On-line seminář

Změny v účetních předpisech 2016

RNDr. Ivan Brychta

E-learning je určen

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem on-line semináře je

rozbor nejdůležitějších změn v účetních předpisech (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy) pro rok 2016, se zaměřením především na podnikatelské subjekty.

Obsah on-line semináře

-          kategorie účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké účetní jednotky), skupin účetních jednotek, subjekty veřejného zájmu

-          rozsah vedení účetnictví a rozsah sestavení účetní závěrky v návaznosti na kategorii účetních jednotek

-          změny v obsahu účetní závěrky a v jejím zveřejnění

-          nové či inovované účetní metody

-          novinky ve vymezení majetku a zásob a jejich oceňování (bez zřizovacích výdajů, změny u vymezení vlastních nákladů)

-          změny ve směrné účtové osnově (zrušení mimořádných výnosů a nákladů, změna v zařazení aktivace a změny stavu zásob vlastní výroby)

-          nové účetní metody v návaznosti na změny v Českých účetních standardech (budou-li nové postupy v době konání on-line semináře již zveřejněny)

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.12.2015

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.