Seminář

Zvládání konfliktních situací

Ing. Petra Palasová

Zásady efektivní komunikace zaručují přiměřeně sebevědomé a reprezentativní vystupování při různých typech jednání. Konflikty plýtvají naší energií, zatěžují naši psychiku i naše tělo, zhoršují mezilidské vztahy… Nepřinášejí nic dobrého. Nekonfliktní zvládání komunikace s lidmi – klienty, podřízenými, nadřízenými, ale i rodinnými příslušníky je efektivnější i příjemnější. Dnešní svět klade na člověka vysoké nároky, proto je důležité, umět eliminovat každou zátěž, kterou eliminovat můžeme. Neefektivní komunikace je zátěží, které se můžeme vyvarovat.

Seminář je určen pro

 • manažery komunikující s podřízenými
 • obchodníky
 • referenty
 • back i front desk pracovníky
 • asistentky, recepční
 • každého, kdo chce snížit konfliktnost komunikace a využít ji jako prostředek k budování pozitivních vztahů

Co Vám seminář přinese

Naučíte se:

 • uvědomit si příčiny neefektivní komunikace a naučit se je vyloučit
 • poznat spouštěcí mechanismy konfliktů
 • dělat „komunikační prevenci“
 • zvládat konfliktní situace
 • vyhodnocovat komunikační situace a přijímat opatření
 • efektivně používat prověřené komunikační techniky

Obsah semináře

 • Proč, kde, jak… vznikají komunikační problémy
  • věcné příčiny
  • psychologické příčiny
  • záminky
 • Prevence vzniku konfliktů
  • osobní připravenost pro jednání, projekce průběhu jednání
  • příprava na potenciální kritická míst
 • Efektivní komunikace
  • zásady
  • kritické situace
  • startovací mechanismy konflliktů
  • empatie
  • alternativní komunikační techniky
  • neverbální postupy pro snížení konfliktnosti situace
  • využití asertivity v konfliktu
  • trénink komunikačních technik
 • Obnovení vnitřní rovnováhy
  • zklidnění vlastní psychiky
  • rychlá regenerace organismu - trénink

Metody výuky

  • interaktivní vedení kurzu s důrazem na procvičení všech prezentovaných témat
  • modelové situace, cvičení, případové studie
  • tréninky na základě konkrétních situací z praxe posluchačů

  Lektor

  Ing. Petra Palasová

  Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

  Specializuje se na témata…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  5.2.2020

  9:00 - 16:00

  Praha

  Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.