Seminář

Cestovní náhrady

Novinky, zajímavosti a oblasti, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení

Jaroslava Pfeilerová

Zaměříme se třeba na vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty, kdy musí zaměstnavatelé řešit kromě poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Např. jak ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance určit stát, ve kterém je nutné odvést daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí), nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá zaměstnavateli v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Mnohé z poskytnutých informací budou podpořeny souvisejícími judikáty (soudních rozhodnutí) NSS nebo řešením konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství.

Obsah semináře:

 • Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
  • příkaz k pracovní cestě, pokyny zaměstnavatele, příklady
  • souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cesty
  • případy, kdy může zaměstnanec odmítnout nastoupit na pracovní cestu
  • důsledky nenastoupení zaměstnance na pracovní cestu
 • Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště ve vazbě na ujednání v pracovních smlouvách (nejčastější chyby, související příklady)
 • Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
  • nároky na stravné
  • hodnota bezplatně poskytnutého jídla a související daňové dopady
  • snížení stravného
  • více krátkých pracovní cest uskutečněných v jednom dni
  • nadlimitní plnění
  • výdaje na ubytování a nutné vedlejší výdaje
  • jízdní výdaje, náhrady při použití vozidla na stlačený plyn (CNG) a také při využití elektromobilů a hybridních vozidel,
  • výdaje za ubytování a  nutné vedlejší výdaje
  • související příklady a nejčastější chyby z praxe
 • Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách
  • sazby zahraničního stravného, snižování stravného
  • kapesné
  • tuzemská a zahraniční část zahraniční pracovní cesty (souběh nároků na tuzemské a zahraniční stravné – příklady)
  • upřesnění, které přinesla novela zákoníku práce v r. 2020
  • náhrady při návštěvě člena rodiny
 • Vyslání zaměstnance k výkonu práce do zahraničí (pracovní cesta, případně sjednání místa výkonu práce v zahraničí)
  • alternativy výkonu práce
  • cestovní náhrady
  • související daňové dopady a povinnosti zaměstnavatele
 • Cestovní náhrady v souvislosti s evropskou úpravou vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
 • Náhrady zaměstnance při použití jiného než služebního vozidla v zahraničí
  • způsob výpočtu náhrady
  • nejčastější chyby
 • Výpočet a účtování stravného poskytnutého zaměstnanci v jiné dohodnuté měně než stanoví vyhláška MF (kurzy využívané při přepočtu měn)
 • Vyčíslení a zaúčtování nároků zaměstnance včetně vzniklých kurzových rozdílů
 • Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (příklady)
 • Teambuilding
 • Rizika související s pracovní cestou a jejich řešení
  • nemoc zaměstnance v průběhu pracovní cesty
  • příklady
  • daňové posouzení
 • Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
  • stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady
  • příklady
 • Vyúčtování pracovních cest
  • lhůty
  • příklady vyúčtování v různých cizích měnách
  • účtování u zaměstnavatele
  • kurzové rozdíly
 • Rozdíly při poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře
 • Cestovní náhrady  členům orgánům právnických osob
 • Judikatura NS v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
 • Náhrady, které si při cestách v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti mohou daňově uplatnit OSVČ – zdůraznění odlišností ve srovnání se zaměstnanci
 • Odpovědi na dotazy

Seminář je určen:

zaměstnavatelům v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře a také OSVČ. 

Lektor

Jaroslava Pfeilerová

Pracuje přes 20 let jako správce daně. Více než 15 let přednáší o cestovních náhradách a také o nich píše do časopisů odborné příspěvky.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.12.2022

9:00 - 13:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Romana Fajmanová, ČVUT v Praze

“Vše bylo v pořádku!„

Nikol Hervertová, PASSERINVEST GROUP a.s

“Krásně vysvětleno!„

Kristýna Neužilová, ČVUT v Praze

“Vše bylo v pořádku. Seminář byl velmi srozumitelný!„

Mgr. Soňa Křížová, Výchovný ústav Brandýs n. Orlicí

“Skvělá lektorka, příjemné prostředí i organizační zajištění, vřele doporučuji!„

Lucie Sedláčková, Lučební závody a.s. Kolín

“Byla jsem velice spokojena s lektorkou - paní Pfeilerovou. Odborník na svém místě! Působí mile a ochotně.„

Zuzana Fabiánová, INTV spol.s r.o.

