On-line konference

Podniková energetika 2022

Odhalte potenciál pro energetické úspory v průmyslu

Hledání energetických úspor je na vás. My vám zprostředkujeme setkání se skvělými lidmi, kteří v tomto oboru něco dokázali.

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný, Ing. Tomáš Chadim, Ing. Vladan Švaňa, Ing. Jakub Černoch, Anna Francová, Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, Jan Novák

Jsou energetické úspory ve vašem podniku na Vás? Vzhlížíte k decentralizované energetice? Nebo Vás jen zajímá, co je v oboru nového? Pokud ano, pojďme o tom diskutovat na prosincové on-line konferenci Podniková energetika 2022.

9.12.2021

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Těšit se můžete na tento program:

Přihlášení účastníků a zahájení konference

9:50 - 10:00

Přihlášení účastníků a zahájení konference

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Úvodní slovo moderátora

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA (EkoWATT CZ s. r. o.)

10:00 - 12:20

Dopolední blok přednášek

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, Ing. Karel Srdečný, Ing. Tomáš Chadim, Ing. Vladan Švaňa, Ing. Jakub Černoch

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Uhlíková neutralita v průmyslovém podniku

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA (EkoWATT CZ s. r. o.)

Ing. Karel Srdečný

Ing. Karel Srdečný (EkoWATT CZ s. r. o.)

Ekonomické hodnocení a uhlíková neutralita podniku. Kritéria uhlíkové neutrality a principy LCA (live cycle assessment), LCC (live cycle cost), ESG (environmental, social, and governance). Případové studie a příklady řešení.

Ing. Tomáš Chadim

Automatizace v podnikové energetice

Ing. Tomáš Chadim (Domat Control System s.r.o.)

Využívání nových a úsporných technologií má stále své rezervy. K čemu je úsporné osvětlení, svítí-li v době, kdy to není nutné? Proč vyrábí nový kompresor stlačený vzduch na vyšší tlak, než je potřeba? Trh je plný pojmů jako jsou smart, průmysl 4.0 nebo IoT. Co mohou tyto pojmy ve smyslu řízení průmyslové energetiky skutečně znamenat? Je v oblasti řízení energetických potřeb stále prostor pro lidský faktor? Podělím se s Vámi o náš pohled na tuto oblast. Vždy hledáme řešení, která jsou bezpečná, mají požadovaný přínos a jsou ekonomicky racionální.

Ing. Vladan Švaňa

Kogenerační jednotky jako součást energetického mixu podnikové energetiky

Ing. Vladan Švaňa (MOTORGAS s.r.o.)

Principiální a praktické výhody decentralizované kombinované výroby elektřiny a tepla. Optimalizace investice jako projekce vlastností kogenerace a okolních vlivů. Hlavní ekonomické faktory provozování kogenerace za současných podmínek. Formy státní podpory. Emisní limity a vliv poplatků za znečišťování životního prostředí. Současný standard technologií a předpokládaný budoucí vývoj. Mýty a fakta o kogeneraci.

Ing. Jakub Černoch

Úspory při osvětlování v průmyslu

Ing. Jakub Černoch (Osvětlení Černoch s.r.o.)

Dobré osvětlení je důležité z mnoha pohledů – od omezení zmetkovitosti přes hygienu a bezpečnost práce až po psychickou pohodu zaměstnanců. Nástup LED zásadním způsobem osvětlovací techniku proměnil, zároveň ale přinesl někdy až nereálná očekávání v oblasti energetické bilance. Zorientovat se v současné nabídce na trhu je těžké pro profesionála a téměř nemožné pro laika. Jako profesionál s téměř 40letou zkušeností s osvětlovací technikou v průmyslu se Vám pokusím v tomto směru podat pomocnou ruku.

Přestávka na oběd

12:20 - 13:00

Přestávka na oběd

13:00 - 14:30

Odpolední blok přednášek

Anna Francová, Dr. Ing. Čestmír Hrdinka, Jan Novák

Anna Francová

Využití komunitní energetiky

Anna Francová (Frank Bold Advokáti)

O snaze decentralizovat českou energetiku se mluví čím dál více. Jednou z možností, jak jí dosáhnout, je samostatná výroba elektřiny prostřednictvím energetických společenství či komunit. Jak zajistit fungování takového společenství po právní stránce? Jaké další energetické služby kromě výroby a dodávek elektřiny může komunita zajistit pro své členy? Na co je a není připravená česká legislativa?

