Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Zdaňování ve vztahu k zahraničí 2015/ 2016

Seminář je určen pro:

 • Pro vedoucí pracovníky, kteří sjednávají obchodní případy ve vztahu k zahraničí, rozhodují vysílání zaměstnanců do zahraničí, o zaměstnávání cizinců apod.
 • Pro daňové poradce a účetní.

Cíl semináře:

Získání všeobecného přehledu a informace o   povinnostech, které vznikají při zdaňování ve vztahu k zahraničí.

Tuzemské společnosti, které spolupracují se zahraničními osobami, mají ve vztahu k ČR celou řadu specifických  daňových povinnosti.  Cílem semináře je seznámení posluchačů s těmito povinnostmi a upozornění na  vzájemné souvislosti.

Specifické daňové povinnosti vznikají tuzemským plátcům  také ve vztahu k závislé činnosti (při zaměstnávání cizinců, při využívání pronajaté zahraniční pracovní  síly, při vysílání zaměstnanců do zahraničí). Cílem semináře je seznámení s těmito povinnostmi a upozornění na možná pochybení.

garance kvality

Obsah semináře:

 • Postup, při určení daňového rezidenství (daňového domicilu)
 • Daňové povinnosti tuzemské společnosti  při zaměstnávání cizince – nerezidenta v pracovním poměru (rozdíly od zdaňování rezidenta)
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly – ekonomický zaměstnavatel (případy kdy se jedná a kdy se nejedná o mezinárodní pronájem, účtování, příklady, nejčastější chyby)
 • Daňové dopady v případech vyslání zahraničního zaměstnance k výkonu závislé činnosti na území  ČR, které není mezinárodním pronájmem pracovní síly (rozdíly, možná pochybení, plátce daně, povinnosti tuzemských a zahraničních osob)
 • Zdaňování zahraničních osob vykonávajících na území ČR závislou činnost ve vazbě na vznik stálé provozovny na našem území (rozdíly v případech, kdy stálá provozovna vznikla oproti případům, kdy stálá provozovna na území ČR nevznikla, související daňové povinnosti)
 • Náklady, které může uplatnit tuzemská společnost ve vazbě na zahraniční osobu vykonávající v ČR závislou činnost
 • Vysílání zaměstnanců tuzemských firem do zahraničí (postup při zdanění, určení státu, ve kterém bude odvedena daň z příjmů, případný vznik stálé provozovny)
 • Povinnosti tuzemských společností, které provádějí úhrady ve prospěch zahraničních osob (daňových nerezidentů)
  • Povinnost provést zajištění daně (příjmy, ze kterých se zajištění daně provádí, daňové důsledky, účtování),
  • Povinnost  srazit  z příjmů nerezidenta daň podle zvláštní sazby daně (příjmy, ze kterých se odvádí srážková daň, daňové dopady, účtování, sankce)
 • Licenční poplatky  vyplácené daňovým nerezidentům (případy, kdy se jedná a kdy se nejedná o licenční poplatky, zdanění, povinnosti plátce,  podmínky pro osvobození od daně v ČR)
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (zdanění jednotlivých příjmů, zamezení dvojímu zdanění, příklady, nejčastější pochybení)
 • Výklad k možnosti podání daňového přiznání nerezidentem na příjmy zdaněné plátcem srážkovou daní
 • Převodní ceny (spojené osoby, právní předpisy, dokumentace, závazné posouzení)
 • Převodní ceny v oblasti „vnitroslužeb“ (pokyn GFŘ D – 10)
 • Stálá provozovna tuzemské společnosti v zahraničí (vznik stálé provozovny, vedení účetnictví a daňové povinnosti v ČR)
 • Stálá provozovna zahraniční společnosti na území ČR (vznik stálé provozovny, účtování, zdaňování stálé provozovny v ČR, povinnosti tuzemských společností
 • Náhrady, poskytované zaměstnancům vyslaným do zahraničí (cestovní náhrady, ostatní náhrady, daňové posouzení)
 • Zdaňování příjmů tuzemských  fyzických i právnických osob dosažených v  zahraničí (zamezení dvojího zdanění, příklady)
 • Platební zprostředkovatel
 • Upozornění na vzájemné souvislosti, povinnosti, možná pochybení a stanoviska k nečastějším dotazům v oblasti zdaňování ve vztahu k zahraničí
 • Odpovědi na dotazy. 

 

Časový harmonogram semináře:

    8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 11.00 - přednáška (1. část)

11.00 - 11.30 - coffee break

11.30 - 13.30 - přednáška (2. část + diskuze)

Lektor

Jaroslava Pfeilerová, lektor Daně, účetnictví

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
9.11.20159:00 - 13:30Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: daňový domicil, převodní ceny, licenční poplatky, zamezení dvojímu zdanění, dvojí zdanění, daňové přiznání nerezidentů, vysílání zaměstnanců do zahraničí, Jaroslava Pfeilerová atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz