Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

IFRS v praxi - dvoudenní seminář

Prostřednictvím dvoudenního semináře IFRS v praxi se jeho účastníci seznámí se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou na semináři rovněž procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Seminář je určen především pro: 

finanční ředitele, účetní, hlavní účetní, metodiky, analytiky a další profesionály, kteří se setkávají s účetnictvím vedením podle Mezinárodních standard účetního výkaznictví (IFRS).

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
Po 5.9.2016
Čt 6.10.2016
Čt 3.11.2016
Pá 9.12.2016
Praha

Elektronická evidence tržeb (EET) - účetní a daňový pohled aneb pravidla a principy upravené zákonem o evidenci tržeb

Seznámit se s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.

Seminář
Út 6.9.2016
Po 17.10.2016
Praha

DPH 2016 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář
Út 6.9.2016
Čt 3.11.2016
Praha

Účetnictví SVJ pro začátečníky

Seminář je určen pro zájemce o problematiku společenství vlastníků jednotek, zejména pak začínajícím účetním těchto jednotek.

Seminář
St 7.9.2016
St 14.12.2016
Po 10.4.2017
Praha

Pracovněprávní spory v praxi Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Cílem semináře je seznámit účastníky s typickým průběhem pracovněprávního sporu a jeho důsledky a pomoci jim se na takové situace řádně připravit a zejména jím efektivně předcházet. Seminář bude zaměřen zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení. Účastníci budou seznámení s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám. Výklad semináře se bude vždy zaměřovat zejména na praktický postup zaměstnavatele v dané situaci v rámci diskuse s účastníky semináře.

On-line seminář
St 7.9.2016
On-line

Zařazování majetku do daňových odpisových skupin 2016

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor postupu při zařazování hmotného majetku do daňových odpisových skupin pro účely stanovení odpisů, vč. souvisejícího pohledu na základní principy souvisejících klasifikací produkce a stavebních děl.

Seminář
Čt 8.9. - 9.9.2016
Čt 15.12. - 16.12.2016
Praha

IFRS v praxi - dvoudenní

Seminář IFRS v praxi bude zaměřen na srovnání české legislativy s IFRS, rozdíly budou demonstrovány na praktických příkladech.

Seminář
Čt 8.9.2016
Praha

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2016

Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací a číselníků v daních a účetnictví, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daní (daně z příjmů a DPH).

Seminář
Po 12.9. - 13.9.2016
Po 30.1. - 31.1.2017
Praha

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní

V průběhu semináře se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

On-line seminář
Po 12.9.2016
On-line

Odpovědnost při zajišťování BOZP

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento on-line seminář.

Seminář
Út 13.9.2016
Praha

Strategická komunikace pro HR a management

V práci trávíme většinu svého života a často se stává, že osobní či profesní problémy ovlivňují pracovní výkon zaměstnance.

 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: