On-line seminář

Nový stavební zákon - je po novelách skutečně lepší?

Seminář je akreditovaný MVČR jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků

Ing. arch. Hana Krupníková

Zorientujte se ve změnách, které novelizovaný nový stavební zákon přináší! Na akreditovaném semináři získáte komplexní přehled o novém stavebním zákonu (č. 283/2021 Sb. a novela č. 152/2023 Sb.). Zjistíte, jaké přináší změny a jak je efektivně implementovat do vaší praxe.

Obsah semináře:

  • Organizace a výkon veřejné správy
  • Územní plánování
  • Stavební právo hmotné
  • Stavební řád
  • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Seminář je určen:

Nejen pro úředníky územních samosprávných celků, ale také pro všechny, kdo přicházejí do styku se stavebním právem.

Lektor

Ing. arch. Hana Krupníková

V roce 2012 absolvovala magisterské studium na ČVUT v Praze. Po studiích působila 4 roky v projekci, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde nejdříve vykonávala agendu na úseku stavebního řádu (o tuto oblast stavebního práva se stále aktivně zajímá a s…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2024

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.