On-line seminář

Kompetence leadera školy - speciál pro účastníky konkurzního řízení (MŠ/ZŠ)

Mgr. Lenka Polášková

30.11.2022, On-line

Připravujete se na konkurzní řízení? Plánujete změny konceptu školy? Zajímají Vás současné trendy v oblasti řízení? Využijte možnosti online setkání se špičkovou lektorkou a autorkou, která Vám v praktické rovině přinese užitečné informace, předá doporučení a vysvětlí, že…

On-line seminář

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem a časté chyby v této spolupráci Správné nastavení spolupráce učitele a asistenta pedagoga je základem zdravého fungování školní třídy.

doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

5.12.2022, On-line

Na webináři se seznámíte se základními pravidly spolupráce asistenta pedagoga s učitelem.

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

12.12.2022, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

On-line seminář

Připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících a problematika suplování Co nového přináší připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících?

JUDr. Hana Poláková

14.12.2022, On-line

Změní se předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka? Jak to bude s uzavíráním pracovních poměrů na dobu určitou? A co suplování? Zůstane nárok na dvojnásobek průměrného hodinového…

On-line seminář

Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program od A do Z – možnosti, limity a inspirace Že jste ke školním vzdělávacím programům už vše slyšeli?

Mgr. Lenka Polášková

15.12.2022, On-line

Tak trochu jiný webinář zaměřený na využití aktualizace ŠVP jako nástroje komplexního rozvoje školy. Inspirace, příklady a vše, co v praxi oceníte.

On-line seminář

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů Fígle a doporučení pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální situaci školy Na dvoudílném webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy.

Ing. Petra Schwarzová

15.12. – 19.12.2022 (15.12.2022, 19.12.2022), On-line

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové…

On-line seminář

Integrace dětí cizinců do českých škol – legislativa, sociální klima ve škole a začlenění dětí do kolektivu Počet dětí cizinců v českých školách neustále roste.

Mgr. Marika Kropíková

10.1.2023, On-line

Vzhledem k aktuální situaci lze očekávat, že tento trend nabere významně na síle. K úspěšnému začlenění a vzdělávání dětí cizinců je nezbytné, aby kromě těchto žáků dostali adekvátní podporu i jejich…

On-line seminář

Klíčové kompetence v edukačním procesu Získejte klíč ke klíčovým kompetencím žáka.

Mgr. Marika Kropíková

11.1.2023, On-line

Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou pro žáka důležité v řadě studijních, pracovních a životních situacích. Jsou jedním z hlavních cílů při vzdělávání…

On-line konference

Škola a finanční zdroje Jak ufinancovat školu v dnešní době?

Ing. Petra Schwarzová, Ing. Tomáš Lank

1.2.2023, On-line

Narůstající náklady nutí k úsporám a hledání nových finančních zdrojů nejen jednotlivce a firmy, ale i školy a další vzdělávací zařízení.

On-line seminář

Horké křeslo ředitelky Mš "Mini pocket" konference, určená ředitelkám mateřských škol a jejich zástupkyním.

Mgr. Lenka Polášková

24.3.2023, On-line

Konference zahrnuje všechna užitečná a aktuální témata, se specifiky vycházejícími z praxe předškolní výchovy a vzdělávání. V jednom dni získáte informace a načerpáte inspiraci pro další práci v rovině řízení, komunikace, spolupráce a inovace pedagogické…

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Inventarizace majetku a závazků v PO

On-line kurz "Inventarizace majetku a závazků v příspěvkové organizaci" Vás pomocí srozumitelných komentářů a názorných příkladů postupně provede celým procesem inventarizace. On-line kurz se skládá z 11 studijních lekcí, na konci každé lekce si danou problematiku procvičíte…

On-line kurz

Psychohygiena v praxi

V dnešní moderní době, která je zaměřená především na spotřebu, masovou kulturu a materializaci, se úplně zapomíná na duši. Na člověka působí stále více stresových faktorů, které vyvolávají psychická onemocnění. Duševně nezdravý pracovník podává podstatně nižší výkon,…

Databáze on-line seminářů

EDUsvětškoly.cz

Živé on-line semináře a videosemináře pro školy. Inkluzivní vyhláška, výkazy, spisová služba, zákon o pedagogických pracovnících, FKSP a mnoho dalších zajímavých témat.

On-line videozáznam

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP

Ing. Eliška Hryzláková

12.10.2021

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic při hospodaření s…

Databáze on-line seminářů

www.EDUsvetap.cz

Vzdělávací portál EDUsvětAP.cz Vám umožní držet krok s aktuálním děním a prohlubovat své znalosti moderně, efektivně a v přátelském prostředí. Vzdělání odkudkoli na LIVE on-line seminářích či záznamech - to se…