On-line seminář

ChatGPT a jiné myslící stroje ve vzdělávání Je umělá inteligence pro školy výzvou nebo hrozbou? Buďte krok před svými žáky a studenty!

Jan Kršňák

29.3.2023, On-line

Za žáky píší domácí práce umělé inteligence (AI). Za učitele dělají přípravu na hodiny a sledují učební pokroky studentů. Veškerá školní administrativa je automatizovaná. Taková je představa zavádění AI do vzdělávacího systému. Jedná se o vzdálenou, anebo blízkou…

On-line seminář

Extremistické a xenofobní chování mládeže - prevence Extremistické, rasistické a xenofobní chování mládeže je v současné době velkou hrozbou pro demokratické uspořádání státu.

Mgr. Marika Kropíková

4.4.2023, On-line

Pedagogové jsou velmi často bezmocní při diagnostikování, terapii a prevenci. Webinář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní…

On-line seminář

Digitální wellbeing a digitální informace Webinář je interaktivní a je možné se v jeho průběhu věnovat konkrétním problémům, které se právě ve škole (např. v pedagogickém kolektivu) řeší.

Jan Kršňák

6.4.2023, On-line

Mediální výchova není jen průřezovým tématem, každé učení je v dnešní době současně mediální výchovou a škola sama je informačním médiem. Jaká jsou specifika digitálních informací? Jak vypadá mediální výchova pro digitální…

On-line seminář

Nejčastější dotazy a upozornění na opakující se chyby při tvorbě a čerpání FKSP Ptejte se zkušené odbornice na FKSP Neopakujte chyby ostatních!

Ing. Eliška Hryzláková

13.4.2023, On-line
17.10.2023, On-line

Ing. Eliška Hryzláková na webináři probere a vysvětlí nejčastější dotazy k Fondu kulturních a sociálních potřeb a upozorní vás na časté chyby. Využijte jedinečné příležitosti poučit se z nich a vyhnout se jim ve své…

On-line seminář

Školy a virtuální realita - možnosti, úskalí, praktické tipy Jak zapojit VR do výuky a neztratit nad ní kontrolu Inspirujte se příklady z praxe

Ing. Tereza Patočková

19.4.2023, On-line

Školy byly vždy průkopníkem nových technologií. Mnoho dětí se teprve ve škole učí pracovat s počítačem, bezpečně pohybovat na internetu, ovládat kancelářské programy... Není divu, že školy chtějí dětem představit i virtuální realitu. Jak to ale udělat smysluplně, aby si z…

On-line seminář

Agresivní zlobivé a zuřivé dítě aneb jak se nezbláznit? Pojďte nahlédnout do světa dětí tak trošku jinak.

Mgr. Lenka Polášková

25.4.2023, On-line

Křičí. Zuří. Nejde utišit. Kope okolo sebe. Agresivita dětí roste. Často jsou nezvladatelné, vzpurné. Poděkovat, počkat a požádat už dávno není samozřejmostí. Kde se stala chyba? Je v rodičích, společnosti, prarodičích, škole, vývoji civilizace, nebo je všechno úplně…

On-line seminář

Financování pedagogické intervence a její správné vykazování v P1c-01 Získejte pro svou školu více!

Ing. Petra Schwarzová

27.4.2023, On-line

V roce 2021 proběhly zásadní změny v oblasti poskytování pedagogické intervence, a to zejména v oblasti financování. V souvislosti s tím také došlo k zásadním změnám ve vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejním pro získání finančních prostředků…

On-line seminář

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP Tvorba vnitřních směrnic má svá pravidla. Znáte je skutečně dobře?

Ing. Eliška Hryzláková

4.5.2023, On-line
12.12.2023, On-line

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic pro hospodaření s…

On-line seminář

Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu Školní řád je legislativní oporou každé školy

Mgr. Marika Kropíková

17.5.2023, On-line

Obsahem vzdělávacího programu je školní řád jako základní kámen pravidel ve škole a bývá často opomíjen a nedostatečně využíván.

On-line seminář

Komunikace a spolupráce s rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Komunikace patří mezi největší "bolest" spolupráce rodiny a školy. Ale nemusí to tak být.

Mgr. Lenka Polášková

23.5.2023, On-line

Učitelé často v dobré víře dělají zásadní chyby, které jim k rodičům navždy zavřou dveře. Na druhou stranu právě rodiče vysílají signály nedůvěry, bagatelizace a neochoty. Jak spolupracovat, aby asertivita nebyla pouhým pojmem a zároveň bylo dodrženo férové a korektní…

On-line seminář

Alternativní zdroje financování škol Poradíme Vám, jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů

Ing. Petra Schwarzová

23.5.2023, On-line

Na on-line semináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Získáte ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost,…

On-line seminář

Tenký led medikace a zdravotnických úkonů ve školství – základy problematiky Kam sahají práva zákonného zástupce dítěte/žáka a kam až povinnosti školy?

Mgr. Lenka Polášková

25.5.2023, On-line

Speciál pro všechny zájemce o základy problematiky medikace a zdravotnických úkonů ve školách.

On-line konference

DIGIškoly aneb Digitální technologie ve školách - pomocník nebo nepřítel? Jak na využití moderních technologií ve výuce - přínosy, příklady, rizika Pomozte svým žákům získat z technologií maximum

Jan Kršňák, Mgr. Tomáš Hamberger, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D., Mgr. Petr Došek

29.5.2023, On-line

Digitální technologie stále větší měrou pronikají do všech aspektů našeho života, přičemž zde více než kdekoli jinde platí přísloví dobrý sluha, ale zlý pán. S touto skutečností jsou stále více konfrontováni učitelé, kteří musí najít rovnováhu v přístupu k využívání…

On-line seminář

Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složité.

Mgr. Marika Kropíková

7.6.2023, On-line

Webinář je určen všem pedagogům, kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka.

On-line seminář

Inovace ve vzdělávání a moderní technologie Co přináší digitalizaci společnosti do oblasti vzdělávání?

Jan Kršňák

15.6.2023, On-line

Prožíváme intenzivní digitalizaci společnosti, a tak není možné, aby se inovace spojené s moderními technologiemi nijak nedotkly vzdělávání.

On-line seminář

Veřejné zakázky ve školství Nevíte si rady s realizací veřejných zakázek?

Ing. Petra Schwarzová

20.6.2023, On-line
12.12.2023, On-line

Vzhledem k nemalým možnostem získání většího objemu finančních prostředků v rámci projektové činnosti či přímo od zřizovatele formou dotací se ředitelé potýkají i s realizací veřejných zakázek. Cílem semináře je praktickou formou provést posluchače celým procesem zadávacího…

On-line konference

Mateřská škola v roce 2023/2024 Konference Co přinese školní rok 2023/ 2024 v oblasti předškolního vzdělávání?

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

31.8.2023, On-line

On-line konference

Základní škola ve školním roce 2023/2024 Konference Co přinese školní rok 2023/ 2024 v oblasti základního školství?

JUDr. Hana Poláková, Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

31.8.2023, On-line

On-line seminář

Chování dětí v kyberprostoru a schopnost učení Jak se mohou učitelé vyrovnat s novým stavem věcí, a mohou vůbec konkurovat zábavnosti internetu?

Jan Kršňák

7.9.2023, On-line

Přiblížíme si, jak se děti pohybují kyberprostorem, co od něj očekávají a co v něm zažívají. Jak internet a sociální sítě naopak působí na ně?

On-line seminář

Rozpočet školy bez chyb a kompromisů Fígle a doporučení pro přípravu rozpočtu s ohledem na aktuální situaci školy Na dvoudílném webináři se komplexně seznámíte se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy.

Ing. Petra Schwarzová

13.9. – 14.9.2023 (13.9.2023, 14.9.2023), On-line

Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků. Případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové…

On-line seminář

Finanční řízení školy aktuálně Poradíme Vám, jak lépe hospodařit s financemi

Ing. Petra Schwarzová

21.9.2023, On-line
14.11.2023, On-line

On-line seminář je zaměřen na aktuální otázky financování MŠ, ZŠ i SŠ spojené se změnami nastolenými reformními kroky.

Seminář

Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

5.10.2023, Praha

Vzdělávací kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí ředitelek a učitelek MŠ vztahujících se k vytváření partnerských vztahů mezi rodinou a mateřskou školou, zapojování rodičů do společného postupu při vzdělávání dítěte i do života…

On-line seminář

Interdisciplinární projektové vzdělávání Přihlaste se na náš interaktivní webinář.

Jan Kršňák

5.10.2023, On-line

Projdeme si, jak do tradičních předmětů zapojovat rozvoj digitální a mediální gramotnosti a jak kreativně pracovat s informacemi, abychom žáky a studenty připravovali nejen na život v digitalizované společnosti, ale také jim dali nástroje umožňující orientovat se v celé šíři…

On-line seminář

Rozvoj soft skills v kontextu digitální identity Tlak, který je na žáky a studenty vyvíjen při jejich pobytu v kyberprostoru, lze v rámci konkrétních aktivit přetavit do vědomého rozvoje psychických a sociálních dovedností.

Jan Kršňák

9.11.2023, On-line

K digitální gramotnosti patří též schopnost udržet si emocionální rovnováhu. Jen tak je možné zacházet s digitálními technologiemi rozumně, smysluplně a kreativně.

Seminář

Jak inovovat školní vzdělávací program Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

16.11.2023, Praha

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích…

On-line seminář

Digitalizace společnosti a role školství Jaká je budoucnost digitalizace společnosti?

Jan Kršňák

14.12.2023, On-line

Kam směřuje svět, který chystáme pro naše děti, a jakou roli v tom může hrát školství?

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Inventarizace majetku a závazků v PO

On-line kurz "Inventarizace majetku a závazků v příspěvkové organizaci" Vás pomocí srozumitelných komentářů a názorných příkladů postupně provede celým procesem inventarizace. On-line kurz se skládá z 11 studijních lekcí, na konci každé lekce si danou problematiku procvičíte…

On-line kurz

Psychohygiena v praxi

V dnešní moderní době, která je zaměřená především na spotřebu, masovou kulturu a materializaci, se úplně zapomíná na duši. Na člověka působí stále více stresových faktorů, které vyvolávají psychická onemocnění. Duševně nezdravý pracovník podává podstatně nižší výkon,…

Databáze on-line seminářů

EDUsvětškoly.cz

Živé on-line semináře a videosemináře pro školy. Inkluzivní vyhláška, výkazy, spisová služba, zákon o pedagogických pracovnících, FKSP a mnoho dalších zajímavých témat.

On-line videozáznam

Vnitřní směrnice Pravidla pro hospodaření s FKSP

Ing. Eliška Hryzláková

12.10.2021

Fond kulturních a sociálních potřeb je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců organizace, jejich rodinných příslušníků a důchodců (bývalých zaměstnanců). Jaká jsou pravidla pro tvorbu vnitřních směrnic při hospodaření s…

Databáze on-line seminářů

www.EDUsvetap.cz

Vzdělávací portál EDUsvětAP.cz Vám umožní držet krok s aktuálním děním a prohlubovat své znalosti moderně, efektivně a v přátelském prostředí. Vzdělání odkudkoli na LIVE on-line seminářích či záznamech - to se…