On-line seminář

Změny ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2019

Ing. Ivana Zatloukalová

Seznámení se s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičení novinek na praktických příkladech.

On-line seminář je určen:

mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019

Co Vám on-line seminář přinese:

Seminář bude zaměřen na očekávané novinky v oblasti mzdového účetnictví pro rok 2019. Seznámení s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičení novinek na praktických příkladech.

Obsah on-line semináře:

 • Změny v pracovně právní oblasti
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
 • Změny v nemocenském pojištění
 • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN v příkladech
 • Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
 • Srážky ze mzdy v příkladech
 • Náhrady cestovních výdajů

Jak on-line seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na on-line seminář?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Ing. Ivana Zatloukalová

Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.12.2018

15:00 - 16:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.