Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Odměňování a motivace zaměstnanců - aktuální trendy v odměňování a tvorba motivujícího firemního prostředí Akce 1+1 zdarma aneb "Ve dvou se to lépe táhne!"

Vytvořte rostlinám příhodné podmínky, dostatečné množství živin, optimální vláhu – a ony Vás překvapí. Připravte takové podmínky Vašim zaměstnancům a stane se totéž. Skutečně důležité jsou totiž ty věci, které lidé dělají ze své vůle. A v odpovídajícím prostředí je také dělat budou – ku prospěchu sebe i firmy. 

Konference je určená pro:

HR ředitele, pracovníky HR oddělení, firemní právníky, jednatele 

Cíl konference: 

Přijměte pozvání na inspirující setkání renomovanými odborníky, kde se dozvíte o tom, jak vytvořit optimální motivační systém ve firmě a udržet ty nejlepší zaměstnance. 

Program

9.00 – 9.10      Zahájení konference

PRACOVNĚPRÁVNÍ ASPEKTY ODMĚŃOVÁNÍ

Bonus – Mzdová část kolektivní smlouvy, Vnitřní mzdový předpis, Prémiový řád

Blok A – Úprava odměňování v zákoníku práce a souvisejících předpisech - JUDr. Jaroslav Škubal

 • Právní mantinely pro odměňování
 • Pracovní smlouva versus mzdový výměr
 • Kolektivní smlouva a vnitřní předpis upravující odměňování
 • Nároková a nenároková složka mzdy
 • Finanční postihy zaměstnance

FINANČNÍ A NEFINANČNÍ BENEFITY A JEJICH ZHODNOCENÍ

Blok B  – Daňové aspekty vybraných benefitů -  Ing. Dana Trezziová

 • Představení TOP finančních benefitů
 • Daňová a pojistná analýza nejdůležitějších firemních benefitů
 • Optimalizace z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance

Blok C – Nefinanční  benefity - JUDr. Jaroslav Škubal

 • Flexibilní pracovní doba
 • Homeoffice a jeho pracovněprávní nastavení
 • Další dovolená
 • Sick days

VLIV AKTUÁLNÍHO DĚNÍ NA TRHU PRÁCE NA MOTIVACI

Blok A – Aktuální pohled na trh práce a vliv na odměňování - Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

 • Aktuální změny na trhu práce a vliv na motivaci zaměstnanců
 • Diverzifikace motivace – top management, střední management, provozní pozice a aktuální trendy

PSYCHOLOGICKÉ A MANAŽERSKÉ ASPEKTY MOTIVACE

Blok B – Na co slyší generace Y a na co generace X - Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

 • Hlavní motivační „taháky“ pro mladou generaci
 • Nadměrná očekávání versus realita
 • Tovaryš a mistr – o mezigenerační spolupráci a předávání zkušeností

Blok C – Firmo, otřes se – mýty o motivaci a odměňování - Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

 • Jen peníze nemotivují
 • Benefity jako samozřejmost a povinnost firmy
 • „Odcházím kvůli platu“ – a to se skrývá za tímto prohlášením

Bok D – Životní a společenská kariéra - RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

 • Pohodlnost, direktiva a pseudojistota – běžné firemní prostředí
 • Společenská kariéra a její brzdící vliv na motivaci zaměstnanců
 • Životní kariéra
 • Management jako důležitý motivační prvek ve firmě

Blok E – Svobodné firmy jako motivační prvek - RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

Blok F – Jak vybudovat prostředí, ve kterém se budou lidé motivovat sami? - RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.

 • Když externí kontrola motivace pomocí hmotných odměn nezabírá
 • Jak ve firmě vytvořit podmínky pro motivované zaměstnance
 • Začít odshora
 • Sdílení zkušeností

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00     prezence účastníků

 9:00 -  10:00    přednáška (JUDr. Jaroslav Škubal)

10:00 - 11:15    přednáška (Ing. Dana Trezziová)

11:15 - 11:30    coffee break

11:30 - 12:30    přednáška (JUDr. Jaroslav Škubal)

12:30 - 13:30    oběd

13:30 - 14:45    přednáška (Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.)

14:45 - 15:00    coffee break

15:00 - 16:15    přednáška (RNDr. Ladislav Dvořák, CSc.)

16:15 - 16:30    ukončení konference    

Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena.

Přednášející

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní

Je partnerkou ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je registrovanou daňovou poradkyní a zakládající členkou české pobočky International Fiscal Association a rovněž Komory daňových poradců České republiky. Je soudní znalkyní v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd. Specializuje především na poradenství v

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí

Od roku 1999 nezávislý konzultant - kurzy, facilitace řady manažerských schůzek a individuální koučing manažerů, práce na ročním projektu restrukturalizace firmy American Way a pomoc při optimalizaci jejích pracovních procesů

Samostatné vedení kurzů, konzultant samostatně i v týmu - na analýze a hodnocení pracovních funkcí, hodnocení a návrhu nové

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.6.20179:00 - 16:30Praha
Hotel Amarilis,
2495 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Mediální partneři:

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

odměňování zaměstnanců, motivace zaměstnanců, trh práce, kariéra, motivující faktory, svobodné firmy, finanční a nefinanční benefity - homeoffice, sick days atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz