On-line seminář

Způsob uplatnění výdajů (nákladů) fyzickou osobou

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor způsobů uplatňování výdajů fyzickou osobou, zejména u k příjmů ze samostatné činnosti a nájmu, a to vč. pohledu správce daně.

Obsah webináře:

  • rozbor možností uplatnění výdajů (nákladů) fyzickou osobou s příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) nebo s příjmy z nájmu (na základě účetnictví, podle daňové evidence, procentem z příjmů) a porovnání výhod a nevýhod těchto možností,
  • přechod (povinný či jako optimalizace) mezi jednotlivými způsoby vykazování,
  • další souvislosti (uplatňování výdajů procentem z příjmů versus paušální daň a apod.),
  • ilustrace postupů na příkladech,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.4.2023

14:00 - 15:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.