Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Cestovní náhrady 2017

Rádi byste se dozvěděli vše o problematice cestovních náhrad? Poté právě pro Vás je určen seminář Cestovní náhrady v roce 2017, na kterém oblíbená lektorka Jaroslava Pfeilerová seznámí účastníky zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Seminář je určen především: 

zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také pro OSVČ. Problematika cestovních náhrad bude popsána na příkladech se zaměřením na nejčastější chyby a problémy řešené v praxi.   

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
Pá 26.5.2017
Čt 5.10.2017
Praha

Small Talk - (bez)významná konverzace

Praktický seminář zaměřený na small talk, který navzdory svému názvu nabývá v dnešní době na významu a jeho ovládání Vás výrazně posune dopředu při (ne)závazné konverzaci.

Seminář
Po 29.5.2017
Po 19.6.2017
Po 18.9.2017
Po 4.12.2017
Brno
Praha

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum 2017 BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny Zákoník práce profi PLUS

seznámení s převážně základními pojmy pracovního práva a rovněž je upozornit na některé problémy vznikající v praxi. Zohledněna bude rovněž vazba na nový občanský zákoník.

Seminář
Po 29.5. - 30.5.2017
Čt 21.9. - 22.9.2017
Praha

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS - dvoudenní

V průběhu semináře se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidace zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, atd.

Seminář
Po 29.5.2017
Čt 29.6.2017
Praha

DPH 2017 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář
Út 30.5.2017
Praha

Účetní a daňové doklady - fakturace 2017 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH BONUS 14denní bezplatný přístup do plné verze naší on-line knihovny DU aktuality profi

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Seminář
Út 30.5.2017
Brno

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

Seminář představuje legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Seminář
St 31.5.2017
Praha

Pracovní právo v roce 2017 po novelách zákonů Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář se věnuje těm tématům pracovního práva, které jsou momentálně nejaktuálnější.

Seminář
St 31.5.2017
Praha

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

Seminář, kde se na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání podívají ze svých odborných perspektiv - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (zástupce zaměstnavatele), - advokát a soudní znalec v oblasti odškodňování, - poskytovatel pracovnělékařských služeb a soudní znalec v odboru zdravotnictví, hygieny a pracovnělékařské péče.

Seminář
Pá 2.6.2017
Praha

Kontrola a postihy zaměstnavatelů - jak se vyvarovat pokut

Seminář Vás upozorní na to, ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce a dalších státních úřadů

Seminář
Po 5.6.2017
Praha

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

Dozvíte se co je a co není neshoda z pohledu zejména systémů kvality, ale i environmentálního managementu a dalších obdobných nástrojů řízení. Bude představena základní filosofie monitorování a měření v této oblasti a na příkladech neshod vám ukážeme možnosti řešení v praxi.