On-line seminář

Jak správně účetně odpisovat

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky účetního odpisování ve vazbě na metody dané účetními předpisy, včetně praktických příkladů.

Výběr z obsahu:

  • princip věrného a poctivého zobrazení, který je třeba při odpisování dodržet,
  • základní principy (časové, výkonové odpisy, odpisový plán),
  • zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty (kdy a jak použít),
  • účetní odpisy ve speciálních případech (odpisy práva stavby, ložiska, technického zhodnocení provedeného nájemcem či leasingovým uživatelem),
  • komponentní odpisy (podmínky, evidence a výměna komponent, účetní versus daňový pohled),
  • doplňující pravidla pro speciální případy (oceňovací rozdíl, goodwill, nehmotné výsledky vývoje, preferenční limit),
  • vysvětlení postupů na příkladech, související účtování.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.7.2020

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.