Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace

Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady... 

V rámci tohoto semináře budou na příkladech z praxe probrána nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Seminář je určen především pro: 

pokročilé účetní a daňové poradce, vlastní příklady jsou vítány.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

On-line seminář
Čt 19.10.2017
On-line

Talent management a Řízení kariéry pracovníků

Jak máte ve firmě vyřešeno následnictví? Máte dostatek talentů? Rozvíjíte své zaměstnance? Budujete si „dobrou značku“ jako zaměstnavatel?

Seminář
Čt 19.10.2017
Praha

DPH - přeshraniční transakce na desítkách praktických příkl na desítkách praktických příkladů

Cílem semináře je probrat na konkrétních příkladech problematiku přeshraničních transakcí, vysvětlit změny a zasadit je do časového rámce, upozornit na chyby a omyly, věnovat se prokazování před správcem daně.

Seminář
Čt 19.10.2017
Čt 14.12.2017
Praha

Převodní (transferové) ceny II

Cílem semináře je poskytnout účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám.…

Seminář
Pá 20.10.2017
Praha

Systém řádů a směrnic škol a školských zařízení

Cílem semináře je seznámit management škol a školských zařízení se základními právními požadavky na obsah, formu, proces tvorby a aplikace systému řádů a směrnic škol a školských zařízení.

Seminář
Pá 20.10.2017
Praha

Ochrana osobních údajů v mateřských školách, na základních a středních školách

Nainstalovat kamerový systém v prostorách školy není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Takovým krokem se můžete dostat do střetu se zákonem o ochraně osobních údajů.

On-line seminář
Pá 20.10.2017
On-line

Prezentační a rétorické schopnosti

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového projevu.

Seminář
Po 23.10.2017
Praha

Aplikace norem přesnosti do výkresové dokumentace

Seminář je zaměřen především na možnosti volby předepisování rozměrů a tvarů prvků, popř. jejich vzájemného vztahu, s přesností požadovanou pro jejich správnou funkci v provozu výrobku.

Seminář
St 25.10.2017
St 29.11.2017
Praha

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Seminář
Čt 26.10.2017
Pá 24.11.2017
Praha

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář
Čt 26.10.2017
Út 14.11.2017
Čt 23.11.2017
Praha
Brno

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.