On-line seminář

Postupy a odpovědnosti při realizaci stavby v požadavcích nového stavebního zákona Seznamte se s novou legislativou

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

6.10.2023, On-line

Poslechněte si, jak přistupuje nový stavební zákon k řešení etapy výstavby – příprava a realizace stavby, a to se zřetelem i na změny v souvisejících oblastech.

Seminář

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením Tápete v provozní dokumentaci?

Martin Šturma

23.10.2023, Praha
23.10.2023, On-line

Jak již z názvu vyplývá, provozní dokumentace se vztahuje přímo k provozovaným zařízením a tvoří ji vždy sám provozovatel. Tento seminář vám ukáže nejen rozsah dokumentů, ale také poskytne návod pro jejich tvorbu a…

Seminář

Nový stavební zákon - je po novelách skutečně lepší? Můžeme se těšit na nový a lepší stavební zákon?

Ing. arch. Hana Krupníková

31.10.2023, Praha
31.10.2023, On-line

Zorientujte se ve změnách, které novelizovaný nový stavební zákon přináší!

On-line seminář

Buďte tím nejlepším stavbyvedoucím Zabezpečujete odborné vedení při provádění stavby? Tato akce vám dá potřebnou jistotu!

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

7.11.2023, On-line

Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Co to v dnešním pojetí legislativy znamená, se dovíte na praktickém semináři, kterým vás provede zkušená poradkyně a auditorka v řízení kvality ve…

On-line seminář

Stavebník - jeho odpovědnost a povinnosti v etapě přípravy a realizace stavby

Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

24.11.2023, On-line

Poslechněte si základní informaci o postavení stavebníka ve fázi stavebního řádu a realizace stavby výstavbového procesu se současným porovnáním požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a požadavků stavebního zákona č. 283/2021…

On-line seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví Přijďte se seznámit s aktuální legislativou, druhy veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek ve vztahu ke stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

6.12.2023, On-line
6.3.2024, On-line

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Seminář

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle aktuální legislativy Obor stavebnictví čeká transformace. Projděte si současnou stavební legislativu!

Ing. arch. Hana Krupníková

12.12.2023, Praha
12.12.2023, On-line

Na této akci dostanete podat komplexní informace o náležitostech závazných stanovisek, koordinovaných závazných stanovisek a procesu jejich vydávání včetně možnosti jejich přezkumu.

Školení na míru

Školení na míru na Vaše téma

Potřebujete přizpůsobit obsah školení Vašim potřebám nebo proškolit větší počet zaměstnanců přímo ve Vaší firmě nebo organizaci? Přímo ve vaší firmě Vám připravíme školení na problematiku, kterou potřebujete vyřešit nebo Vás proškolíme v oblastech, ve kterých se chcete…

On-line kurz

Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních rozpočtů

Chcete vědět, jak co nejefektivněji sestavit rozpočet stavby? Jak přehledně kalkulovat ceny stavebních prací? Nebo jak vytvářet harmonogram stavebních prací? Pak právě pro Vás je tu náš nový on-line kurz Oceňování stavebních prací a tvorba stavebních…

On-line kurz

Stavební, autorský a technický dozor stavebníka on-line kurz v souladu s novým občanským zákoníkem

Jak probíhá provádění stavebního dozoru v praxi? Po 13 lekcích se snadno zorientujete v oblasti technického dozoru stavebníka (v dřívější terminologii technického dozoru investora - TDI) od právního rámce práce TDS, přes časové plánování, přejímání provedených prací,…

On-line kurz

Stavební zákon v praxi Průvodce rekodifikací stavebního práva První on-line kurz, který vás upozorní na konkrétní změny oproti současnému zákonu.