Seminář

Změna stanov SVJ - praktický seminář a výkladové problémy

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Posledním dnem roku 2016 končí lhůta pro povinné přizpůsobení stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. nové právní úpravě.

Posledním dnem roku 2016 končí lhůta pro povinné přizpůsobení stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. nové právní úpravě.

Seminář je určen pro:

členy statutárních, ale i jiných orgánů SVJ, včetně vlastníků jednotek, jakož pro ty, kteří se zabývají problematikou vlastnictví bytů profesionálně, včetně právnické veřejnosti.

Cíl semináře:

seminář vysvětlí, jak nejlépe naplnit povinnost přizpůsobení stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. současné právní úpravě a jak nejlépe využít možnosti dané novým občanským zákoníkem. Informace jsou užitečné zejména členům volených orgánů SVJ, ale i samotným vlastníkům jednotek. Nevynecháme ani použitelnou judikaturu a informace o aktuálním legislativním procesu v dané oblasti.

Obsah semináře:

  • Aktuální právní situace SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.
  • Přechodná ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k SVJ.
  • Povinnosti SVJ dle zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících osob.
  • Sankce a odpovědnost za škodu při nesplnění uložených povinností.
  • Co neobstojí ze Vzorových stanov vzhledem k nové právní úpravě.
  • Náležitosti a forma změny stanov.
  • Provedení zápisu změn do rejstříku společenství vlastníků jednotek.
  • Obsah změny stanov. Doporučení a tipy pro praxi.
  • Dotazy a diskuze.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.12.2016

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se setkáte s pojmy:

SVJ, stanovy svj školení, aktuální právní informace, přechodná ustanovení, povinnosti SVJ, sankce a odpovědnost za škodu, změna stanov, zápis změn do rejstříku SVJ, atp.