On-line seminář

Zdravotní a výživová tvrzení

z pohledu teorie i praxe

Ing. Miriam Bellofattová

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin stanoví harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin a v reklamních sděleních.

Aby byla aplikace tohoto nařízení co nejvíce jednotná, vznikl na ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) rozsáhlý materiál Vodítka SZPI pro kontrolu zdravotních a výživových tvrzení, který jednoduchou formu stanoví postup pro posuzování těchto tvrzení.

Zvláštní skupinou jsou pak tzv. léčebná tvrzení, která přikládají potravině vlastnosti léčby či prevence a jsou pro používání u potravin zcela zakázaná.

Hlavním cílem on-line semináře je:

  • Uvést legislativní požadavky na výživová a zdravotní tvrzení o potravinách.
  • Seznámit účastníky s kontrolní praxí SZPI na tomto úseku.
  • Prodiskutovat soudní rozsudky týkající se neoprávněného používání některých tvrzení.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Miriam Bellofattová

byla  v  letech  2010  a  2011  členem  Národní kontaktní místa systému rychlého varování (RASFF) na SZPI a pravidelně se účastnila jednání pracovní skupiny pro RASFF tvořené zástupci členských států a EK. V letech 2012 až 2015 pracovala na Ústředním inspektorátu SZPI v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v rámci SZPI…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.5.2021

10:00 - 12:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.