Konference

Výroba potravin 2024

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka Ph.D., Ing. David Zima, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Mgr. Ing. Eva Singrová

Jaké jsou aktuální trendy v udržitelnosti v oblasti potravinářství? Co musí české firmy zohlednit, a jaké nástroje k tomu mohou využít, aby si zajistily úspěšný rozvoj udržitelný i pro další roky? A jak to celé souvisí s potravinami? Na to vám odpovíme v přednáškách na V. ročníku Konference Výroba potravin.

30.11.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

30.11.2023

9:00 - 16:00

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Témata:

Udržitelnost

 • Certifikační schémata udržitelnosti
 • Přístup a výsledky kontrol imitací živočišných potravin
 • Rizika spojená s cirkularitou obalů pro potraviny
 • Zelená energie pro potravinářský segment

Kvalita potravin a legislativa

 • Novinky v potravinářské legislativě
 • Nové techniky šlechtění potravinářských surovin
 • Kontaminanty aktuálně – minerální oleje, perfluorované alkany
 • Značení výživových hodnot na přední straně obalu

Systémy řízení v potravinářství

 • Udržitelnost v požadavcích GFSI standardů
 • Ochrana identity potravinářských surovin
 • Hygienická a environmentální realita nebalených potravin
 • Falšování aktuálně

Lektoři

Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Je absolventkou Potravinářské fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s doktorským vzděláním v oboru technologie potravin zaměřeným na systémy bezpečnosti a jakosti. Podílí se na pedagogických aktivitách Ústavu konzervace potravin a technologie masa VŠCHT v Praze. Je autorkou/spoluautorkou odborných publikací a studií k implementaci…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vystudoval obor kvasná chemie a bioinženýrství na VŠCHT Praha, kde následně rovněž obhájil doktorskou práci v oboru technologie potravin. Více než 10 let působí jako odborný asistent na Vysoké škole chemické technologické v Praze, kde se podílí na výuce předmětů souvisejících s kvalitou potravin a systémy řízení včetně vedení bakalářských a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. David Zima

Vystudoval obor kvalita a zpracování potravin na Agronomické fakultě ČZU v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejm. oblasti obecného potravinového práva a také zastupování ČR na pracovních skupinách Evropské rady a Komise při projednávání nové legislativy a přípravě pozic na tato…

Více informací a další semináře lektora

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Od roku 2001 pracuje na VŠCHT Praha na Ústavu konzervace potravin. Podílela se na přípravě akreditovaného programu magisterského studia oboru Technologie potravin, v rámci kterého přednáší zavedený předmět Autenticita potravin a detekce falšování i jeho anglickou mutaci Food Traceability and Authenticity. Její pedagogická i výzkumná činnost je…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D.

Absolvent oboru Technologie potravin na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které se aktuálně věnuje pedagogickým a vědeckým činnostem. Od svého studia doposud se intenzivně zabývá problematikou balení potravin, především studiem aktivních systémů balení potravin, balením potravin v…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ing. Eva Singrová

Vystudovala obor Potravinářská chemie a technologie na Vysokém učení technickém v Brně a o 2 roky později dokončila program Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Působí na Ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně jako metodik pověřený metodickým řízením kontrolní činnosti v oblasti obecného označování…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skp23/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

30.11.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

30.11.2023

9:00 - 16:00

On-line

YouTube

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.