skvtz

Konference

Konference VTZ 2022

Konference k nové úpravě bezpečnosti vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, Mgr. Bc. Lucie Kyselová, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Olga Vaňková, Ing. Milan Moravec

1.7.2022 nabyl účinnosti loni vydaný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ. 22.6.2022 byly vládou projednány a schváleny prováděcí předpisy k jednotlivým typům zařízení, tedy elektrickým, plynovým, tlakovým a zdvihacím. Konference seznámí s novou úpravou a změnami, které do oblasti VTZ přináší.

30.8.2022

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Velký prostor bude věnován Vašim dotazům, které již nyní můžete vkládat do aplikace Sli.Do ZDE

O obecné úpravě dané zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, i nařízeními vlády k jeho provedení v oblasti elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení promluví zastupci:

  • státní správy,
  • orgánů a organizací pověřených dozorem nad vyhrazenými technickými zařízeními,
  • odborných organizací a asociací které se jednotlivými typy zařízení zabývají 

22.6.2022 byly prováděcí předpisy projednány Vládou ČR a schváleny k vydání ve Sbírce zákonů ČR.

Moderují: Robert Křepinský – Ing. Martin Röhrich

ZÁŠTITU KONFERENCI UDĚLILI


>>záštita<<


>>záštita<<

AKTUÁLNÍ PODOBA PROGRAMU

Úvod
Robert Křepinský, člen rady vlády pro BOZP

Zákon č. 250/2021 Sb., jako rámec pro novou úpravu bezpečnosti VTZ I
Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí oddělení BOZP, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zákon č. 250/2021 Sb., jako rámec pro novou úpravu bezpečnosti VTZ II
Ing. Martin Röhrichčlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

DISKUSE A ODPOVĚDI NA DOTAZY

POLEDNÍ PAUZA

Nová legislativa k VTZ plynovým
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP Praha, inspektorka pro VTZ plynová

Nová legislativa k VTZ tlakovým
Ing. Olga Vaňková, Státní úřad inspekce práce, OIP Praha, inspektorka pro VTZ plynová a tlaková

Nová legislativa k VTZ zdvihacím
Ing. Milan Moravec, Státní úřad inspekce práce, vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) OIP Praha

Nová legislativa k VTZ elektrickým a kvalifikaci v elektrotechnice
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22

DOTAZY, DISKUSE, ZÁVĚR


  
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Martin Röhrich

Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Ćlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Bc. Lucie Kyselová

vedoucí oddělení inspekce a bezpečnosti práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více informací a další semináře lektora

Ing. Milan Moravec

vedoucí Oddělení inspekce II (VTZ a stavebnictví) OIP Praha

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skvtz/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

30.8.2022

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.