On-line seminář

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP K tvorbě a čerpání FKSP stále vyvstává řada otázek

Ing. Eliška Hryzláková

30.9.2022, On-line

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější z nich a také Vás upozorní na časté chyby.

On-line seminář

Nejčastější příčiny nedostatků v práci zaměstnanců

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

30.9.2022, On-line

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami nedostatků v práci zaměstnanců vyvolaných jejich nevhodným řízením a organizací, shrnuje je do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné…

Akademie Dashöfer

Specialista na konsolidaci účetní závěrky podle českých předpisů a IFRS

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

3.10. – 17.10.2022 (3.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022), Praha

Na 3denním semináři se naučíte sestavit konsolidované účetní výkazy podle českých předpisů a podle IFRS. Výklad pravidel jednotlivých účetních systémů se bude prolínat a vše se budeme učit na praktických…

Seminář

Osoba odpovědná za vyhrazená technická zařízení Tento seminář Vám pootevře dveře k novým právním předpisům a seznámí Vás s těmi základními a zásadními změnami.

Martin Šturma

3.10.2022, Praha
3.10.2022, On-line
4.11.2022, Praha
4.11.2022, On-line
12.12.2022, Praha
12.12.2022, On-line

Po více než 50ti letech dochází ke kompletnímu přepracování zákona o státním odborném dozoru s vazbou na vyhrazená technická zařízení. Zároveň po 40ti letech dochází k přepracování všech stávajících vyhlášek na VTZ a vyhlášky o elektrotechnické…

Seminář

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení Jste výrobce, dovozce či distributor nebo nákupce strojních zařízení?

Ing. Zdeněk Šenovský

4.10.2022, Praha
4.10.2022, On-line
1.11.2022, Brno

Seznamte se zákonem o posuzování shody a požadavků na strojní zařízení a také s nařízením vlády pro strojní zařízení.

On-line seminář

DPH u předčasného ukončení smlouvy

Ing. Jana Kolářová

4.10.2022, On-line

V případě předčasného ukončení smlouvy řada subjektů váhá, zda případné vyrovnání, ať je formulováno jako odstupné, smluvní sankce, platba na základě dohody či jinak, je předmětem DPH. Tedy zda má příjemce platby odvést DPH a případně v jaké sazbě daně, pokud předchozí…

On-line seminář

Veřejné zakázky pro začátečníky Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

4.10.2022, On-line
15.11.2022, On-line

Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem je i aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Akademie Dashöfer

Specialista na manažerské účetnictví Jak komunikovat výstupy z účetnictví manažerům Najdeme spolu informace schované v číslech

Ing. Martin Plachý

5.10. – 19.10.2022 (5.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022), Praha

Manažerské účetnictví je dlouhodobě opomíjená a neuchopená oblast účetnictví v České republice a důsledně se tato disciplína ani nevyučuje, ani nerozvíjí. Přitom manažerské účetnictví je základem běžného podnikání, obchodně výrobního modelování, plánování a vyhodnocování…

Akademie Dashöfer

Průvodce digitální transformací na účtárně krok po kroku Komplexní rozvojový program pro účetní, manažery, inovátory, korporátní rebely a lídry, kteří chtějí využít příležitost digitalizovat účtárnu na maximum... ...s firmou ThisOne, účetní firmou roku 2020

Ing. Denisa Žďárská, Ing. Kirill Prilepskiy

5.10. – 19.10.2022 (5.10.2022, 11.10.2022, 19.10.2022), Praha

Pro účtárnu se stává digitalizace a automatizace běžnou součástí každodenní rutiny, proto jsme pro Vás připravili tento program. Náš vzdělávací cyklus projde účetní agendy jednu po druhé z pohledu automatizace. Kurz bude čistě praktický, zákony a znění paragrafů budeme…

Seminář

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ Kontrola z finančního úřadu vás pochválí

Ing. Jiří Jindrák

6.10.2022, Praha
6.10.2022, On-line
12.12.2022, On-line
12.12.2022, Praha

Zjistíte, na co se zaměřují kontroly z finančních úřadů. Nebudete opakovat chyby, které už jiní před vámi udělali. Přijďte na celodenní seminář.

On-line seminář

Datové schránky a školy Školy mají povinnost zřídit datovou schránku

RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA

6.10.2022, On-line

A víte, jaké povinnosti školám ze zřízení datové schránky jako orgánům veřejné moci vyplývají?

Seminář

Zákon č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcí nařízení vlády pro elektrická zařízení (nová úprava zajištění bezpečnosti VTZ) Seznamte se s novou legislativou

Martin Šturma

10.10.2022, Praha
10.10.2022, On-line
16.11.2022, Praha
16.11.2022, On-line

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. a s novým Nařízením vlády ve vztahu k elektrickým zařízením.

On-line seminář

Porušení povinností a neuspokojivé výsledky Jak připravit upozornění a výpovědi?

Mgr. Daniel Vejsada

10.10.2022, On-line

Naučíme Vás, jak z právního pohledu řešit případy porušování povinností a neuspokojivých výsledků zaměstnanců. Z praktického pohledu se zejména dozvíte to, jak připravovat tzv. vytýkací dopisy, aby byly následně použitelné pro případné propuštění zaměstnance, a za jakých…

Akademie Dashöfer

Staňte se specialistou projektového a procesního managementu Chcete zlepšit systém řízení procesů ve Vaší společnosti?

Mgr. Jiří Jandečka

11.10. – 13.10.2022 (11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022), Praha
11.10. – 13.10.2022 (11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022), On-line

Seznamte se s náležitostmi, které by měl obsahovat standardizovaný systém projektového řízení, naučte se metodiku projektového řízení a praktické používání základních nástrojů projektového řízení. Zjistěte, jak jednoduše a přitom velmi účelně může být implementováno procesní…

Seminář

Pohledávky - účetní a daňové problémy Vyjasníte si sporné otázky a projdete aktuální judikaturu

Ing. Jiří Jindrák

11.10.2022, Praha
11.10.2022, On-line

Na semináři se komplexně podíváte na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech, zdůrazníme praktické dopady zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Samozřejmě vás upozorníme na aktuální soudní judikáty z oblasti pohledávek, které…

On-line seminář

Školní sběr tříděného odpadu podle nového zákona o odpadech aneb jak vzdělávat a ještě vydělat Sběrem a tříděním odpadu můžete nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu své školy

Ing. Tomáš Lank

11.10.2022, On-line

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou…

On-line seminář

Problematika závaznosti a nezávaznosti technických norem v oblasti BOZP

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

11.10.2022, On-line

V souvislosti s nabytím účinnosti nové úpravy VTZ opět vyvstala otázka závaznosti technických norem. Jak se to tedy s českými technickými normami má? Jaké je jejich postavení mezi ostatními předpisy, z čeho vycházíme když řekneme, že technické normy závazné, v jakém smyslu…

On-line seminář

Pedagogická diagnostika dítěte na ZŠ Součástí on-line semináře budou i příklady z praxe a diskuze

Mgr. Marika Kropíková

12.10.2022, On-line

Včasná a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je velmi dobrým předpokladem toho, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Zaměříme se na diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují…

On-line seminář

Compliance, finanční etika a AML pro finanční instituce a zprostředkovatele On-line seminář je vhodný pro zaměstnance finančních a jiných institucí, finanční zprostředkovatele a všechny, kdo mají novou zákonnou povinnost dodržovat AML.

Mgr. Pavlína Tillová

12.10.2022, On-line
2.11.2022, On-line

Seznamte se s funkcí Compliance a s riziky plynoucími z neznalosti compliance principů. A také se změnami, které se v roce 2022 v této oblasti chystají. Jaký je systém kontrol a informačních povinností? Jaké jsou principy opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a…

On-line seminář

Virtuální realita jako nástroj k překonání strachu z veřejného vystupování

Ing. Tereza Patočková

12.10.2022, On-line

Bojíte se vystupovat před lidmi? Nejste sami, strach z veřejného vystupování je běžnou obavou, s různou intenzitou se týká až 73 % lidí. Jedním z účinných způsobů, jak se tohoto strachu zbavit, je vystupovat před lidmi. Jak ale vystupovat před lidmi, když se právě vystupování…

Seminář

DPH pro začátečníky Získejte přehled o dani z přidané hodnoty

Ing. Jana Kolářová

13.10. – 14.10.2022 (13.10.2022, 14.10.2022), Praha
13.10. – 14.10.2022 (13.10.2022, 14.10.2022), On-line

Seznámíte se se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, abyste byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady. Nezbytná pomůcka - aktuální znění…

Seminář

Odpovědnost osob a firmy za VTZ při různých formách provozování VTZ Máte zájem o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci?

Bc. Zdeněk Šenk

13.10.2022, Praha
13.10.2022, On-line

Seminář je určen především pro zástupce organizací, kteří mají zájem o ucelený výklad k trestní odpovědnosti osob/firem za provozování VTZ srozumitelnou a přehlednou formou.

Seminář

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2022 Seznamte se podrobněji se statistickými klasifikacemi používanými v daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

14.10.2022, Praha
14.10.2022, On-line

Na semináři blíže proniknete do tajů statistických klasifikací používaných v daňových zákonech a ujasníte si jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DP. Zároveň vás upozorníme na aktuální…

On-line konference

Bezproblémové SVJ - právně, účetně i daňově

Ing. Martin Durec, JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

14.10.2022, On-line

Devátý ročník konference plné důležitých informací, faktů a rad, které se hodí každému členovi společenství vlastníků jednotek, účetnímu SVJ nebo správci domů.

On-line seminář

Odpady - vše nové je dobře zapomenuté staré Aktuální palčivé problémy s odpady nejsou vůbec nové, poučme se z minulosti!

Ing. Tomáš Lank

14.10.2022, On-line

Ukážeme si překvapivá zjištění o tom, že dnes vymýšlíme a objevujeme to, na co se upozorňovalo již před rokem 1989. Se sběrem a tříděním nyní nezačínáme, ale pokračujeme v tom, v čem jsme kdysi přestali, abychom opět navázali. Jaké bylo skládkování tenkrát a dnes? A jak…

On-line konference

Inovace v BOZP 4 Lidská chyba - koncepty využitelné v oblasti bezpečnosti práce

Ondřej Vraný

17.10.2022, On-line

Další pokračování Inovací v BOZP volně navazuje na třetí díl věnovaný Leadershipu v BOZP. Při nich se totiž ukázalo, že úspěšné vedení v otázkách BOZP je velmi zásadní, jak osoba vedoucího chápe chybovost a omylnost svých svěřenců a jak s ní dovede pracovat. Chybu je totiž…

Konference

Konference Efektivní mzdový systém - právní řešení, aktuální trendy, praktické tipy Odměňujte zaměstnance k oboustranné spokojenosti

Mgr. Tomáš Liškutín, Ing. Jana Bršťáková

18.10.2022, On-line

Jak nastavit mzdový systém, aby motivoval jednotlivé kategorie zaměstnanců, byl akceptovatelný pro zaměstnavatele a byl z pohledu pracovního práva bez chybičky? S těmito otázkami si můžete týdny lámat hlavu, potom experimentovat a opravovat, anebo využít dlouholetých…

On-line konference

Konference kvality 2022 Udržitelnost (v) podnikání Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelnosti v podnikání?

Ing. Monika Becková, Ing. Jaroslav Schwarz, Ing. Miroslav Žilka, Ph.D., Ing. Pavla Blackmore, Ing. Adrián Podskľan, Ph.D.

20.10.2022, On-line

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti udržitelnosti v podnikání? Co musí české firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistili úspěšný rozvoj udržitelný i pro další roky? A jak to celé souvisí s kvalitou a systémy managementu? Na to vám odpovíme v…

Seminář

Zákon č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcí nařízení vlády pro plynová, tlaková a zdvihací zařízení (nová úprava zajištění bezpečnosti VTZ) Seznamte se s novou legislativou

Martin Šturma

21.10.2022, Praha
21.10.2022, On-line
5.12.2022, Praha
5.12.2022, On-line

Na semináři se srozumitelně a v praktické rovině seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. a s novým Nařízením vlády ve vztahu k plynovým, tlakovým a zdvihacím zařízením.

On-line seminář

Nový stavební zákon a jeho podoba v roce 2022 Ještě neplatí a už se změnil! Vyznáte se v současném znění zásadní stavební normy?

Mgr. Martina Pavelková

21.10.2022, On-line

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. měl původně platit od 1. července 2023. Současná vláda však upravila účinnost některých pasáží. Na on-line semináři vám ukážeme, co se změnilo a co nyní opravdu platí. Probertete samozřejmě i všechny zásadní změny, které schválený zákon a…

Seminář

Mzdová účetní - začínáme Naučte se vést mzdovou agendu

Ing. Ivana Zatloukalová

24.10. – 25.10.2022 (24.10.2022, 25.10.2022), Praha
24.10. – 25.10.2022 (24.10.2022, 25.10.2022), On-line
14.12. – 15.12.2022, On-line
14.12. – 15.12.2022, Praha

Na semináři se seznámíte s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům vybíráme ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování…

On-line seminář

Technický dozor stavebníka v souvislostech Specifická činnost vyžaduje specifické znalosti. Tato akce vám je podá ve srozumitelné formě.

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

24.10.2022, On-line

Získejte ucelenou charakteristiku podmínek a zajištění výkonu TDS a také základní informace k jeho postupům v dozorové činnosti při realizaci stavby i v předpokládaných dalších činnostech smluvně požadovaných…

On-line seminář pro specialisty

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS) v podnikové praxi Posuňte se ve své kariéře - každá úspěšná korporace potřebuje odborníka na compliance

JUDr. Pavel Koukal

25.10. – 26.10.2022 (25.10.2022, 26.10.2022), On-line

Bez správně nastaveného compliance systému a řízení rizik nemůže dlouhodobě fungovat žádná větší společnost. Kdo ale může tyto systémy nastavit? Třeba právě vy! Během dvou dnů se podrobně seznámíte s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním…

Seminář

Kolektivní vyjednávání a odborové organizace Jaká jsou vzájemná práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací?

Mgr. Daniel Vejsada

26.10.2022, Praha
26.10.2022, On-line

Upozorníme vás na některá pochybení běžná v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivních smlouvách. Prodiskutujeme také samotný proces kolektivního vyjednávání. Poradíme vám, jak postupovat v případě, že se dohoda…

Seminář

Účetnictví pro začátečníky Procvičte si účtování v malé skupince posluchačů na příkladech přizpůsobených vaší praxi

Ing. Ivana Zatloukalová

26.10. – 27.10.2022 (26.10.2022, 27.10.2022), Praha
26.10. – 27.10.2022 (26.10.2022, 27.10.2022), On-line

Jste začínající účetní? Nebo si chcete účtování zopakovat a ujistit se, že postupujete správně? Na dvoudenním semináři si osvojíte principy podvojnosti účetnictví i specifika účtování na jednotlivých účetních třídách. Účtování si procvičíte na příkladech z praxe (silniční…

On-line seminář

Příspěvky na stravné z FKSP Tápete v problematice FKSP?

Ing. Eliška Hryzláková

27.10.2022, On-line

Naše zkušená lektorka ochotně zodpoví Vaše dotazy k problematice příspěvků na stravné z FKSP.

On-line seminář

Řídím mateřskou školu - nebojme se aktualizace školního řádu Praktické a srozumitelné informace a doporučení.

Mgr. Lenka Polášková

27.10.2022, On-line

Řídíte mateřskou školu a připravujete aktualizaci školního řádu? Nezapomeňte, že školní řád je nejzásadnějším dokumentem, který definuje práva a povinnosti všech účastníků výchovně – vzdělávacího…

Konference

Konference IFRS 2022 Seznamte se s novinkami i se zkušenostmi z praxe Nyní se slevou 20 %!

Libor Vašek, Tomáš Kachlík, Ján Bobocký, Juraj Gyen, Helena Červená, Alice Šrámková

1.11.2022, Praha
1.11.2022, On-line

IFRS je v ČR relevantním účetním systémem používaným nejen ojedinělými účetními jednotkami, emitenty. IFRS jsou zohledňovány při tvorbě intepretací Národní účetní rady, jsou nápomocné, pokud v českých účetních předpisech chybí jednoznačná úprava. V roce 2022 by měl být…

Seminář

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky Chcete lépe pochopit pokročilé účtování SVJ?

Ing. Martin Durec

3.11.2022, Praha
3.11.2022, On-line

Jste již pokročilá/ý účetní či člen výborů SVJ a potřebujete se seznámit s problematickými oblastmi a jejich řešením z pohledu účetnictví i daní?

Konference

Konference Kryptoměny Z pohledu daní, účetnictví, práva, a potenciál technologie Nyní se slevou 20 %!

