skbozp22

Konference

Konference BOZP v roce 2023

Robert Křepinský

Již osmý ročník oblíbené akce pro všechny, kterých se profesně dotýká problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci se v jednotlivých přednáškách v podání našich předních odborníků dozví o aktuálních novinkách, které se v oblasti za udály za uplynulý rok i očekávaných událostech pro nadcházející období. Také si vyslechnou několik přednášek na dlouhodobě důležitá témata. Akci tradičně doprovází rozsáhlá výstava dodavatelů řešení a služeb pro tuto oblast.

21.11.2022

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

21.11.2022

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.


To, čím bude žít odborná veřejnost v době konání akce určitě nejvíce, bude v té době necelého půl roku účinná úprava bezpečnosti VTZ a první poznatky, které přineslo její uvedení do praxe. Nová úprava s sebou nese také novinky v kontrolní činnosti.

Navážeme problematikou kontroly a dozoru nad oblastí BOZP obecně.

V letošním ročníku plánujeme uvést také několik případových studií od soudních znalců - zde se na skutečných příkladech prolíná praxe a její legislativní pozadí.

Přidáme několik témat z ochrany zdraví, vynechána nebude ani požární ochrana. 

Moderátor a odborný garant: Robert Křepinský, člen rady vlády pro BOZP

Hlavní bloky PROGRAMU:

NOVÁ ÚPRAVA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCh ZAŘÍZENÍ

Zkušenosti z prvního půlroku platnosti nové úpravy bezpečnosti VTZ
Ing. Martin Röhrich
, člen OKAG-EUOSHA

POŽÁRNÍ OCHRANA

Novinky v legislativě požární ochrany
plk. Ing. Jiří Hošek, náměstek ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Dokumentace zdolávání požárů
Ing. Martin Pospíšil Ph.D., PKPO - sekce požární bezpečnost staveb

Fotovoltaika a elektromobilita z pohledu zasahujících hasičů
ppor. Ing. Václav Volner
, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Nejčastější závady zjištěné při požárních kontrolách
kpt. Ing. Ivana Sitařová, metodik kontrolní činnosti HZS Praha

OCHRANA ZDRAVÍ

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
Mgr. Jana Urbanová, DiS., Ministerstvo zdravotnictví ČR

Azbest a revize směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
Mgr. Jana Urbanová, DiS., Ministerstvo zdravotnictví ČR

Poškození zdraví v kontextu českého předsednictví EU
Mgr. Matyáš Fošum, Ministerstvo zdravotnictví ČR

PRÁVNICKÉ OKÉNKO

Souběh odpovědnosti za poškození zdraví - pochybení na straně zaměstnance i zaměstnavatele
JUDr. Martin Mikyska, advokát

Jak jednat se zdravotně nezpůsobilým zaměstnancem 
Mgr. Anežka Kutějová,
advokátka, Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Kauzy z archivu soudního znalce
JUDr. Petr Kožmín, MBA, LL.M.,  vedoucí oddělení BOZP a svazový inspektor Odborového sdružení železničářů, soudní znalec v oboru bezpečnost práce

Odborný garant konference: Robert Křepinský

Lektoři

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Místo konání

Místo konání akce pro prezenční účastníky:

Olympik Tristar Hotel
U Sluncové 14
Praha 8 
186 76

https://www.olympik.cz/cz/tristar/

Konference je možné se zúčastnit také on-line

Termín a místo konání

21.11.2022

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

21.11.2022

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři