Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace

Široká nabídka otevřených kurzů i školení na míru. Kvalitní lektoři, spokojení účastníci, garance odbornosti.

Aktuální téma

AKADEMIE DASHÖFER

Akademie Dashöfer Vás připraví na novou kariéru a pomůže Vám s novými úkoly!

Série prezenčních seminářů je doplněna samostudiem našich odborných portálů. Zakončena je konzultací s lektorem a závěrečným testem. Po jeho úspěšném absolvování se stanete specialistou na dané téma, na což získáte certifikát.

Jednotlivá témata Akademie naleznete ZDE!

Nejbližší semináře

Seminář
Pá 27.4.2018
Praha

Interní audit personální dokumentace vč. GDPR

Znáte změny, které byste jako zaměstnavatel měli implementovat do vašich interních dokumentů v souvislosti s nařízením GDPR? Praktický návod včetně příkladů k provedení interního auditu dokumentace v souladu s legislativními požadavky.

Seminář
Čt 3.5.2018
Čt 7.6.2018
Út 18.9.2018
Čt 15.11.2018
Praha

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Seminář
Čt 3.5.2018
Praha

Ochrana osobních údajů (včetně GDPR) z pohledu BOZP. Zpracování a řízení dokumentů a záznamů pro potřeby BOZP

Nařízení GDPR nabývá účinnosti 25. května 2018 a vyžaduje po organizacích přesnější a důslednější dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců a dalších osob, např. uchazečů o zaměstnání. Jak vyhovět požadavkům GDPR se zvláštním zřetelem na oblast BOZP osvětlí tento…

On-line seminář
Čt 3.5.2018
On-line

Popisy pracovních míst, kompetenční model v návaznosti na ostatní personální procesy

Absolventi kurzu budou schopni zformulovat popis pracovní činnosti a na jeho základě identifikovat klíčové kompetence pro jednotlivé profese, vytvářet popisy kompetencí nebo rozhodnout o způsobu jejich vytvoření (s pomocí interního nebo externího specialisty), představit…

Seminář
Pá 4.5.2018
Praha

Projektová dokumentace a související činnosti v roce 2018

Na tomto školení se seznámíte s problematikou projektové dokumentace. Budete seznámeni s druhy dokumentace, vybranými činnostmi ve výstavbě nebo ekonomickou částí dokumentace.

On-line seminář
St 9.5.2018
Praha

Technické zhodnocení vs. opravy 2018

Ucelený rozbor problematických okruhů spojených s posouzením, zda provedené práce jsou opravou věci nebo jejím technickým zhodnocením.

Seminář
Čt 10.5.2018
Praha

Motivace a odměňování pracovníků: čím a jak motivovat

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji motivace a odměňování zaměstnanců i nejčastějšími chybami, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických…

Seminář
Čt 10.5.2018
Praha

Pracovněprávní problematika v praxi ředitele mateřské školy (včetně aplikace GDPR)

Cílem semináře je vyčlenit specifické momenty a činnosti, kterými se zabývá ředitel mateřské školy, pokud vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele.

Seminář
Čt 10.5.2018
Út 26.6.2018
Praha

DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

Seminář
Čt 10.5.2018
St 13.6.2018
Brno
Praha

Ochrana osobních údajů, GDPR a účetnictví

Seminář věnovaný vysoce aktuálnímu tématu - ochraně osobních údajů (GDPR) z pohledu účetnictví. Seminář je určen: samostatným účetním, hlavním účetním a dalším pracovníkům účetních oddělení. Cíl semináře: Seznámit účastníky s vysoce aktuálním tématem - ochranou osobních ...