Seminář

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2023

aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Ing. Růžena Klímová

Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti. Toto vše na přelomu roku zajímá mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023. Přijďte na seminář a vše podstatné se dozvíte.

Obsah semináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti

Dohody o pracích mimo pracovní poměr
Další plánované změny

 • Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou

Zaměstnávání ostatních Ukrajinců

 •  Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023

Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

 • Změny v zákoně o daních z příjmů

Změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
Změny pro rok 2023

 •  Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

Slevy na pojistném od 1. 2. 2023:

 • výše slevy,
 • podmínky pro uplatnění slevy,
 • okruh zaměstnanců, na něž se sleva vztahuje.

 Ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené:

 • průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů,
 • průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby – není právní předpis.

 Zápočtový list a jeho náležitosti:

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023,
 • nové redukční hranice pro rok 2023,
 • maximální vyměřovací základ v roce 2023,
 • další parametrické změny,
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění.
 • Změny ve zdravotním pojištění

Upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
Výpočet penále od roku 2022:

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění, změny v r. 2022,
 • minimální vyměřovací základ,
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnců státu.
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy

Upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení:

 • nezabavitelná částka v roce 2023,
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení,
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy,
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky,
 • paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet,
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZP

Započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění

 • Další změny k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.2.2023

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.