Konference

Označování potravin 2023

Připravte si dotazy, těšíme se na vás!

doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Ing. Tereza Fišerová, Mgr. Karolína Mikanová, Mgr. Ing. Eva Singrová

Nejčastější dotazy, které k nám přicházejí, se týkají označování potravin. Jsme připraveni vám poradit, vše vysvětlit a představit vám novinky z této oblasti.

8.6.2023

10:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Informační systém o označování potravin (FLIS)
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.
Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii. Požadavky na označování potravin jsou upraveny jednak na horizontální úrovni, kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné pro všechny potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy v různých právních předpisech se stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy potravin (nařízení, směrnice, komoditní vyhlášky). Řada institucí vytváří pro uživatele různá vodítka a návody které mají pomáhat při označování balených potravin. Evropská Komise vypracovala Informační systém o označování potravin (Food Labelling Information System - FLIS). Ten poskytuje uživatelsky přívětivé a rychlé IT řešení. Cílem prezentace je seznámit účastníky s tímto systémem a ukázat jeho praktické využití.

Jak se vyznat ve značení přídatných látek
Ing. Tereza Fišerová
Označování přídatných látek na etiketách potravinářských výrobků se může zdát jako jednoduchá záležitost. Praxe nám dokazuje, že výrobci často netuší o základních pravidlech, které vyplývají z evropské legislativy o potravinářských přídatných látkách. Dozvíte se, co je potřeba vědět o značení přídatných látek, uslyšíte typické příklady z praxe a další zajímavosti o přídatných látkách.

Dobrovolné informace u potravin – zdravotní a výživová tvrzení a tzv. léčebná tvrzení
Mgr. Karolína Mikanová
Představení provázání legislativních předpisů, týkajících se této tématiky. Dostupné zdroje, status tvrzení k rostlinným složkám a jak k nim přistupovat. 

Nejčastější chyby a kauzy z poslední doby z pohledu dozorového orgánu
Mgr. Ing. Eva Singrová
Státní zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin. Označování potravin představuje důležitou komunikační linku mezi výrobce a spotřebitelem. Na základě správného označení může spotřebitel učinit informovaný výběr potraviny, která vyhovuje jeho individuálním potřebám. Nedostatky a chyby v označování vedou nejen ke klamání spotřebitele, ale nesprávné označení a z něj plynoucí nevhodné použití potraviny může v některých případech ohrožovat zdraví spotřebitelů.

 

Lektoři

doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Absolvovala VŠCHT v Praze, vědeckou hodnost CSc. získala v oboru chemie a analýza potravin, habilitaci v oboru základy konzervace potravin. Působila nejprve jako odborný asistent na VŠCHT, Ústavu konzervace potravin a technologie masa, posléze v drůbežářském průmyslu jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje a ve společnosti Boneco jako odborný poradce…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tereza Fišerová

Absolvovala Fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě Pardubice, obor Hodnocení a analýza potravin. Působí jako odborný poradce v oblasti značení potravin, je auditorkou a školitelkou ve firmě Uniconsulting s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Karolína Mikanová

Vystudovala Agronomickou fakultu České zemědělské univerzitě v Praze a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Pracovala v KEZ o.p.s. a ÚKZÚZ, kde se zabývala ekologickým zemědělstvím a bioprodukty. Od r. 2013 působila na Ministerstvu zemědělství, odboru bezpečnosti potravin. Zastupovala ČR v Pracovní skupině EFSA pro komunikaci a Pracovní…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ing. Eva Singrová

Vystudovala obor Potravinářská chemie a technologie na Vysokém učení technickém v Brně a o 2 roky později dokončila program Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v oblasti obecného označování…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skpozn23/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

8.6.2023

10:00 - 13:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.