Akademie Dashöfer

Specialista na majetek

NOVINKA

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Majetek je základním stavebním kamenem každé společnosti. Může mít různou podobu, přičemž pro každý typ majetku platí různá účetní a daňová pravidla. Cílem této akademie je představit účetní a daňovou problematiku pro každý důležitý typ majetku. Zájemci se seznámí s problematikou dlouhodobého majetku, finančního majetku, zásob a pohledávek. Důraz je kladen na účetní řešení dané problematiky a v oblastech, kde je to důležité, je tento účetní pohled rozšířen o daňové aspekty. Absolvováním akademie získá absolvent přehled o transakcích, se kterými se v této oblasti může setkat.

Pro koho je tato akademie určena

Akademie je určena všem, kteří se chtějí dozvědět účetní a daňové souvislosti majetku společnosti. Seminář je vhodný především pro účetní a podnikatele, kteří chtějí mít znalosti o účetních a daňových souvislostech majetku společnosti. Seminář je vhodný zejména pro mírně pokročilé.

Výhody této vícedenní akademie

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku majetku osvojíte postupně a tím si vybudujete pevnější základy. Během každého dne dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorem během dalšího dne. Využít k samostudiu můžete také on-line knihovnu Majetek a zásoby profi.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát Specialisty na majetek.

Obsah

V akademii se seznámíte s účetními a daňovými aspekty dlouhodobého a krátkodobého majetku. 

26. srpna 2019 (pondělí)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Zobrazení majetku v rozvaze společnosti
 • Účetní a daňové vymezení hmotného a nehmotného majetku – pořízení v cizí měně, dotace
 • Účetní a daňové odpisování majetku – zbytková hodnota, komponentní odpisování
 • Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se zaměřením na daňové aspekty (daň z příjmů i daň z přidané hodnoty)
 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň

27. srpna 2019 (úterý)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pokračování

 • Základní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS
 • Návazné účetní souvislosti – odložená daň 

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

 • Vymezení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
 • Problematika majetkových cenných papírů – z pozice emitenta i investora
  • Pořízení majetkových CP
  • Ocenění majetkových CP k rozvahovému dni
  • Emise majetkových CP
 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

28. srpna 2019 (středa)

Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – pokračování

 • Problematika dluhových CP
  • Pořízení dluhových CP
  • Ocenění dluhových CP k rozvahovému dni
  • Emise dluhových CP

Zásoby

 • Vymezení a účtování nakupovaných zásob
 • Vymezení a účtování zásob vytvořených vlastní činností
 • Znehodnocení zásob
 • Problematika pohledávek
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek

29. srpna 2019 (čtvrtek)

Pohledávky

 • Problematika pohledávek z obchodních vztahů
  • Tvorba účetních a daňových opravných položek
  • Odpis pohledávky
  • Pohledávky v cizích měnách
 • Problematika ostatních pohledávek

Závěrečný test

Harmonogram pro 4 přednáškové dny:

26. – 29. 8. 2019 od 9 do 16 hodin

Lektor

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní

Je auditor, certifikovaný účetní a dále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Odborně se zabývá především problematikou kvality poskytovaných auditorských služeb v České republice a vztahem mezi obchodním právem, účetními a daňovými předpisy. Věnuje se lektorské činnosti pro Komoru auditorů ČR, Institut certifikace Svazu účetních, Komoru certifikovaných účetních a jiné odborné instituce.

Lektor

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Je auditor, certifikovaný účetní a dále působí jako odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Odborně se zabývá především problematikou kvality poskytovaných auditorských služeb v České republice a vztahem mezi obchodním právem, účetními a daňovými předpisy. Věnuje se lektorské činnosti…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.8. – 29.8.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

19465

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.