Seminář

Změny ve vedení zdravotnické dokumentace

Mgr. Bc. Martin Kůs

Vyhláška MZ č. 98/2012 představuje klíčový dokument, který upravuje povinnosti zdravotnického zařízení vést zdravotnickou dokumentaci. S ohledem na stále častější stížnosti odborné veřejnosti na složitost nastavených pravidel, připravilo Ministerstvo zdravotnictví novelu této vyhlášky, která celý proces tvorby a zacházení ze zdravotnickou dokumentací zjednodušuje. Část změn nabyla účinnosti již 24. července 2018, zbylá část pak nabývá účinnosti 1. listopadu 2018.

Obsah semináře

Na semináři se seznámíte s nejdůležitějšími změnami obsaženými v novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, a to včetně posouzení těchto změn do každodenní praxe.

Seminář je možné doporučit široké odborné veřejnosti, neboť vedení lékařské dokumentace non lege artis může vyústit v krajním případě až k povinnosti zdravotnického zařízení nahradit pacientovi škodu (bude-li výsledek zdravotnické péče non lege artis).

           Termíny a místo konání

           6.6.2019

           9:00 - 14:00

           Praha

           Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

           Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

           O tématu školení

           Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

           vedení zdravotnické dokumentace, zdravotnická dokumentace, zdravotnické zařízení, vyhláška MZ č. 98/2012, novela vyhlášky MZ č. 98/2012, vyhláška o zdravotnické dokumentaci, novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci seminář, školení Praha, seminář Praha.