On-line seminář

Změny v DPH při obchodování se zbožím

- novela zákona o DPH 2020

Ing. Jana Kolářová

Seminář podrobně představí jednotlivé body letní novelizace zákona o DPH, která měla být účinná již od začátku roku 2020, nicméně vstupuje v účinnost až v jeho průběhu.

Novela mění podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU, zároveň byla zpřísněna oblast prokazování, že zboží bylo přepraveno mimo členský stát, ve kterém jeho přeprava v rámci dodání začíná. Pevná pravidla platí při řetězovém obchodě pro určení, který dodavatel v řadě uskutečnil osvobozené vnitrounijní dodání, a který tudíž musí svou fakturu zatížit DPH. Velmi detailně jsou popsána pravidla pro použití skladu na území členského státu dodání, kdy se zboží až do odběru považuje za zboží dodavatele. Jednotlivým situacím se budeme věnovat detailně a představíme je i na příkladech.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.9.2020

9:00 - 12:00

On-line

3190

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.