Nabídka odborných kursů, seminářů, školení a workshopů pořádaných společností Verlag Dashöfer.

Aktuální téma

Novela zákona o DPH od 1.1.2017

Rádi byste se prostřednictvím praktických příkladů seznámili s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2017? Poté právě pro Vás je vhodný seminář Novela zákona o DPH od 1.1.2017, v rámci kterého budou podle aktuálního legislativního vývoje probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku, a případné výkladové problémy. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Seminář je určen především pro: 

účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů.

Podrobnosti naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
St 7.12.2016
Praha

Změna stanov SVJ - praktický seminář a výkladové problémy

Posledním dnem roku 2016 končí lhůta pro povinné přizpůsobení stanov SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. nové právní úpravě.

Seminář
St 7.12.2016
Čt 16.2.2017
Út 18.4.2017
St 28.6.2017
Praha

Přestupky v oblasti zaměstnanosti dle nového přestupkového zákona od 1.7.2017 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým přestupkovým zákonem, dle kterého se budou od 1.7.2017 provádět také řízení o správních deliktech (dále již označovány jen jako přestupky). Seminář bude zaměřen zejména na řízení před oblastními inspektoráty práce v oblasti zaměstnanosti. Účastnící budou seznámení s procesním postupem dle nového zákona, zejména se zaměřením na nové instituty a práva, které této zákon přináší.

Seminář
St 7.12.2016
Po 19.12.2016
Pá 13.1.2017
Út 24.1.2017
Út 7.2.2017
Po 20.2.2017
Čt 13.4.2017
St 19.4.2017
Út 16.5.2017
Praha

Novela zákona o DPH 2017

Daňová poradkyně Olga Holubová bude na semináři hovořit o změnách, které nastanou v zákone o DPH v roce 2017.

On-line seminář
St 7.12.2016
On-line

Novinky a aktuality v pracovněprávní praxi 2017 II

Seminář bude zaměřen na přehled novinek a aktualit vyplývajících jednak z nově vydaných prováděcích právních předpisů pro rok 2017 a jednak z aktuálních výsledků soudní rozhodovací činnosti. Pozornost tak bude věnována mimo jiné nálezu Ústavního soudu, v jehož důsledku se zřejmě změní pohled na souběh činnosti člena statutárního orgánu a zaměstnance v pracovněprávním vztahu. Prezentována budou také aktuální rozhodnutí v oblasti rozvázání pracovního poměru.

Seminář
Čt 8.12.2016
Praha

Novela školského zákona v praxi MŠ

Prakticky zaměřený seminář reaguje na situaci spojenou s aplikací novely školského zákona a dopady změn do fungování mateřských škol.

Seminář
Čt 8.12.2016
Praha

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2017 a praktické příklady týkající se daných změn Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seznámit se s novinkami ve mzdové účtárně pro rok 2017 a procvičit si je na praktických příkladech.

Seminář
Pá 9.12.2016
Praha

Elektronická evidence tržeb (EET) - účetní a daňový pohled aneb pravidla a principy upravené zákonem o evidenci tržeb

Seznámit se s pravidly platnými pro elektronickou evidenci tržeb jak jsou upraveny zákonem o evidenci tržeb.

Seminář
Pá 9.12.2016
Praha

Případové studie - zdanění cizinců v ČR a zaměstnanců vyslaných do zahraničí z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv

Stručně a přehledně vysvětlit základy problematiky zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, a z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění

Seminář
Út 13.12.2016
Po 3.4.2017
Praha

Srážky ze mzdy, exekuce a oddlužení pro personalisty

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě exekučních a insolvenčních řízení (oddlužení) zaměstnanců a s nimi spojené provádění srážek ze mzdy zaměstnavateli, zejména se zaměřením na nejasnosti právní úpravy a časté chyby zaměstnavatelů, včetně možných sankcí za nedodržení povinností. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při provádění srážek ze mzdy postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak vůči soudům, exekutorům a insolvenčním správcům.

Seminář
Út 13.12.2016
Praha

Veřejné zakázky pro pokročilé

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.