Ing. Marcela Lonková, Tomáš Pšenička, Ing. Libor Vašek, Ph.D., Ing. Michal Jelínek, Ph.D., JUDr. Jan Bárta, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Ing. Miloš Longin, Ondřej Varga

3.11.2022, Praha
3.11.2022, On-line

Konference se ponese v duchu debaty. Nečekejte žádné investiční rady, společně budeme rozplétat toto zajímavé téma z pohledu daní, účetnictví, práva, zpracování apod. Potkáme se s poradci na zdanění a účtování kryptoaktiv, podíváme se na kryptoaktiva po právní stránce nebo…

Seminář

Účetnictví SVJ pro začátečníky Zajímáte se o problematiku společenství vlastníků jednotek nebo jste začínajícím účetním těchto jednotek?

Ing. Martin Durec

3.11.2022, Praha
3.11.2022, On-line

Seminář

Účetnictví společenství vlastníků jednotek Seznamte se s problematikou účetnictví SVJ v jednom dni

Ing. Martin Durec

3.11.2022, Praha
3.11.2022, On-line

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Seminář

Marketing a reklama - daňové a účetní minimum Co všechno lze považovat za daňově uznatelné marketingové náklady?

Ing. Jiří Jindrák

3.11.2022, Praha
3.11.2022, On-line

Představíme vám vliv daňových a účetních pravidel na oblast marketingu a reklamy.

On-line seminář

Harmonizace AIAG+VDA FMEA (Process FMEA)

Ing. Jaroslav Schwarz

4.11.2022, On-line

Dlouho očekávaná harmonizace FMEA vydaná 3.6.2019 AIAG (The Automotive Industry Action Group) ve spolupráci s německou asociací automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) představuje nový 7-krokový přístup k tvorbě FMEA poskytující rámec pro dokumentování…

Konference

Konference Bezpečnost (IT) v účetnictví Zapomeňte na zamčenou skříň plnou šanonů. Ukážeme Vám bezpečnost 21. století. Nyní se slevou 20 %!

Petr Pilin, Jan Ježek, Martina Šípková, Lukáš Okál, Jiří Duchoň, Jan Bárta, Marek Vaculík

8.11.2022, Praha
8.11.2022, On-line

Data patří k tomu nejcennějšímu, co máme. To platí v účtárně dvojnásob. Zabezpečení sítí, infrastruktury, serverů a dalších prvků je nutnost. Bezpečnost v kyberprostoru od práce jednotlivce při přijímání e-mailů přes elektronickou fakturaci, vzájemné propojování aplikací,…

Seminář

Elektronizace pracovněprávní agendy Jděte s dobou, digitalizujte pracovněprávní dokumenty

Mgr. Daniel Vejsada

8.11.2022, Praha
8.11.2022, On-line

Je v dnešní době možné uzavírat pracovněprávní dokumenty v elektronické podobě a přiblížit se v oblasti HR k paperless office? V rámci tohoto semináře při hledání odpovědi na tuto otázku probereme nejen obecnou právní úpravu elektronických dokumentů a elektronických podpisů,…

On-line seminář

Klíčové kompetence v edukačním procesu Získejte klíč ke klíčovým kompetencím žáka.

Mgr. Marika Kropíková

8.11.2022, On-line

Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou pro žáka důležité v řadě studijních, pracovních a životních situacích. Jsou jedním z hlavních cílů při vzdělávání…

On-line seminář pro specialisty

Specialista pro interní oznamování a ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) v podnikové praxi Připravte se na novou právní úpravu

JUDr. Pavel Koukal

9.11.2022, On-line

Přihlaste se na tuto akademii a komplexně se seznámíte s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové praxi, a to jak z hlediska tzv. best practice v rámci korporátní compliance, tak i z hlediska…

On-line seminář

Školení hrou. Virtuální hrou Virtuální realita a gamifikace: Cesta k vyšší efektivitě a výsledkům firemního vzdělávání

Ing. Tereza Patočková

9.11.2022, On-line

"Zase další soft skills pruda! Tohle jsem absolvoval už stokrát. Co chci vědět, to si přečtu, to mi nikdo nemusí říkat. Na tohle školení musím jen proto, aby se další šarlatán napakoval." Poznáváte v tom některé své kolegy? Jak je přesvědčit, aby se rádi zúčastnili dalšího…