On-line seminář

Školení pro statutární orgány SVJ

Členství ve statutárních orgánech SVJ s sebou nese velkou míru zodpovědnosti

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Zjistěte více o povinnostech členů statutárních orgánu a případném dopadu z opomenutí funkce statutárního orgánu SVJ.

Obsah on-line semináře

  • SVJ jakožto zvláštní druh právnické osoby
  • Orgány SVJ a péče řádného hospodáře
  • Povinnosti vůči veřejnému rejstříku
  • Na co nezapomenout ve stanovách
  • SVJ jako poskytovatel služeb dle zák.č. 67/2013 Sb.
  • SVJ a GDPR (ochrana osobních údajů)
  • SVJ a směrnice AML (evidence skutečných majitelů)
  • Aktuální změny v legislativě a výběr z judikatury

Vzdělávejte se odkudkoli:

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2021

9:00 - 14:00

On-line

3 490,- Kč

10.12.2021

9:00 - 14:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.