skp23

Konference

Výroba potravin 2024

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. David Zima, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Singrová, Ing. Marie Tichá, Ing. Tomáš Musil, Ing. Petr Cuhra, Ing. Magdaléna Hrubá, Ing. Bc. Zuzana Malinová, Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Jaké jsou aktuální trendy v udržitelnosti v oblasti potravinářství? Co musí české firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistily úspěšný rozvoj udržitelný i pro další roky? A jak to celé souvisí s potravinami? Na to vám odpovíme v přednáškách na V. ročníku Konference Výroba potravin.

30.11.2023

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Program:

konference Výroba potravin 2024

Zahájení konference Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.Udržitelnost

9:05 - 10:45

Udržitelnost

Ing. Marie Tichá, Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Singrová, Ing. Tomáš Musil

Ing. Marie Tichá

LCA balených potravin
Ing. Marie Tichá

 • Vlivu obalu na produkt od jeho zabalení až po spotřebu
 • Posuzování dopadu produktu na ŽP metodou LCA
 • Zkušenosti z praxe
Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Rizika spojená s cirkularitou obalů pro potraviny
Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

 • Aktuální vývoj v oblasti balení potravin
 • Zdravotní rizika recyklovaných materiálů
 • Nové obalové materiály
Mgr. Ing. Eva Singrová

Výsledky kontrol imitací živočišných potravin
Mgr. Ing. Eva Singrová

 • Nevhodné označení rostlinných potravin
 • Legislativní základ označování imitací živočišných potravin
Ing. Tomáš Musil

Zelená energie pro potravinářský segment
Ing. Tomáš Musil

 • Dotace a na co si dát pozor
 • Možnosti dotací na "zelené energie"
Bloková diskuze

10:45 - 11:00

Bloková diskuze

Přestávka na kávu

11:00 - 11:15

Přestávka na kávu

Kvalita potravin a legislativa

11:15 - 12:55

Kvalita potravin a legislativa

Ing. David Zima, Ing. Bc. Zuzana Malinová, Ing. Petr Cuhra, Ing. Magdaléna Hrubá

Ing. David Zima

Novinky v potravinářské legislativě
Ing. David Zima

 • Přehled nově vydané a připravované legislativy na úseku výroby potravin a jejich uvádění na trh
Ing. Bc. Zuzana Malinová

Nové šlechtitelské techniky použité při produkci potravinářských surovin
Ing. Bc. Zuzana Malinová

 • Inovativní metody šlechtění jako podpora evropského potravinářství
 • Výzkum a vývoj v oblasti novýchtechnik šlechtění
 • Základy nové legislativy
Ing. Petr Cuhra

Kontaminanty aktuálně
Ing. Petr Cuhra

 • Výsledky kontrol SZPI
 • „Klasické“ kontaminanty
 • Nově sledované kontaminanty
Ing. Magdaléna Hrubá

Značení výživových hodnot na přední straně obalu
Ing. Magdaléna Hrubá

 • Správné uvádění informací na obalu
 • Legislativní rámec uvádění informací na obalu
 • Nepovinné formáty označování
Bloková diskuze

12:55 - 13:10

Bloková diskuze

Přestávka na oběd

13:10 - 14:05

Přestávka na oběd

Systémy řízení v potravinářství

14:05 - 15:35

Systémy řízení v potravinářství

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Udržitelnost v požadavcích GFSI standardů
Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

 • Environmentální politiky, cíle a monitoring životního prostředí
 • Snižování spotřeby energií a vody, minimalizace odpadů a emisí
 • Používání obnovitelných zdrojů a recyklovatelných materiálů
doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Falšování potravinářských výrobků aktuálně
doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

 • Jednotlivé kategorie způsobů falšování
 • Nespecifické způsoby falšování
 • Kontrolní orgány
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Aktuální požadavky standardů bezpečnosti potravin obchodních řetězců
Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

 • Účel standardů obchodních řetězců, proč „další“ standardy
 • Specifické požadavky standardů obchodních řetězců
 • Poznatky, zkušenosti
Bloková diskuze a zakončení konference

15:35 - 16:00

Bloková diskuze a zakončení konference

Lektoři

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Od roku 2001 pracuje na VŠCHT Praha na Ústavu konzervace potravin. Podílela se na přípravě akreditovaného programu magisterského studia oboru Technologie potravin, v rámci kterého přednáší zavedený předmět Autenticita potravin a detekce falšování i jeho anglickou mutaci Food Traceability and Authenticity. Její pedagogická i výzkumná činnost je…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Absolvent oboru Technologie potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které se aktuálně věnuje pedagogickým a vědeckým činnostem. Od svého studia doposud se intenzivně zabývá problematikou balení potravin, především studiem aktivních systémů balení potravin, balením potravin v…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ing. Eva Singrová

Vystudovala obor Potravinářská chemie a technologie na Vysokém učení technickém v Brně a o 2 roky později dokončila program Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v oblasti obecného označování…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Marie Tichá

Zabývá se posuzováním dopadů životního cyklu (LCA). První zkušenosti s touto metodou získala v roce 1993 na Univerzitě v Severní Karolíně a Research Triangle, USA. Zpracovala desítky studií LCA, včetně metodických příruček pro MŽP, MŠMT a soukromý sektor. K jejím odbornostem patří rovněž EPD (environmentální prohlášení o produktu) a posuzování…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tomáš Musil

Ing. Tomáš Musil se v oblasti managementu dotací z EU pohybuje již od roku 2006. Působí jako lektor, je autorem desítek úspěšných projektových žádostí a supervizorem více než 100 projektových žádostí (a to v rámci OP PI, OP PIK, OP RLZ, LZZ,OP Z). Je také hodnotitelem bakalářských a diplomových prací na soukromých i veřejných VŠ.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Cuhra

„Vystudoval obor Analýza a chemie na VŠCHT v Praze a od roku 1988 pracuje na Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Nejprve působil řadu let jako vedoucí zkušební laboratoře a od roku 2011 je ředitelem krajského inspektorátu v Praze. V pozici vedoucího laboratoře aktivně působil v oblasti zavádění metod pro stanovení reziduí pesticidů a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Magdaléna Hrubá

Magdaléna Hrubá je absolventskou VŠCHT Praha v oboru Technologie potravin a aktuálně působí jako výkonná ředitelka Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací (CZPVI), kde spolupracuje nejen s tuzemskými, ale také zahraničními institucemi a odborníky. Podílí se na řadě výzkumných projektů a je autorkou/spoluautorkou mnoha odborných…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Bc. Zuzana Malinová

Vystudovala obor Chemie a technologie potravin na Technologické fakultě Univerzity T. Bati ve Zlíně. Od roku 2010 působí na Odboru bezpečnosti potravin, Ministerstva zemědělství ČR. Konkrétně se věnuje problematice geneticky modifikovaných potravin a krmiv a pěstování GM rostlin. V souvislosti s vývojem vědy, nových šlechtitelských technik a také s…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Problematice bezpečnosti potravin se začala věnovat v roce 2004 v rámci doktorského studia oboru Technologie potravin na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Působila v poradenské společnosti, kde se zabývala legislativou, značením potravin a činnostmi souvisejícími s preventivními systémy bezpečnosti potravin. Od roku 2007 je lektorkou…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp23/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

30.11.2023

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.