Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

Trestní odpovědnost právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v § 8 stanoví, že právnická osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila.

Nejbližší semináře

Seminář
St 21.11.2018
St 12.12.2018
Praha

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

Cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než tříletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve…

Seminář
St 21.11.2018
Praha

Pohledávky - účetní a daňové problémy

Na semináři vám bude představen komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů.

Seminář
St 21.11.2018
Praha

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

Cílem semináře je představit metodu FMEA. Téma je určeno zejména pracovníkům konstrukce, vývoje, přípravy a managementu kvality.

Seminář
Čt 22.11.2018
Praha

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

Seminář seznámí posluchače s povinnostmi, odpovědností a se základními ustanoveními Úmluvy CMR v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

On-line seminář
Čt 22.11.2018
On-line

Mobbing, bossing, diskriminace - šikana na pracovišti

Jak vzniká porucha vzájemných vztahů na pracovišti. Jak rozpoznat šikanu a jak ji řešit. E-learning je určen pro: Personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potýkají s problémem narušených vztahů na pracovišti. Cílem on-line semináře je: Seznámit účastníky s ...

Seminář
Út 27.11.2018
Čt 13.12.2018
Olomouc
Praha

Inovace a trendy ve vzdělávání - podnětné prostředí v mateřské škole a efektivní propojení s pedagogickým projektem - vzdělávací kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP

Seminář je zaměřen na projektové vyučování a tvorbu pedagogického projektu v mateřské škole, s přihlédnutím, ke všem specifikům, vycházející z činnosti učitelky mateřské školy. Vzdělávací kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP.

Seminář
Út 27.11.2018
Praha

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

Kurz je určen pro asistentky, v nichž chtějí mít manažeři skutečně efektivní pracovní sílu, pomocníka, zástupce, ředitelku kanceláře… a možná i podnikového psychologa. Vaše asistentka se naučí řídit provoz pracoviště, efektivně komunikovat v osobním i telefonickém kontaktu,…

Seminář
Út 27.11.2018
Út 4.6.2019
Praha

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

Seminář představuje legislativu posuzování rizik strojních zařízení a evropskou normu ISO 12100. Seminář je určen nejen vedoucím pracovníkům a konstruktérům firem uvádějících na trh strojní zařízení ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Seminář
Út 27.11.2018
St 20.3.2019
Praha

Požadavky na systém managementu BOZP dle ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN EN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady…

Seminář
Út 27.11. - 28.11.2018
Čt 24.1. - 25.1.2019
Praha

Účetnictví pro začátečníky

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání…


.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz