skbozp22

Konference

Konference BOZP v roce 2023

Robert Křepinský, Ing. Martin Röhrich, ppor. Ing. Václav Volner, plk. Ing. Jiří Hošek, Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., kpt. Ing. Ivana Sitařová, Mgr. Jana Urbanová, Dis., Mgr. Matyáš Fošum, Mgr. Anežka Kutějová, JUDr. Martin Mikyska, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Již osmý ročník oblíbené akce pro všechny, kterých se profesně dotýká problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci se v jednotlivých přednáškách v podání našich předních odborníků dozví o aktuálních novinkách, které se v oblasti za udály za uplynulý rok i očekávaných událostech pro nadcházející období. Také si vyslechnou několik přednášek na dlouhodobě důležitá témata. Akci tradičně doprovází rozsáhlá výstava dodavatelů řešení a služeb pro tuto oblast.

21.11.2022

8:45 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.


To, čím bude žít odborná veřejnost v době konání akce určitě nejvíce, bude v té době necelého půl roku účinná úprava bezpečnosti VTZ a první poznatky, které přineslo její uvedení do praxe. Nová úprava s sebou nese také novinky v kontrolní činnosti.

Navážeme problematikou kontroly a dozoru nad oblastí BOZP obecně.

V letošním ročníku plánujeme uvést také několik případových studií od soudních znalců - zde se na skutečných příkladech prolíná praxe a její legislativní pozadí.

Přidáme několik témat z ochrany zdraví, vynechána nebude ani požární ochrana. 

Moderátor a odborný garant: Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Martin Röhrich

Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

Ćlen odborné pracovní skupiny OKAG - OSH Knowledge Advisory Group při EU OSHA

BioFeedback Trainer, HSEF s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

ppor. Ing. Václav Volner

Od roku 1996 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2001 jako řadový hasič. Poté v letech 2001 – 2009 jako velitel družstva a od roku 2009 do současnosti jako velitel čety. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. V rámci své praxe vykonává i činnosti spojené s výkonem odborně…

Více informací a další semináře lektora

plk. Ing. Jiří Hošek

Od roku 1994 příslušník HZS hl. m. Prahy, kde působil mezi lety 1996 a 2003 jako řadový hasič. Poté v letech 2003 – 2011 jako vyšetřovatel požárů na různých velitelských úrovních a od roku 2011 do současnosti jako náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost. Během výkonu služby absolvoval VŠB – TU Ostrava, obor Požární ochrana a…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

osoba odborně způsobilá v PO i BOZP. Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnosti staveb. Člen presidia Profesní komory požární ochrany PKPO. Absolvent VŠ Báňské – technické univerzity Ostrava.

Více informací a další semináře lektora

kpt. Ing. Ivana Sitařová

Oddělení kontrolní činnosti, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Jana Urbanová, Dis.

je ministerským radou v oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví. Podílí se na úpravách legislativy spojené s oblastí hygieny práce. Je členkou Poradního sboru hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky.…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Matyáš Fošum

Od roku 2004 se věnuje ochraně veřejného zdraví, a to od roku 2013 na Ministerstvu zdravotnictví. V současné době v pozici ředitele odboru ochrany veřejného zdraví.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Anežka Kutějová

advokátka se zaměřením na oblast pracovního práva, pracovních úrazů, nemocí z povolání a jejich odškodňování

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

zkušený lektor dalšího vzdělávání v pracovněprávní oblasti a BOZP, působí již řadu let v různých pozicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, je soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se specializací na Bezpečnost a ochranu zdraví…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Akce se koná pod záštitou

Akce se koná ve spolupráci nebo s podporou:

Místo konání akce pro prezenční účastníky:

Olympik Tristar Hotel
U Sluncové 14
Praha 8 
186 76

https://www.olympik.cz/cz/tristar/

Konference je možné se zúčastnit také on-line

Termín a místo konání

21.11.2022

8:45 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři


Předchozí ročníky

570827