12.10.2023

Praha nebo On-line

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy, personální management a digitální firma

Cesta k paperless office, hybridní a on-line firmy - výzvy a řešení

Zúčastnit se

Konference Digitalizace pracovněprávní agendy, personální management a digitální firma

Cesta k paperless office, hybridní a on-line firmy - výzvy a řešení

V první části konference si odpovíme na otázku, zda je možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office. Probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů, ale zejména specifika pracovněprávních předpisů, z nich vyplývajících rizik a omezení.

Druhá část je věnována výzvám, které digitalizace přináší do personální a manažerské oblasti. Seznámíme Vás se zásadami řízení úspěšné fungování hybridních a on-line týmů. Případové studie ukáží výzvy, před kterými v době digitalizace stojí personalisté i manažeři, a nabídnou návody a praktické zkušenosti, které se ve firmách osvědčily.

Elektronický podpis Biometrický podpis Elektronický dokument Elektronická pečeť Elektronické razítko Hybridní tým On-line tým Paperless office Digitalizace osobního spisu Doručování dokumentů Management v digitální době

Přednášející

9:00 - 13:00

1. ČÁST - DIGITALIZACE PRACOVNĚPRÁVNÍ AGENDY

9:00 - 11:00

Elektronizace HR z pohledu práva

Mgr. Daniel Vejsada

Mgr. Daniel Vejsada

Mgr. Daniel Vejsada, PRK Partners

Elektronizace HR z pohledu práva

V prvním bloku probereme obecnou právní úpravu elektronických dokumentů (co je elektronický dokument a zda a za jakých podmínek je rovnocenný s dokumentem v papírové podobě) a podíváme se na základní otázky spojené s elektronickými podpisy (podepisování elektronických dokumentů, druhy elektronických podpisů a elektronických pečetí, možnosti jejich použití v rámci pracovněprávních vztahů). Závěrem se podíváme na otázku doručování důležitých pracovněprávních dokumentů a omezení, která z toho pro elektronizaci pracovněprávních dokumentů plynou.

11:00 - 11:15

Přestávka na kávu

11:15 - 12:00

Best practice - Digitalizace HR služeb ve Škodě Auto

Mgr. Tereza Kollmannová

Mgr. Tereza Kollmannová

Mgr. Tereza Kollmannová, Digitalizace a systémová podpora HR, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

ŠKODA AUTO se intenzivně věnuje digitalizaci svých produktů a služeb, které nabízí zákazníkům. Pandemie covid-19 napomohla uvědomit si nezbytnost změny celé řady nastavených procesů a zásadním způsobem zrychlit proces digitalizace. Dozvíte se podrobnosti o aktivitách Škody Auto v procesu digitalizace (školení zaměstnanců při využívání digitálních nástrojů), budete seznámeni s kroky vedoucí k digitalizaci HR (digitalizace osobního spisu, změna organizace personalistiky a její dostupnosti zaměstnancům, generování dokumentů v elektronické podobě, elektronické podepisování apod.):

 • Hybní činitelé změny ve Škodě Auto
 • Kde jsme a kde chceme jako společnost a HR být
 • Co vše pro to děláme, jaké nástroje připravujeme a co ještě postrádáme
 • Našim hlavním cílem – spokojený „zákazník" – zaměstnanec společnosti Škody Auto, silně orientovaný prozákaznický přístup

12:00 - 13:00

Zástupci IT firem se svými řešeními

Vojtěch Dlouhý, Matúš Pavlovič, Jan Bulák

Vojtěch Dlouhý

Přednástupní administrativa? Vyřešíme ji za vás!

Vojtěch Dlouhý, Feedyou

Matúš Pavlovič

Digitální HR oddělení

Matúš Pavlovič, Iron Mountain

Jan Bulák

Životní cyklus dokumentů

Jan Bulak, REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Výhodou absolvování této konference je získání přehledu o možnostech zefektivnění práce a o nástrojích, které současný trh již nabízí. Budete schopni rozpoznat, které činnosti můžete optimalizovat již nyní a nad kterými je třeba se do budoucna zamyslet, protože je lze zcela zautomatizovat. V případě potřeby je možné s lektory prodiskutovat varianty nebo se nechat inspirovat jinými společnostmi, které se cestou automatizace již vydaly a mají první zkušenosti za sebou.

13:00 - 13:45

Oběd

13:45 - 17:00

2. ČÁST - DIGITALIZACE A PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

13:45 - 15:00

Fungování úspěšných týmů v digitální době

Mgr. Michal Knězů Mrvka

Mgr. Michal Knězů Mrvka

Mgr. Michal Knězů Mrvka

 • Vliv digitální technologie na pracovní vztahy
 • Specifika hybridních a on-line týmů
 • Proměna manažerských a komunikačních dovedností v digitální době – praktické tipy a doporučení
 • Případová studie

15:00 - 15:15

Přestávka na kávu

15:15 - 17:00

Digitalizace a personální řízení

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

 • Akce stavte na datech
 • Metodika FIDA
 • Digitální rozhodování
 • On line výběr, rozvoj a hodnocení
 • Digitalizace a generační rozdíly

17:00

Ukončení konference

Změna programu vyhrazena.

Partneři

Partneři profesních komor

Mediální partner

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší konference. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Video z loňského ročníku

Koupit vstupenku

Zvolte variantu, která Vám vyhovuje.

Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši.