Seminář

Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je komplexní aktuální pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí (nemovitostí) a jejich nájmu, pachtu nebo finančního leasingu z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí, a to z pohledu zákonných pravidel 2019, se zdůrazněním novinek.

Seminář je určen:

vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu/finančního leasingu (ať už z pozice pronajímatele/propachtovatele, nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu).

Cíl semináře:

je komplexní aktuální pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí (nemovitostí) a jejich nájmu, pachtu nebo finančního leasingu z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí, a to se zdůrazněním novinek v roce 2018 a výhledu pro rok 2019 (v návaznosti na vývoj legislativy). Zdůrazněny budou též daňové vazby na postupy a povinnosti v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. U jednotlivých témat bude zmíněn pohled vlastníka i nájemce/pachtýře/uživatele.

Obsah semináře:

 • vymezení nemovitých věcí v aktuálním občanském právu a promítnutí této úpravy do daňových zákonů,
 • pořizování nemovité věci z pohledu zákona o daních z příjmů (koupí, na finanční leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice),
 • možnosti odpisování nemovité věci (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování, odpis a náklady z práva stavby),
 • novinky v odpisování nemovitostí v roce 2017/2018 (odpisy při navýšení spoluvlastnických podílů, právo stavby u neúčtujících poplatníků, odpis technického zhodnocení podnájemcem a další),
 • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb,
 • poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a související daňové aspekty),
 • technické zhodnocení versus opravy (základní odlišení účetního a daňového pohledu, možnosti v případě, kdy technické zhodnocení či opravy provádí nájemce/podnájemce, a to buď se započtením nebo bez započtení na nájemné, technické zhodnocení v účetním pojetí a z pohledu DPH),
 • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu),
 • zdanění příjmů z nájmu nemovitých věcí (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů apod.),
 • uplatňování nákladů v souvislosti s nájmem (další specifické náklady – např. jistota/kauce, odstupné, uplatnění výdajů u vlastníků – fyzických osob procentem),
 • dodání nemovitých věcí z pohledu DPH (vymezení vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, vliv změny užívání na koeficient pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání koeficientu),
 • nájemné z pohledu DPH (vymezení nájmu vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat),
 • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat),
 • základní principy daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, náklad z titulu platby daně)

a další.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.10.2019

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Jana Tomanová

“S obsahem i organizačním zajištěním seminářem jsem byla velmi spokojena!„

Luděk Mencl, SVJ

“Spokojenost!„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

finanční leasing, GFŘ, odpisy nemovitosti, školení Ivan Brychta, nájemné DPH 2019, účetní odpisy, nemovitosti 2019, rezervy na opravy, nájemné 2019, pacht atd.