Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací

Firemní vzdělávání

Daňové novinky 2019 s Ing. Pilařovou
22.2.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhledávaná lektorka Ing. Ivana Pilařová Vás seznámí s právě schvalovaným daňovým balíčkem pro rok 2019 (včetně DPH!).
Dokumenty
Dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců - rady pro žadatele
15.2.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář představí žadatelům z podnikatelské sféry (bez ohledu na velikost a obor působení) možnosti dotací na vzdělávání zaměstnanců.
Dokumenty
Pracovnělékařské služby v praxi po novelizaci
3.2.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.
Dokumenty
Spořádaná obec - jaké změny přinesl rok 2018 a výhled na rok 2019. GDPR, registr smluv, veřejné zakázky
30.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Konference je určena zaměstnancům územních samosprávných jednotek. Jejím cílem je poskytnout účastníkům informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, registru smluv a GDPR.
Dokumenty
Daňový specialista
25.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Projdeme daňové zákony a účetnictví tak, aby účastníci byli připraveni na nástrahy teorie a především praxe a věděli, jak řešit celou řadu standardních i specifických situací.
Dokumenty
Hlášení o odpadech za rok 2018
18.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář je určen pro původce odpadů, kteří mají povinnost podat hlášení o produkci a způsobech nakládání s odpady za rok 2018.
Dokumenty
Zaměstnávání cizinců v ČR nejen před ročním vyúčtováním
10.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Tento seminář je určen zejména pro personalisty a mzdové účetní, aby získali základní přehled o tom, kdy mohou být cizinci v České republice zaměstnáni, jak mají přistupovat k jejich pojištění a zdanění v České republice, kdy a kam má být pojistné a daň z příjmů odváděna do českého nebo zahraničního systému.
Dokumenty
Logistika 2020. Budoucnost logistiky a současné trendy
3.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Seminář je určen všem podnikatelům, manažerům a logistikům, kteří pochopili, že dobře zvládnutá logistika je zásadní konkurenční výhodou firmy a chtějí tento poznatek rozvinout do konkrétních aktivit s minimálně dvouletým dosahem.
Dokumenty
Účetní závěrka a uzávěrka podnikatelských subjektů 2018
21.12.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2018 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů.
Dokumenty
Dárek pro zaměstnance? Vícedenní seminář od Akademie Dashöfer
13.12.2018, zdroj: Verlag Dashöfer
V roce 2019 budeme školit specialisty v tématech, která se letos osvědčila. Připravujeme ovšem i novinky.
Dokumenty
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz