, povinnosti tuzemských a zahraničních osob)
 • Zdaňování zahraničních osob vykonávajících na území ČR závislou činnost ve vazbě na vznik stálé provozovny na našem území (rozdíly v případech, kdy stálá provozovna vznikla oproti případům, kdy stálá provozovna na území ČR nevznikla, související daňové povinnosti)
 • Náklady, které může uplatnit tuzemská společnost ve vazbě na zahraniční osobu vykonávající v ČR závislou činnost
 • Vysílání zaměstnanců tuzemských firem do zahraničí (postup při zdanění, určení státu, ve kterém bude odvedena daň z příjmů, případný vznik stálé provozovny)
 • Povinnosti tuzemských společností, které provádějí úhrady ve prospěch zahraničních osob (daňových nerezidentů)
  • Povinnost provést zajištění daně (příjmy, ze kterých se zajištění daně provádí, daňové důsledky, účtování),
  • Povinnost  srazit  z příjmů nerezidenta daň podle zvláštní sazby daně (příjmy, ze kterých se odvádí srážková daň, daňové dopady, účtování, sankce)
 • Licenční poplatky  vyplácené daňovým nerezidentům (případy, kdy se jedná a kdy se nejedná o licenční poplatky, zdanění, povinnosti plátce,  podmínky pro osvobození od daně v ČR)
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění jednotlivých příjmů, zamezení dvojímu zdanění, příklady, nejčastější pochybení)
 • Výklad k možnosti podání daňového přiznání nerezidentem na příjmy zdaněné plátcem srážkovou daní
 • Převodní ceny (spojené osoby, právní předpisy, dokumentace, závazné posouzení)
 • Převodní ceny v oblasti „vnitroslužeb“ (pokyn GFŘ D – 10)
 • Stálá provozovna tuzemské společnosti v zahraničí (vznik stálé provozovny, vedení účetnictví a daňové povinnosti v ČR)
 • Stálá provozovna zahraniční společnosti na území ČR (vznik stálé provozovny, účtování, zdaňování stálé provozovny v ČR, povinnosti tuzemských společností
 • Náhrady, poskytované zaměstnancům vyslaným do zahraničí (cestovní náhrady, ostatní náhrady, daňové posouzení)
 • Zdaňování příjmů tuzemských  fyzických i právnických osob dosažených v  zahraničí (zamezení dvojího zdanění, příklady)
 • Platební zprostředkovatel
 • Upozornění na vzájemné souvislosti, povinnosti, možná pochybení a stanoviska k nečastějším dotazům v oblasti zdaňování ve vztahu k zahraničí
 • Odpovědi na dotazy. 

 

Časový harmonogram semináře:

    8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.30 - coffee break

11.30 - 13.30 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.11.2015

9:00 - 13:30

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: daňový domicil, převodní ceny, licenční poplatky, zamezení dvojímu zdanění, dvojí zdanění, daňové přiznání nerezidentů, vysílání zaměstnanců do zahraničí, Jaroslava Pfeilerová atd.