Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Daň z přidané hodnoty pod drobnohledem

Pro rok 2019 se připravuje novela daně z přidané hodnoty, která se dotkne daňových dokladů, oprav základu daně, přeshraničních transakcí aj. Kromě tradičních novelových seminářů, kde budou okomentovány podstatné novinky, připravujeme i kurzy zaměřené na praktické příklady nebo konkrétní problematiku

Nabídka seminářů DPH...

Nejbližší semináře

Seminář
St 17.10.2018
St 30.1.2019
Praha

Výpočtové modelování pro začátečníky. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů. I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté…

Seminář
St 17.10. - 18.10.2018
Út 22.1. - 23.1.2019
Praha

IFRS v praxi - dvoudenní

Výklad bude zaměřen na srovnání české legislativy s IFRS, rozdíly budou demonstrovány na praktických příkladech. Seminář je určen pro finanční ředitele, účetní, hlavní účetní, metodiky, analytiky a další profesionály, kteří se setkávají s účetnictvím vedením podle ...

On-line seminář
St 17.10.2018
On-line

Nárok na odpočet daně

Základní i formální podmínky pro nárok na odpočet DPH jsou sice v posledních letech neměnné, v praxi však plátce často narazí při prokazování jejich splnění. K věcným chybám často dochází u oprav odpočtu, stanovení nároku na odpočet v poměrné výši nebo při aplikaci krátícího ...

On-line seminář
St 17.10.2018
On-line

Zastřený výkon závislé práce (švarcsystém) a jeho rizika

Seminář se bude zabývat riziky spojenými se spoluprací s osobami samostatně výdělečně činnými, která vykazuje znaky zastřeného výkonu závislé práce.

Seminář
Čt 18.10. - 19.10.2018
Čt 7.2. - 8.2.2019
Praha

DPH pro začátečníky

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat  o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové…

Seminář
Čt 18.10.2018
Praha

Nábor a výběr zaměstnanců, vedení výběrových rozhovorů

Cílem semináře je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Kurz se zabývá hlavními fázemi výběru zaměstnanců, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších výběrových metod. Pozornost je…

On-line seminář
Čt 18.10.2018
On-line

Vedení personální agendy v praxi 1

Tento e-learning je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

Seminář
Čt 18.10.2018
Praha

Veřejné zakázky pro začátečníky

Seznámíte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku. Na školení se naučíte postupy pro jednotlivá zadávací řízení a zjistíte, na co si dát pozor. Obsahem jsou i aktuální změny zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, který byl novelizován k…

On-line seminář
Pá 19.10.2018
On-line

Manažerské mýty : rozšířené iluze, které zbytečně snižují výkonnost organizací

Cílem semináře je upozornit na některé časté manažerské mýty, ukázat jejich příčiny i důsledky a uvést je na pravou míru. Seminář se zabývá především mýty, které mají za následek, že organizace při řízení a vedení lidí používají metody, které ve skutečnosti příliš…

On-line seminář
Po 22.10.2018
On-line

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní - II. část

Ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak zpohledu zaměstnance, tak zpohledu zaměstnavatele. E-learning je určen odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a ...


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz