Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Personální agenda krok za krokem

Chcete se seznámit se základními oblastmi HR, které jsou nezbytné pro úspěšné fungování personálního oddělení? Poté právě pro Vás je určen seminář Personální agenda krok za krokem, kterým Vás provede odbornice na danou problematiku – paní lektorka Mgr. Věra Rejlová.

Seminář je určen především pro: 

personalisty, office managery, vedoucí pracovníky či majitele firem, kteří mají HR na starosti či plánují tuto agendu převzít.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

On-line seminář
Út 26.7.2016

Zálohy z účetního a daňového pohledu 2016

Obsahem on-line semináře je komplexní rozbor problematiky záloh (závdavků) z pohledu daní (z příjmů, z přidané hodnoty) a účetnictví se zdůrazněním aktuálních principů a postupů v roce 2016.

On-line seminář
St 27.7.2016

Zastřené pracovněprávní vztahy neboli tzv. švarcsystém a jeho právní postih

Seminář bude zaměřen na objasnění právního postihu tzv. švarcsystému, tedy pokusu o zastření pracovněprávního vztahu jiným typem závazku. Klíčovým pojmem je závislá práce, která může být vykonávána jen v pracovněprávním vztahu. Seminář poskytne praktické rady směřující k rozpoznání závislé práce, jejího odlišení od samostatné podnikatelské činnosti a nastavení legálního rámce pro spolupráci s osobou samostatně výdělečně činnou, aniž by hrozil postih za umožnění výkonu nelegální práce (pokuta do výše 10 000 000 Kč).

Seminář
Út 2.8.2016
Čt 18.8.2016
Pá 14.10.2016
Po 5.12.2016

Změna stanov SVJ - praktický seminář a výkladové problémy

Posledním dnem roku 2016 končí lhůta pro povinné přizpůsobení stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. nové právní úpravě.

On-line seminář
Út 9.8.2016

Opravné položky a odpis pohledávek 2016

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor daňových a účetních možností řešení nedobytných pohledávek za pomoci opravných položek a odpisů pohledávek.

Seminář
Út 16.8.2016
Út 1.11.2016

Personální agenda krok za krokem Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seznámíte se základními oblastmi HR, které jsou nezbytné pro úspěšné fungování personálního oddělení.

On-line seminář
St 17.8.2016

Jak rozvázat pracovní poměr s problematickým zaměstnancem

Tento on-line seminář informuje zaměstnavatele, jak reagovat na problematického zaměstnance. Poskytnutí praktických rad směřujících ke správnému rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušování povinností nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky.

Seminář
Po 22.8.2016
Po 31.10.2016
Po 5.12.2016
Po 9.1.2017

Cestovní náhrady 2016 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář Cestovní náhrady v roce 2016 seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Seminář
Po 22.8.2016

Recruiting, nábory, vedení pracovního pohovoru zaměstnanců Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců s potenciálem dalšího rozvoje.

Seminář
Út 23.8.2016
Čt 10.11.2016

Zajištění BOZP ve firmě a ergonomie pracoviště v souladu s legislativními požadavky Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Víte, že nejvíce konfliktních situací mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vzniká v oblasti pracovních podmínek a bezpečnosti práce, z této oblasti je i nejvíce podnětů k řešení pro inspektoráty práce a úřady práce?

On-line seminář
Út 23.8.2016

Inventarizace majetku v účetních a daňových

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

 Máte dotaz k semináři?
Nenašli jste všechny informace k semináři?
Napište zprávu nebo volejte
+420 222 539 333
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: