skbpin2

Konference

Inovace v BOZP 2

technologie ve službě zajištění bezpečnosti & digitalizace agendy

Ing. Marek Bureš, Ph.D., Ing. Marek Bárdy, Ph.D., Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., Ing. Konstantin Novikov, MBA, Mouttou Natanasigamani, Ing. Denisa Žochová, Petr Markl, Ing. Zuzana Lacková, Mgr. Tomáš Dombek, Petr Zajíček, Ing. Petr Škraňka, Ing. Roman Voráč

V dnešní době již asi neexistuje druh činnosti, do kterého by nepromlouvala digitalizace. S papírem a blokem už nevystačíme téměř nikde, málokde ale vystačíme i s Excellem a e-mailovou schránkou .. co je to, co přichází, aby je nahradilo? Hovoří se o digitální transformaci - procesu, jehož cílem je zdigitalizování a zautomatizování všech agend a úkonů, které jen zdigitalizovat lze. S tím, jak společnosti s použitím ERP, CRM a HRM systémů digitalizují své účetnictví, personalistiku, marketing a administrativní procesy, zjišťují, že je třeba, aby podobně zdigitalizovaly také péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

21.9.2021

9:00 - 15:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Na připravované konferenci představíme lehká dílčí i rozsáhlá integrovaná řešení digitalizace v BOZP i na ně navazující technologie.
Kromě předvedení konkrétních řešení a případových studií, přineseme v rámci zasazení do kontextu i něco teorie.


PROGRAM (postupně upřesňujeme)

I.

ÚVOD

Úvodní poznámky
Ondrej Vraný

Proměny pracovního světa v kontextu aktuálních trendů
Marek Bureš, Katedra průmyslového inženýrství a managementu, Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni 

Žijeme ve velmi dynamické a globalizované době. Digitalizace a další moderní technologie umožnují celosvětové propojení a sdílení dat a informací. I přes tento velmi silný aktuální trend nesmíme však zapomínat i na ostatní oblasti, které budou dozajista formovat náš pracovní život v nadcházejících letech i desetiletích. Ačkoliv pandemie koronaviru značně a dlouhodobě paralyzovala všechny ekonomiky, musíme se připravovat na daleko dlouhodobější výzvy, kterými je například stárnutí populace, ekologizace a klimatické změny či digitalizace průmyslových procesů. Těmto trendům a síle jejich dopadu se budeme věnovat právě v této jedné z úvodních prezentací.

Technologické trendy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v souvislosti s digitalizací
v jednání, bude upřesněno

Přehled technologií které přináší probíáhající digitální transformace průmyslu i společnosti, které začínají probmlouvat, nebo brzy promluví i do BOZP.

II.

BUDOUCNOST VDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE (HW I.)

Virtuální realita, vzdělávání a školení – jak a kam nasadit
Marek Bárdy, CIE group

Ukázka trénink a testování ve virtuální realitě ve zdravotnictví
Anna Cidlinová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Rehabilitace zaměstnanců jako prevence nemocí z povolání
Konstantin Novikov, VR Medical, s.r.o.

III.

PREVENCE NEHOD NA PRACOVIŠTÍCH (HW II.)

VZV anti-kolizní systémy v provozu (prevence kolizí v logistice) 
Denisa Žochová, ALIS Tech s.r.o. 

Ukázka využití bezdrátových technologií pro ochranu chodců a manipulační techniky v provoze. Prezentace řešení LED světelného značení, eliminujícího provozní slepotu a anti-kolizních systémů, jež autonomně chrání chodce a manipulační techniku před vzájemnou kolizí.

Robotická pracoviště – rizika kolize robotu a člověka a jejich předcházení
Petr Škraňka, PILZ Czech s.r.o.

Rostoucí míra interakcí mezi člověkem a robotem vyžaduje nová řešení. To, zda je robotická aplikace bezpečná závisí na mnoha faktorech a zejména na způsobu jejího zabezpečení. Provozujete kolaborativního robota, klasické robotické pracoviště nebo např. robota na autonomním vozíku? Ukážeme Vám, jak má takové řešení vypadat a na co si dát pozor. 

IV.

„VELKÁ“ A KOMPLEXNÍ SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO BOZP (SW I.)

Jak vybrat správný EHS software (How to choose the right EHS software)
Mouttou Natanasigamani, Strategy Leader, Quentic Netherlands B.V.

Zdá se vám, že najít správné softwarové řešení EHS pro vaši společnost je příliš obtížné? V prezentaci nabídneme jednoduchého průvodce a cenné tipy pro váš rozhodovací proces. Dozvíte se kroky od nejlepšího způsobu určení vašich nejdůležitějších požadavků až po posouzení přidané hodnoty, kterou vám nové řešení EHS přinese.

• Co vlastně znamená integrovaný systém EHS?
• Jaké jsou výhody softwarového řešení EHS pro mou bezpečnost a ochranu zdraví při práci?
• Která skupina lidí musí být zapojena do rozhodovacího procesu?
• Jak přesvědčit svého šéfa, aby si pořídil software EHS?
• 
Jak může jedno softwarové řešení EHS splňovat různé požadavky?

BOZP v souvislostech BIM
Ing. Roman Voráč, člen představenstva czBIM – buildingSMART CZ, partner MFS DX

BIM je jedním z hlavních témat Stavebnictví 4.0, a možnosti jeho využití z pohledu zvýšení BOZP na stavbách znamenají veliký potenciál. V rámci prezentace se seznámíme s úlohou czBIM – BuildingSmart Česká republika v rámci digitalizace ve stavebnictví a s tím, jak o této metodě i jejím využití z hlediska BOZP přemýšlet.

V.

PŘÍKLADY SYSTEMŮ A APLIKACÍ URČENÝCH PRO VYBRAÉ ČÁSTI AGENDY (SW II.)

IT podpora řízení školení zaměstnanců
Petr Markl, RISCON s.r.o.

Řízení školení zaměstnanců nejen v oblastech spojených s BOZP klade v současnosti nemalé nároky na zaměstnavatele. S rostoucí velikostí organizace je stále složitější plánování, správa obsahu, správa záznamů, řízení školících akcí, provázání s maticemi dovedností vyžadovanými nejen v automobilovém průmyslu. V mnoha organizacích, velké s několika sty nebo tisíci zaměstnanci nevyjímaje, stále probíhá sledování a plánování školení pomocí XLS tabulek, které jsou zdrojem mnoha chyb a frustrace těch, jejichž úkolem je tyto tabulky udržovat. Účelem prezentace je nastínit možnosti řízení této problematiky od A do Z prostřednictvím jediného databázového systému včetně automatických notifikací, integrace obsahu školení s jinými systémy, možnosti online testování zaměstnanců tak, aby vše vyhovovalo jak potřebám zaměstnavatelů a zejména vedoucím, tak i příslušným požadavkům právních předpisů.

Hodnocení rizik s podporou softwaru BE-SOFT
Zuzana Lacková, BE-SOFT, a.s.

Efektivní správa pracovnělékařských prohlídek v systému Precontrol
Tomáš Dombek, PREVENTADO s.r.o.

Na pozadí povinností, které má zaměstnavatel na úseku péče o zdraví zaměstnanců představíme systém maximálně zjednodušuje vedení agendy pracovnělékařských služeb. Automaticky připravuje náplň a frekvenci zdravotních prohlídek, chystá dokumenty, hlídá a upozorňuje na termíny. Vede evidenci zaměstnanců a pro PLS relevantních informací o nich, umožňuje přístup poskytovatelů PLS, včasné upozornění na blížící se termíny a automaticky připravuje potřebné dokumenty.

Aplikace pro řízení vstupů dodavatelů a návštěv
Petr Zajíček, QC Solutions s.r.o.

Lektoři

Ing. Marek Bureš, Ph.D.

odborný asistent na Katedře průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity v Plzni

Více informací a další semináře lektora

Ing. Konstantin Novikov, MBA

Koordinátor projektů v oblasti racionalizace a řízení výroby ve společnosti CIE consulting s.r.o. V současnosti se zabývá především implementací virtuální a rozšířené reality do průmyslových podniků.

Více informací a další semináře lektora

Petr Markl

poradce specializující se na podporu a vývoj systému řízení bezpenčosti a ochrany zdraví při práci

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zuzana Lacková

výkonná ředitelka BE-SOFT SERVICES CZ a.s.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Škraňka

technický ředitel ve společnosti Pilz Czech s.r.o. zodpovědný za rozvoj služeb v ČR, SK, HU, RO a BG, CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord)

Více informací a další semináře lektora

Ing. Roman Voráč

člen představenstva czBIM – buildingSMART CZ, partner MFS DX

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin2/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

21.9.2021

9:00 - 15:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Ve spolupráci