sksvj

On-line konference

SVJ právně a správně

Rozúčtování tepla, DPP a hlasování

JUDr. Adam Zítek, Ph.D., Ing. Pavla Gajdáčková

Cítíte se při práci ve vašem SVJ ztraceni v právním a správním labyrintu? Připojte se k nám na desátém ročníku on-line konference "SVJ právně a správně" a najděte svou cestu s námi. S pomocí našich odborných lektorů prozkoumáte klíčová témata, získáte cenné návody a spojíte se s komunitou stejně smýšlejících lidí. Zaregistrujte se ještě dnes a objevte, jak může být vaše cesta ve správě SVJ hladká a bezproblémová.

13.12.2023

9:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference je určená pro:

 • členy společenství vlastníků jednotek (SVJ), členy výborů společenství vlastníků, účetní SVJ, subjekty zajišťující správu domů, 
 • všechny zájemce o problematiku společenství vlastníků jednotek,
 • členy bytových družstev se zájem o téma SVJ,
 • společenství založená do roku 2013 i po roce 2014.

Program

SVJ právně

Rozhodování shromážděním SVJ

Způsoby rozhodování shromáždění SVJ, a to jak po formální tak po obsahové stránce, včetně soudních sporů z toho plynoucích.

 • Působnost shromáždění SVJ
 • Změna ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků
 • Organizace a procedurální pravidla zasedání shromáždění
 • Další formy rozhodování shromáždění
 • Problematika zastoupení v SVJ
 • Možnost ovlivnění programu zasedání SVJ
 • Náhradní shromáždění vlastníků
 • Rozhodování per rollam
 • Změna prohlášení vlastníka
 • Nový rozsah soudního přezkumu rozhodování shromáždění SVJ

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

SVJ správně

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek aktuálně: 

 • Měsíční informace o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody s účinností od 1.1.2024
 • Změny v rozdělení nákladů na vytápění od roku 2024 s ohledem na energetickou náročnost budovy
 • Hlasování způsobem per rollam a hlasování za použití technických prostředků PRAKTICKY (co vše lze uznat za písemnou formu hlasování a za vlastnoruční podpis člena, počítání lhůt, předsudky při doručování)
 • Změny v dohodách o provedení práce pro rok 2024 a jiné možnosti odměňování
 • Automatický průpis skutečného majitele společenství vlastníků či družstva

Ing. Pavla Gajdáčková

Změna programu vyhrazena.

Lektoři

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Pavla Gajdáčková

je profesním správcem bytových družstev a společenství vlastníků od roku 1999, spoluzakladatelem a provozovatelem webdomu.cz – portálu pro bytová družstva a společenství vlastníků, vystudovala OA a VŠB TU Ostrava s oborem právo a podnikání.

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/sksvj/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

13.12.2023

9:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.