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

Podpora přípravy energeticky úsporných projektů pro podniky a možnosti financování jejich realizace

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka (Národní rozvojová banka)

Národní rozvojová banka nabízí v rámci programu ELENA podporu přípravy energeticky úsporných projektů financovaných pomocí zvýhodněného úvěru z programů Úspory energie a Energ. Jaké přínosy mají tyto projekty pro podniky a jak probíhá jejich realizace?

Jan Novák

Flexibilita a řízení průmyslových spotřeb a výrob

Jan Novák (Nano Energies)

Před Českou republikou stojí nová energetická výzva, a to ve smyslu agregované flexibility jak výrobních zdrojů, tak i velkých spotřebičů. Nová energetika bude ve znamení řízené spotřeby a výroby a využití maximálního potenciálu v průmyslových procesech, které jsou v současné chvíli opomíjeny a nevyužívány.

Zakončení konference

14:30 - 15:00

Zakončení konference

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA (EkoWATT CZ s. r. o.)

Lektoři

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

je analytik v oblasti ekonomiky a užití energie a jednatel EkoWATT CZ s. r. o. Jako odborný asistent na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT Praha a externista na FHS UK přednáší „Ekonomiku užití energie“. Specializuje se na energetický management, energetickou soběstačnost, udržitelnou výstavbu, úspory energie a obnovitelné…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Karel Srdečný

Energetický specialista. Partner a vedoucí kanceláře v Českých Budějovicích v EkoWATT CZ s. r. o. Absolvoval studia na katedře životního prostředí strojní fakulty ČVUT.  Od roku 1990 se věnuje využití obnovitelných zdrojů v budovách, energeticky vědomým rekonstrukcím budov, energetice staveb z přírodních materiálů.  Hledá cesty k dosažení CO2…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tomáš Chadim

Vystudoval řízení elektrotechniky a energetiky na FEL ČVUT a po celou svou pracovní kariéru působí v oblasti energetiky. Aktuálně působí ve vedení společnosti Domat Control System, s.r.o., člen skupiny ČEZ ESCO – významného českého dodavatele vlastního systému měření a regulace s vlastním technologickým a SW vývojem. Ve společnosti Domat tak…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Vladan Švaňa

Třicet let se zabývá plynovými motory a kogeneračními jednotkami. Vystudoval strojní fakultu ČVUT. Nastoupil v roce 1990 do Výzkumného ústavu naftových motorů v Praze Na Harfě. Zde začal pracovat na vývoji kogeneračních jednotek s plynovými motory pro ČKD a později Škoda Diesel. V devadesátých letech si doplnil vzdělání studiem na VŠE Praha v oboru…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jakub Černoch

Vystudoval technickou kybernetiku na FEL ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil do Výzkumného ústavu telekomunikací, kde se zabýval konstrukcí měřících přístrojů. V roce 1984 využil tzv. „vyhlášky o poskytování služeb obyvatelstvu“ a začal na plný úvazek vyrábět záblesková zařízení pro profesionální fotografii. Firmu…

Více informací a další semináře lektora

Anna Francová

Trvale spolupracuje s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje zejména převodům nemovitostí, smluvnímu právu a právnímu poradenství v korporátních věcech, zejména fungování nadací. Pomohla založit a zefektivnit fungování desítek spolků, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Mezi její další specializace patří také stavební a energetické právo,…

Více informací a další semináře lektora

Dr. Ing. Čestmír Hrdinka

Je koordinátorem programu ELENA v Národní rozvojové bance. Program ELENA nabízí pomoc s odbornou přípravou energeticky úsporných projektů v budovách podnikatelských subjektů a při přípravě energeticky úsporných projektů realizovaných metodou EPC ve veřejném sektoru. Čestmír Hrdinka se dlouhodobě pohybuje v oblasti ochrany životního prostředí. Byl…

Více informací a další semináře lektora

Jan Novák

Vede zahraniční expanzi společnosti Digital Energy Services. Zároveň se podílí na rozvoji agregace flexibility v České republice spolu s ČEPS v rámci výzkumného projektu Dflex a v rámci Pracovní skupiny pro Agregaci flexibility v asociaci AKU-BAT. Studoval ekonomii a finance v Praze a Lisabonu. Ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skperg/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

9.12.2021

9:00 - 15:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Ve spolupráci:

    

Mediální partner akce: