On-line konference

Mateřská škola v roce 2021/2022

Mgr. Lenka Polášková, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Sedmý ročník konference věnované otázkám předškolního vzdělávání nabízíme letos v on-line podobě.

2.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference je určena pro:

učitelky a ředitelky mateřských škol a ostatní pedagogické pracovníky mateřských škol, asistenty pedagoga nebo budoucí asistenty pedagoga.

Program:

Nastavení hranic u dětí v předškolním věku

Většina rodičů i odborníků se shoduje, že dítě předškolního věku potřebuje nastavit pravidla a hranice svého chování. Otázkou však zůstává, jakým způsobem to udělat ve chvíli, kdy je dítě vůči tomuto postupu imunní nebo přímo rezistentní. V rámci příspěvku se zaměříme na teoretický rámec daného mechanismu a následně se budeme věnovat vlivu osobnosti pedagoga, asistenta pedagoga, rodiče a samotného dítěte na efektivitu celého procesu.

Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Dokumentace, legislativa a právo - speciál pro uvádějící pedagogy a pedagogy uváděné - vše k organizaci, dokumentaci a výchovně - vzdělávacími procesu

Administrativní agenda spojená s řízením mateřské školy patří k vysoce zátěžové oblasti managementu mateřských škol. Seznamte se se vším, co potřebujete k Vaší práci. Předcházejte nedostatkům a získejte efektivní a praktické rady, které můžete okamžitě využít.

Příspěvek je určen nejen začínajícím vedoucím pracovníkům v oblasti předškolní výchovy, ale také zkušeným pedagogům se zájmem o dané téma.

Témata:

  • Základní právní normy v rovině dokumentace.
  • Dokumentace mateřské školy od A do Z , na co si dát pozor?
  • Praktická doporučení k nejčastějším nedostatkům v oblasti dokumentace mateřské školy.

Mgr. Lenka Polášková

Program bude upřesněn.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektoři

Mgr. Lenka PoláškováLektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. 

V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka (přizvaná osoba) pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Lenka Bittmannová

vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Od roku 2005 pracuje v Národním ústavu pro autismus. V SPC NAUTIS působí od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením MUDr.…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. et Bc. Julius Bittmann

od roku 2007 působí v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 2010. Vystudoval sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuje jako terapeut. Pracuje s dětmi,…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/onwkms21/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

2.11.2021

9:00 - 16:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.