On-line seminář

Nový stavební zákon a jeho podoba v roce 2022 Ještě neplatí a už se změnil! Vyznáte se v současném znění zásadní stavební normy?

Mgr. Martina Pavelková

21.10.2022, On-line

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. měl původně platit od 1. července 2023. Současná vláda však upravila účinnost některých pasáží. Na on-line semináři vám ukážeme, co se změnilo a co nyní opravdu platí. Probertete samozřejmě i všechny zásadní změny, které schválený zákon a…

On-line seminář

Technický dozor stavebníka v souvislostech Specifická činnost vyžaduje specifické znalosti. Tato akce vám je podá ve srozumitelné formě.

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

24.10.2022, On-line

Získejte ucelenou charakteristiku podmínek a zajištění výkonu TDS a také základní informace k jeho postupům v dozorové činnosti při realizaci stavby i v předpokládaných dalších činnostech smluvně požadovaných…

On-line seminář

Dokumentace při realizaci stavby Je vedení stavebního deníku nebo jiných dokumentů na vás? Tato akce vám dá potřebnou jistotu!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

25.11.2022, On-line

Na této akci projdete vše kolem vedení záznamů při realizaci stavby se specifickým zaměřením na vedení stavebního deníku a dalších záznamových dokumentů prokazujících plnění právních, normových i smluvních…

On-line seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví Přijďte se seznámit s aktuální legislativou, druhy veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

28.11.2022, On-line

Na webináři se seznámíte s problematiku veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví, činnostem a specifikám tohoto oboru.

Seminář

Rozpočtování staveb Praktické informace z oblasti oceňování stavebních prací.

Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ph.D.

2.12.2022, Praha
17.2.2023, Praha
16.6.2023, Praha

Cílem semináře je představit správný postup pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Seminář nabízí praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních…

Seminář

Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi Týká se vás stavební projekt, který vyžaduje EIA? S touto akcí nešlápnete vedle.

Mgr. Nela Vinklerová

6.12. – 7.12.2022 (6.12.2022, 7.12.2022), Praha
6.12. – 7.12.2022 (6.12.2022, 7.12.2022), On-line

Na dvoudenním ryze praktickém semináři projdete zásadní aspekty současné problematiky posuzování vlivů stavebních projektů na životní prostředí.

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních rozpočtů

Chcete vědět, jak co nejefektivněji sestavit rozpočet stavby? Jak přehledně kalkulovat ceny stavebních prací? Nebo jak vytvářet harmonogram stavebních prací? Pak právě pro Vás je tu náš nový on-line kurz Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních…

On-line kurz

Stavební, autorský a technický dozor stavebníka on-line kurz v souladu s novým občanským zákoníkem

Jak probíhá provádění stavebního dozoru v praxi? Po 13 lekcích se snadno zorientujete v oblasti technického dozoru stavebníka v dřívější terminologii technického dozoru investora (TDI) od právního rámce práce TDI, přes časové plánování, přejímání provedených prací, základní…

On-line video akademie

Základy 2D CAD s aplikací Draftsight

Ing. Pavel Durčák

Nemusíte být strojní inženýr, abyste zvládli kreslit 2D výkresy. Pavel Durčák Vás provede aplikací DraftSight, která umožňuje plnohodnotný návrh 2D CAD.

On-line kurz

Stavební zákon v praxi Průvodce rekodifikací stavebního práva První on-line kurz, který vás upozorní na konkrétní změny oproti současnému zákonu.