Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Trestní odpovědnost právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v § 8 stanoví, že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Nejbližší semináře

Seminář
Čt 13.12.2018
Praha

Elektronický svět účetních a daňařů NOVINKA

Seznámíme posluchače s hlavními trendy digitalizace účetnictví a daňové správy. Jaké jsou dnes možnosti, ale i problémy, zaměřeno na praktické ukázky a příklady použití.

Seminář
Čt 13.12.2018
Praha

Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH v příkladech

Dozvíte se, jak se vyvarovat chyb při uplatnění nároku na odpočet DPH a potenciálních doměrků včetně sankcí. Seminář je určen pro pracovníky daňových oddělení a finančních účtáren a další, kteří se profesně setkávají s kráceným či poměrným nárokem na odpočet DPH. Cíl ...

Seminář
Čt 13.12.2018
St 19.6.2019
St 11.12.2019
Praha

Veřejné zakázky ve stavebnictví

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Seminář
Čt 13.12.2018
Čt 28.2.2019
Praha

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. Seminář je: zaměřený na pracovníky účtáren a finančních úseků Cíl semináře: Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu. ...

On-line seminář
Čt 13.12.2018
On-line

GDPR v personální praxi - implementace po půl roce

Náš on - line seminář vás seznámí se základními informacemi týkajícími se normy GDPR a s povinnostmi, které v souvislosti s touto normou dopadají na zaměstnavatele odpovědné za zpracování osobních údajů. Seminář odráží zkušenosti s touto normou půl roku od jejího vstupu v…

Seminář
Po 17.12.2018
Praha

Cestovní náhrady 2019

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Seminář
Po 17.12.2018
Po 21.1.2019
Praha
Brno

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2019

Seznamte se s novinkami ve mzdové účtárně a personální oblasti pro rok 2019 a procvičte si je na praktických příkladech. Seminář je určen pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019. ...

Seminář
Po 17.12.2018
Út 22.1.2019
Čt 14.2.2019
Praha

Novela zákona o DPH 2019

Daňová poradkyně Olga Holubová bude na semináři hovořit o změnách, které nastaly v zákoně o DPH v roce 2019. Seminář je určen pro: Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů. Cíl semináře: Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH ...

On-line seminář
St 19.12.2018
On-line

Změny ve mzdovém účetnictví od 1. 1. 2019

Seznámení se s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2019 a procvičení novinek na praktických příkladech. On-line seminář je určen: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019 Co Vám on-line ...

Seminář
Čt 10.1.2019
Čt 14.11.2019
Čt 12.12.2019
Praha

Účetní závěrka SVJ

Seminář poradí posluchačům, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek. Seminář je určen pro: členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o účetní závěrku SVJ Cíl semináře: Seznámíte se s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími ...


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz