On-line seminář

Změny předpisů EU a zákona o silniční dopravě

Ing. Jiří Novotný

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s novelami nařízení a směrnicemi EU a novelami zákona o silniční dopravě a dalšími souvisejícími zákony.

Obsah:

Novely nařízení a směrnice EU

  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem přizpůsobit je vývoji v odvětví
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní časy jízdy, minimální přestávky a doby denního a týdenního odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy prostřednictvím tachografů
  • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky týkající se dodržování předpisů, a kterou se stanovují konkrétní pravidla vzhledem na směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EÚ v oblasti vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

Související zákony ČR

  • Zákon č. 115/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Plánovaná novela zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Jiří Novotný

pracuje v oboru silniční dopravy nepřetržitě od roku 1973 na různých funkcích. Od roku 1997 je pracovníkem Centra dopravního výzkumu, což je veřejná výzkumná organizace. Zde se podílel například na zpracování metodik pro Ministerstvo dopravy. Jednalo se zejména o metodiku kontroly dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.5.2020

14:00 - 16:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.