Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

1.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seminář je určen pro pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj.), pro firmy a státní správu.

Tento článek je z 1.3.2019. Aktuální informace získáte na našich seminářích.

Seminář je určen pro pracovníky, kteří řeší užití autorských děl a uměleckých výkonů, zejména uzavírání licenčních smluv s autory a výkonnými umělci, nebo jednají s organizacemi pro hromadnou správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (OSA, Dilia, Intergram, aj.), pro firmy a státní správu.

Seminář Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek bude věnován těmto tématům: 

 • Odpovědnost za porušení práv a předpisy, které odpovědnost upravují
 • Autorská práva
 • Co je a co není dílo ve smyslu autorského zákona
 • Rozdíl mezi inspirací a přetvořením cizího díla
 • Parodie, recese v autorském díle – přípustnost nadsázky
 • Převzetí cizích děl – možnosti užití (zákonné licence, smluvní licence)
 • Díla na zakázku a co si u licencí pohlídat
 • Souhlas autora a jeho úskalí
 • Právo požadovat zdrojové soubory
 • Sdílení děl online (fotky, videa, články) – kdy mohu sdílet dílo bez vědomí autora a kdy ne
 • Autorská práva na sociálních sítích - Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram – smluvní podmínky a praktické příklady užití cizích děl
 • Sankce za porušení autorských práv
 • Autorské právo v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací 
 • Regulace reklamy
 • Co je to reklama a jaké má právní mantinely
 • Nekalá soutěž (a týká se vlastně veřejné sféry?), hranice mezi zákonnou a nezákonnou reklamou a potenciální hrozby
 • Veřejnoprávní regulace reklamy a její dopad do komerční a nekomerční oblasti
 • Ochrana názvů a označení
 • Ochranné známky a jejich funkce
 • Užívání cizích názvů a ochranných známek na webových stránkách a sociálních sítích
 • Doménové spory a možnosti jejich řešení
 • Ochrana osobnosti v PR a médiích
 • Rozdíl mezi informacemi a názory
 • Možnost užití jmen a identifikací osob na webových stránkách a ve veřejných prohlášeních
 • Užití fotografií třetích osob
 • GDPR a jeho dopad na veřejná i soukromá sdělení

Přednášející: Mgr. Petra Dolejšová

Termíny a přihláška

Datum Čas Město Místo Cena  
27.3.2019 9:00 - 12:00 Praha bude upřesněno 3990 Kč Závazná přihláška
2.10.2019 9:00 - 12:00 Praha bude upřesněno 3990 Kč Závazná přihláška
4.12.2019 9:00 - 12:00 Praha bude upřesněno 3990 Kč Závazná přihláška