“Byla jsem spokojená, nemám žádné připomínky!„

Barbora Grégová, Profinit EU, s.r.o.

“Velmi příjemné prostředí. Paní Pfeilerová skvělá, přednáška obohacující .. a velmi užitečná!!„

Helena Šreierová, OBI Česká republika s.r.o.

“Kurz byl celkově srozumitelný, přehledný a dostupný - místem i cenou, zajímavý, všechny dotazy byly zodpovězeny.„

Zdeňka Maňasová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

“Byla jsem velmi spokojena, především s projevem a profesionalitou přednášející!„

Lucie Šemberová, Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

“Příjemný a srozumitelný projev lektorky, velká znalost problematiky!„

Jitka Štěpánová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii

“Školení bylo zajímavé, výstižné a vystupování školitelky bylo velmi příjemné!„

Helena Slavuníková, Niersberger Instalace, s.r.o.

“Nejlepší seminář k cestovním náhradám, velmi praktický, vysvětlení max. srozumitelné, lidské, perfektní příklady!„

Jarmila Hauková, Hasap Consulting, s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání, získala jsem potřebné informace, spokojenost s lektorkou!„

Ing. Klára Prokopová, Slovnaft ČR spol. s.r.o.

“Velmi příjemná a zkušená lektorka, výborné příklady z praxe. Hodnocení: 1*„

Petra Sikorová, KPCS CZ, s.r.o.

“Založeno na znalostech a zkušenostech přednášející. Doporučuji!„

Veronika Vaňková, Karmelitská hotel s.r.o.

“Paní přednášející J. Pfeilerová byla velmi dobře připravená, výklad byl poutavý a pro mne velice přínosný. Na dotazy uměla bez problémů odpovědět a pomoci.„

Lucie Vlčková, Gühring s.r.o.

“S průběhem semináře jsem byla velmi spokojena, lektorka vysvětluje vše srozumitelně a s konkrétními příklady.„

Ing. Marie Macková, Římskokatolická farnost Dobřany

“Seminář obsahově výborný, plně doporučuji!„

Iveta Jakoubková, Gühring s.r.o.

“Byla jsem velmi spokojena s jasností a zřetelností výkladu, paní lektorka má velmi příjemné vystupování.„

Kateřina Latová, Asseco Solutions, a.s.

“Školení bylo velkým přínosem!„

Lucie Chládková, LEGS CZ s.r.o.

“Paní Pfeilerová je výborná lektorka!! Absolutní spokojenost a nadšení!!„

Marie Rohošková, Univerzita Karlova v Praze - 2. LF

“Kurz naprosto splnil má očekávání!„

Petra T.

“Služby byly výborné!„

Alena Hefferová, Würth, spol. s r.o.

“Školení bylo dostatečné, splnilo svůj účel!„

Michaela Hájková, ECOSPED s.r.o.

“Se seminářem jsem byla velice spokojená. Paní lektorka smysluplně zodpověděla všechny zmíněné dotazy. Skvěle použité příklady z praxe!„

Ing. Jitka Totková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

“Byla jsem spokojena s projevem a vysvětlením přednášející!„

O tématu školení

Školení cestovní náhrady se věnuje vysílání zaměstnance na pracovní cestu a s tím spojeným otázkám jako je paušalizace cestovních náhrad, úraz na pracovní cestě, souběh stravného, snížení stravného atd.

Cestovní náhrady se řídí každoročně vydávanou vyhláškou o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tu Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.