Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Daň z přidané hodnoty pod drobnohledem

Pro rok 2019 se připravuje novela daně z přidané hodnoty, která se dotkne daňových dokladů, oprav základu daně, přeshraničních transakcí aj. Kromě tradičních novelových seminářů, kde budou okomentovány podstatné novinky, připravujeme i kurzy zaměřené na praktické příklady nebo konkrétní problematiku

Nabídka seminářů DPH...

Nejbližší semináře

On-line seminář
Pá 19.10.2018
On-line

Manažerské mýty : rozšířené iluze, které zbytečně snižují výkonnost organizací

Cílem semináře je upozornit na některé časté manažerské mýty, ukázat jejich příčiny i důsledky a uvést je na pravou míru. Seminář se zabývá především mýty, které mají za následek, že organizace při řízení a vedení lidí používají metody, které ve skutečnosti příliš…

On-line seminář
Po 22.10.2018
On-line

Zaměstnanecké benefity z pohledu daní - II. část

Ucelený rozbor daňového principu zaměstnaneckých benefitů, a to jak zpohledu zaměstnance, tak zpohledu zaměstnavatele. E-learning je určen odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a ...

Seminář
Út 23.10.2018
St 20.2.2019
Praha

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

Co Vás na semináři čeká? Rozbor požadavků na plánování systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 se zaměřením na změny. Příklady nástrojů pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a příležitostí s návazností na plánování, analýzu a zlepšování v systému…

Seminář
Út 23.10.2018
Praha

Kde hledat lidi v liduprázdnu aneb LinkedIn pro personalisty NOVINKA

LinkedIn, který má má celosvětově kolem 380 milionů aktivních uživatelů a v České republice více než 850 tisíc, zaujímá první místo mezi profesními sítěmi. Personalisté by proto měli cílit právě na něj.

Seminář
St 24.10.2018
Praha

Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence zaměstnanců

Cílem semináře je zorientovat se v právní úpravě srážek ze mzdy, exekucí a insolvencí zaměstnanců, zejména s ohledem na povinnosti zaměstnavatelů a případné dopady a rizika pro pracovněprávní vztahy, ke správnému nastavení interních postupů a procesů pro minimalizaci těchto…

Seminář
Čt 25.10.2018
Čt 6.12.2018
Čt 14.2.2019
Praha

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Účastníkům poskytneme praktické znalosti problematiky převodních cen, které pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna…

On-line seminář
Čt 25.10.2018
On-line

Vedení personální agendy v praxi 2

Tento e-learning je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

Seminář
Čt 25.10. - 26.10.2018
Praha

Mzdová účetní - začínáme , včetně aktuálních změn v roce 2018

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně,…

Seminář
Pá 26.10.2018
Po 29.10.2018
St 28.11.2018
Pá 30.11.2018
Plzeň
Praha

Zákon o DPH 2019 - novelizovaná ustanovení

Seminář je určen pro: Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů. Cíl semináře: Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. Obsah semináře: Předmět daně Úprava základních pojmů ( ...

Seminář
Pá 26.10.2018
Praha

Jak řídit výkon zaměstnanců od nastavení výkonových cílů přes hodnocení po tvorbu prémií a bonusů

Seminář se zaměřuje na řízení výkonu zaměstnanců („performance management“) a možnosti jeho zdokonalování. Věnuje se všem navazujícím součástem tohoto procesu: stanovování osobních výkonových a rozvojových cílů, hodnocení pracovních výsledků i pracovního chování zaměstnanců…


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz