Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Firemní vzdělávání

Dárek pro zaměstnance? Vícedenní seminář od Akademie Dashöfer
13.12.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
V roce 2019 budeme školit specialisty v tématech, která se letos osvědčila. Připravujeme ovšem i novinky.
Dokumenty
Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy
7.12.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář je určen pro všechny podnikatele, manažery a logistiky, kteří pochopili, že dobře zvládnutá logistika je zásadní konkurenční výhodou firmy a chtějí tento poznatek rozvinout do konkrétních aktivit s minimálně dvouletým dosahem.
Dokumenty
Změny ve mzdové účtárně od 1. 1. 2019
29.11.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Na semináři se nejen, jak název napovídá, s novinkami pro rok 2019 seznámíme, ale také si je procvičíme na praktických příkladech.
Dokumenty
Výpočtové modelování pro pokročilé. Pevnostní a jiné výpočty konstrukcí pomocí metody konečných prvků ve volně dostupném výpočtovém programu
22.11.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář je určen pro techniky a zaměstnance technických firem, inženýry, konstruktéry, výpočtáře, uživatel CAD programů, projektanty, designéry vyučující (i studenty) středních a vysokých průmyslových škol.
Dokumenty
Konference IFRS v praxi s last minute slevou 10 %
16.11.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Roky 2018 i 2019 jsou z pohledu Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví roky velmi výraznými.
Dokumenty
Požadavky na systém managementu BOZP dle ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)
9.11.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář nabídne ucelený přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN EN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení „staro-nových“ požadavků.
Dokumenty
Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně
2.11.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem semináře je seznámit účastníky s typickým průběhem kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na pracovišti zaměstnavatele a také průběhem navazujícího řízení o uložení sankce. Účastníci se zejména dozvědí, jaká mají práva a povinnosti jako zaměstnavatel v průběhu kontroly, kdy a jak mají uplatnit své námitky proti zjištěným skutečnostem a jak probíhá řízení o uložení případné sankce za přestupek.
Dokumenty
Corporate Compliance - novinky a aktuální trendy se zaměřením na přelomové změny v trestní odpovědnosti právnických osob
26.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem seminář je seznámit účastníky s novinkami a aktuálními vývojovými trendy v jednotlivých oblastech zájmu korporátní Compliance a poradit, jak zohledňovat a prosazovat tyto aktuální změny v praxi
Dokumenty
Digitální dokumenty a doklady - životní cyklus
19.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Připravili jsme pro účetní, ekonomy, pracovníky administrativy a podatelen, členy statutárních orgánů apod.
Dokumenty
Změny ve vedení zdravotnické dokumentace
11.10.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška MZ č. 98/2012 představuje klíčový dokument, který upravuje povinnosti zdravotnického zařízení vést zdravotnickou dokumentaci.
Dokumenty
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz