On-line seminář

Změny v zákoně o DPH účinné od 1. 5. 2020

Ing. Jana Kolářová

S účinností od 1. května 2020 dochází v zákoně o DPH k podstatným změnám v oblasti sazeb DPH.

Novelizace zákonem č. 256/2019 Sb. změnila mj. sazby DPH, a to s účinností od 1. 5. 2020. Týká se především oblasti stravování a služeb souvisejících s dodáním vody, vodného a stočného. V rámci semináře rekapitulujeme současný stav jednotlivých změn a dopady mimořádných opatření.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.6.2020

10:00 - 11:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.