On-line seminář

Změny ve školské legislativě ve školním roce 2020/2021

JUDr. Hana Poláková

Znalost platného znění právních předpisů je předpokladem pro správné fungování školy, školského zařízení. Ministerstvo školství reaguje na změny ve společnosti a požadavky odborné veřejnosti novelizací školských předpisů.

Obsahem webináře budou dvě novely školského zákona, které aktuálně řeší problematiku změn ve školních řádech, průběh maturitní zkoušky, financování škol, postavení ředitele školy a distanční vzdělávání. Novinky jsou i ve společném vzdělávání. Navyšování platů se promítá do rozsahu přímé pedagogické činnosti. Společně najdeme odpovědi na dotazy, jak tyto změny promítnout do praxe škol.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.2.2021

10:00 - 12:00

On-line

1500

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.