Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Ochrana osobních údajů a GDPR - nové nařízení EU

GDPR (General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů výrazně ovlivní všechny společnosti při ochraně osobních údajů zákazníků i zaměstnanců.

Ochrana osobních údajů tak bude kromě zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, upravena i na úrovni EU. 

Nové nařízení EU na téma ochrana osobních údajů probereme na těchto školeních:

Nejbližší semináře

Seminář
Čt 27.4.2017
Praha

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o přestupcích

Zákony č.250/2016 Sb., a č.251/2016 Sb., nabývají účinnosti od 1. 7. 2017. Obsahem tohoto kurzu je podrobný výklad obou nových zákonů včetně porovnání se současnou úpravou, se zaměřením na nové přestupky právnických osob.

Seminář
Čt 27.4.2017
Út 20.6.2017
Praha

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Seminář
St 3.5.2017
Út 17.10.2017
Praha

Projektový management

Význam projektového řízení v posledních letech stoupá. Tento seminář je určený všem pracovníkům, kteří se nějakým způsobem podílí na řízení projektů.

Seminář
St 3.5.2017
St 14.6.2017
Út 27.6.2017
St 25.10.2017
St 29.11.2017
Praha
Brno

Veřejné zakázky pro pokročilé

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Seminář
Čt 4.5.2017
Praha

Interní audit aneb Jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

Seminář nabízí přehled požadavků na systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 se zaměřením na nové nebo změněné požadavky. Dále příklady auditování prvků normy, příklady záznamů z provedených interních auditů, techniky auditování a mnoho dalších informací.

Seminář
Čt 4.5.2017
Praha

Průvodce právem nemovitostí

Seminář je věnován aktuálním legislativním změnám týkajících se nemovitostí.

Seminář
Pá 5.5.2017
Praha

Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě včetně smluvních vztahů

Na tomto semináři se seznámíte s problematikou investiční a investorské činnosti ve výstavbě, realizací staveb a povinnostmi stavebníka, vlastníka a stavbyvedoucího. Seminář je určen pro pracovníky investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníky odborů výstavby a správy majetku.

Seminář
Út 9.5.2017
Praha

Marketingové minimum pro úspěšné majitele a top manažery firem

Kurz kombinuje teoretické znalosti, které lektor uplatňuje v rámci své poradenské činnosti, při níž nejen dodává expertní znalost, ale také manažery klientských firem vzdělává, aby své firmy dokázali úspěšně vést a rozvíjet. Jeho součástí je několik praktických ukázek a úkolů pro účastníky, které budou prezentovány na příkladu jejich vlastní firmy.

Seminář
Út 9.5.2017
St 14.6.2017
Čt 21.9.2017
Čt 16.11.2017
Praha

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Seminář
Út 9.5.2017
Út 26.9.2017
Út 7.11.2017
Praha

Zaměstnávání cizinců v České republice - z pohledu pracovního práva Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Školení Zaměstnávání cizinců v ČR představí základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlena problematika získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení.