On-line seminář

Změny ve mzdové účtárně v roce 2023

Ing. Ivana Zatloukalová

Seznámíte se základními legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky.

Webinář je určen:

mzdovým účetním, personalistům, manažerům lidských zdrojů, specialistům v oblasti práce a mezd, vedoucím zaměstnancům, kteří se chtějí seznámit se změnami, které nastanou od 1. 1. 2023.

Obsah webináře:

  • Změny ve výši minimální a zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů
  • Změny v zákoně o zaměstnanosti, přivýdělek uchazeče o zaměstnání, povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů a další změny
  • Změny v oblasti zdravotního pojištění, odvody minimálního zdravotního pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů, OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotním pojištění
  • Změny nemocenského pojištění a úpravy redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek, rozhodný příjem, ošetřovné, prodloužení otcovské poporodní péče, dlouhodobá péče a další změny v této oblasti
  • Změny v pojistném na sociální zabezpečení, maximální vyměřovací základ, dočasná pracovní neschopnost, nemocenská, minimální záloha na pojistném OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení
  • Změny v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelného minima, výpočet srážek, chráněný účet, srážky na běžné výživné, dlužné výživné, náhradní výživné a další změny v oblasti exekučních srážek a insolvencí
  • Změny v daň z příjmů v návaznosti na závislou činnost v roce 2023, slevy a daňová zvýhodnění a další navazující změny
  • Další změny vyhlášené dle platných norem k datu konání semináře

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.12.2022

14:00 - 16:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.