Seminář

Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Bonus přístup do odborné databáze

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, byl zrušen a komplexní úprava je přesunuta do nového občanského zákoníku, nařízení vlády ČR č. 366/2013 Sb. a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů z.č. 311/2013 Sb. Mění se zcela obsah pojmu jednotka a způsob vzniku SVJ. Rovněž se mění postavení vlastníků jednotek. Rostou nároky na obsah prohlášení vlastníka. Zavádí se nové způsoby určení spoluvlastnického podílu na společných částech věci nemovité a rovněž jejich rozsah.

Klíčová slova:

vlastnictví bytu, nový občanský zákoník, bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, 

Seminář určen:

majitelům nemovitostí, členům výborů společenství vlastníků jednotek, podnikatelským subjektům zajišťujícím správu domů s byty ve vlastnictví, pracovníkům obecních úřadů zodpovědným za správu majetku obcí (včetně privatizace bytového fondu) pracovníkům realitních kanceláří, projektovým manažerům developerských společností, funkcionářům bytových družstev

Cíl semináře:

Seznámit účastníky se změnami, které přinesl nový občanský zákoník v oblasti vlastnictví bytů a nebytových prostor.

Obsah semináře:

 • Vztah nového občanského zákoníku (NOZ) k dřívější úpravě vlastnictví bytů; přechodná ustanovení NOZ, povinnosti SVJ k přizpůsobení stanov nové úpravě
 • Základní ustanovení o bytovém spoluvlastnictví dle NOZ - porovnání s předchozí úpravou zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • Nové pojetí jednotky (věc v právním smyslu, předmět vlastnického práva)
 • Vznik a zánik jednotky (prohlášení vlastníka, modifikace spoluvlastnictví, smlouva o výstavbě, rozhodnutí soudu, zrušení bytového spoluvlastnictví)
 • Společné části věci nemovité při bytovém spoluvlastnictví a určování spoluvlastnických podílů k nim
 • Správa domu a pozemku, společenství vlastníků - porovnání se předchozí úpravou SVJ
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek
 • Použitelnost dosavadní judikatury ve vztahu k nové úpravě bytového spoluvlastnictví
 • Diskuse a dotazy

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D., lektor Právo, řízení

Lektor je advokátem od roku 1996. Jeho specializací jsou právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví bytů a nebytových prostor. Má za sebou bohatou přednáškovou činnost, včetně činnosti vysokoškolského pedagoga. Svojí publikační činností přispívá do různých odborných periodik a je spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní majetková práva.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
26.11.20149:00 - 14:00PrahaSM038062970 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Velká letní soutěž

Soutěž probíhá od 17. 7. 2014 do 30. 9. 2014 a je určena zákazníkům společnosti Verlag Dashöfer, kteří si v termínu od 17. 7. 2014 do 17. 9. 2014 zakoupí a zaplatí účast na libovolném prezenčním semináři, in-house semináři nebo konferenci. Všichni takovíto zákazníci postoupí do slosování, které proběhne dne 30. 9. 2014.

Výhry:

 • 1x tablet Prestigio PMT5587_WI
 • 4x tablet Prestigio PMT3677
 • Pro každého účastníka - přístup do videosemináře Etiketa

Přístup do videosemináře obdrží účastníci emailem do 15. 10. 2014. Věcné ceny budou poslány přepravní společností do 15. 10. 2014

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na semináři také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, u celodenních seminářů i oběd.

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás zde.

 Potřebujete poradit?
Napište nám a uděláme maximum abychom Vám pomohli.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: