On-line seminář

Návrh nové vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Mgr. Matyáš Fošum

4.10.2023, On-line

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých nereflektuje aktuální přístupy ke vzdělávání; neumožňuje zřizovatelům a provozovatelům flexibilní přístup. Cílem návrhu nové úpravy je…

On-line seminář

Podpůrná opatření v praxi předškolního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

9.10.2023, On-line

Zaměříme se na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 27/2016 Sb. Ponoříme se hlouběji do problematiky, prozkoumáme členění podpůrných opatření a specifika jednotlivých stupňů (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších…

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

11.10.2023, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

On-line seminář

Školní zralost a školní připravenost - charakteristiky, rizika a význam motivace Co je dobré vědět a znát?

Mgr. Lenka Polášková

16.10.2023, On-line

Předškolní věk představuje senzitivní etapu v životě dětí pro rozvoj dovedností důležitých pro vytvoření základu všeho, co bude podle potřeby v dalších vývojových etapách využíváno a dále rozvíjeno. Problémy, které se u mnohých z nich objeví při zahájení či v průběhu školní…

Seminář

Jak inovovat školní vzdělávací program Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

17.10.2023, Praha

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích…

On-line seminář

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP Ptejte se zkušené odbornice na FKSP Neopakujte chyby ostatních!

Ing. Eliška Hryzláková

17.10.2023, On-line

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

On-line seminář

Novela zákoníku práce pro školy – dohody mimo pracovní poměr a další novinky Připravte se na změny včas.

JUDr. Hana Poláková

18.10.2023, On-line

Novela zákoníku práce mění zásadním způsobem postavení těch, kdo vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr i práva zaměstnanců pečujících o děti a o závislé osoby. Upřesňuje se výkon práce z jiného místa a také možnost dohodnout náhradu paušálních výdajů…

On-line seminář

Práva a povinnosti pedagoga v mateřské škole

Mgr. Marika Kropíková

6.11.2023, On-line

Připojte se k on-line semináři zaměřenému na učitele předškolního vzdělávání! Získáte potřebné znalosti o vašich právech a povinnostech, které jsou zakotveny ve školské legislativě.

On-line seminář

Rozvoj soft skills v kontextu digitální identity Tlak, který je na žáky a studenty vyvíjen při jejich pobytu v kyberprostoru, lze v rámci konkrétních aktivit přetavit do vědomého rozvoje psychických a sociálních dovedností.

Jan Kršňák

9.11.2023, On-line

K digitální gramotnosti patří též schopnost udržet si emocionální rovnováhu. Jen tak je možné zacházet s digitálními technologiemi rozumně, smysluplně a kreativně.

On-line seminář

Finanční řízení školy aktuálně Poradíme Vám, jak lépe hospodařit s financemi

Ing. Petra Schwarzová

14.11.2023, On-line

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

On-line seminář

Aktualizace školního řádu MŠ Školní řád patří mezi klíčové dokumenty školy. Jste si jisti, že právě ten Váš je aktuální a odpovídá požadavkům České školní inspekce?

Mgr. Lenka Polášková

14.11.2023, On-line

Připravili jsme pro Vás on-line seminář, ve kterém Vám na konkrétní předloze školního řádu poradíme, jak realizovat aktualizaci školního řádu takovým způsobem, aby byl pružně a prakticky využitelný a srozumitelný všem účastníkům výchovně – vzdělávacího…

On-line seminář

Práva a povinnosti ředitelky od A do Z Lektorka popíše a vysvětlí mnoho příkladů z praxe.

Mgr. Lenka Polášková

11.12.2023, On-line

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ředitele školy ale nevyplývají pouze a jenom ze…

On-line seminář

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP Tvorba vnitřních směrnic má svá pravidla. Znáte je skutečně dobře?

Ing. Eliška Hryzláková

12.12.2023, On-line

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

On-line seminář

Digitalizace společnosti a role školství Jaká je budoucnost digitalizace společnosti?

Jan Kršňák

14.12.2023, On-line

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

On-line seminář

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů Fígle a doporučení pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální situaci školy Na dvoudílném webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy.

Ing. Petra Schwarzová

10.1. – 11.1.2024 (10.1.2024, 11.1.2024), On-line

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové…

On-line konference

Horké křeslo ředitelky MŠ "Mini pocket" konference, určená ředitelkám mateřských škol a jejich zástupkyním.

Mgr. Lenka Polášková

1.2.2024, On-line

Konference zahrnuje všechna užitečná a aktuální témata, se specifiky vycházejícími z praxe předškolní výchovy a vzdělávání. V jednom dni získáte informace a načerpáte inspiraci pro další práci v rovině řízení, komunikace, spolupráce a inovace pedagogické…

On-line konference

DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel? Jak na využití moderních technologií ve výuce - přínosy, příklady, rizika Pomozte svým žákům získat z technologií maximum

Jan Kršňák, Mgr. Tomáš Hamberger, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Petr Došek

5.2.2024, On-line

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání…

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Inventarizace majetku a závazků v PO

On-line kurz "Inventarizace majetku a závazků v příspěvkové organizaci" Vás pomocí srozumitelných komentářů a názorných příkladů postupně provede celým procesem inventarizace. On-line kurz se skládá z 11 studijních lekcí, na konci každé lekce si danou problematiku procvičíte…

On-line kurz

Psychohygiena v praxi

V dnešní moderní době, která je zaměřená především na spotřebu, masovou kulturu a materializaci, se úplně zapomíná na duši. Na člověka působí stále více stresových faktorů, které vyvolávají psychická onemocnění. Duševně nezdravý pracovník podává podstatně nižší výkon,…

Databáze on-line seminářů

EDUsvětškoly.cz

Živé on-line semináře a videosemináře pro školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, změny ve školské legislativě, spisová služba, zákon o pedagogických pracovnících, FKSP a mnoho dalších zajímavých…

On-line videozáznam

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP

Ing. Eliška Hryzláková

12.10.2021

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic při hospodaření s…

Databáze on-line seminářů

www.EDUsvetap.cz

Vzdělávací portál EDUsvětAP.cz Vám umožní držet krok s aktuálním děním a prohlubovat své znalosti moderně, efektivně a v přátelském prostředí. Vzdělání odkudkoli na LIVE on-line seminářích či záznamech - to se…