On-line videozáznam

Změny v účetních předpisech 2016

ihned dostupné (pořízeno 26.1.2016)

délka videa: 01:28:13

on-line

490  bez DPH 21 %

Tento on-line seminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem tohoto on-line semináře je:

rozbor nejdůležitějších změn v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy) pro rok 2016, se zaměřením především na podnikatelské subjekty.

Obsah otohoto on-line semináře:

- kategorie účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké účetní jednotky), skupin účetních jednotek, subjekty veřejného zájmu

- rozsah vedení účetnictví a rozsah sestavení účetní závěrky v návaznosti na kategorii účetních jednotek

- změny v obsahu účetní závěrky a v jejím zveřejnění

- nové či inovované účetní metody

- novinky ve vymezení majetku a zásob a jejich oceňování (bez zřizovacích výdajů, změny u vymezení vlastních nákladů)

- změny ve směrné účtové osnově (zrušení mimořádných výnosů a nákladů, změna v zařazení aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby)

- nové účetní metody v návaznosti na změny v Českých účetních standardech (budou-li nové postupy v době konání on-line semináře již zveřejněny) atd.

Soubory ke stažení

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)