On-line seminář

Změny v účetních předpisech 2016 pro podnikatele

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor změn v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy) pro podnikatele v roce 2016.

E-learning je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Obsah on-line semináře

- kategorie účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké účetní jednotky), skupin účetních jednotek, subjekty veřejného zájmu

- rozsah vedení účetnictví a rozsah sestavení účetní závěrky v návaznosti na kategorii účetních jednotek

- změny v obsahu účetní závěrky a v jejím zveřejnění

- nové či inovované účetní metody

- novinky ve vymezení majetku a zásob a jejich oceňování (bez zřizovacích výdajů, změny u vymezení vlastních nákladů)

- změny ve směrné účtové osnově podnikatelů (zrušení mimořádných výnosů a nákladů, změna v zařazení aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby)

-  nové účetní metody v návaznosti na změny v Českých účetních standardech pro podnikatele.

K dispozici podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.3.2016

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.