On-line seminář

Nenárokové mzdové složky: správné využití při motivaci zaměstnanců

JUDr. Jaroslav Stránský

Seminář bude zaměřen na nenárokové (pohyblivé) mzdové složky, které mohou zaměstnavatelé využívat při tvorbě systému odměňování. Zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají při nastavování systému odměňování poměrně široké pole působnosti. Mohou upravovat různě nazvané mzdové složky a poskytovat je podle svého uvážení na měsíčním, čtvrtletním, ročním nebo i jiném základě. Pro jednotlivé mzdové složky musí být vždy stanovena kritéria, která musí souviset s výkonem práce. V rámci semináře upozorníme na časté problémy, které mohou vyústit až v neúspěch zaměstnavatele v soudním sporu nebo pokutu uloženou kontrolními orgány.

Obsah on-line semináře:

  • Vytvoření a nastavení systému odměňování u zaměstnavatele.
  • Možnosti využití jednotlivých mzdových forem (časová, úkolová, výkonnostní, podílová mzda).
  • Určení mzdových složek a kritérií pro jejich poskytování.
  • Přípustná a nepřípustná kritéria pro nenárokové mzdové složky.
  • Správná praxe při motivaci zaměstnanců k dobrým pracovním výsledkům.
  • Případy nevhodného nastavení nenárokových složek, které skončily prohraným soudním sporem.

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.6.2019

13:00 - 14:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.