skbozp22

Konference

Konference BOZP v roce 2023

Již osmý ročník oblíbené akce pro všechny, kterých se profesně dotýká problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Účastníci se v jednotlivých přednáškách v podání našich předních odborníků dozví o aktuálních novinkách, které se v oblasti za udály za uplynulý rok i očekávaných událostech pro nadcházející období. Také si vyslechnou několik přednášek na dlouhodobě důležitá témata. Akci tradičně doprovází rozsáhlá výstava dodavatelů řešení a služeb pro tuto oblast.

21.11.2022

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

21.11.2022

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Konference BOZP je v kontextu ČR zásadní oborová akce se skvělým obsazením řečníků.

Nejde jen o školení, jedná se o důležité setkání odborníků a příležitost vyměnit si informace a zkušenosti i na neformální úrovni.

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbozp22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Místo konání

Akce pro prezenční účastníky se bude konat v konferenčním hotelu v širším centru Prahy. Konference je možné se zúčastnit také on-line. 

Termín a místo konání

21.11.2022

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

21.11.2022

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Odborný garant a moderátor konference: Robert Křepinský

To, čím bude žít odborná veřejnost v době konání akce určitě nejvíce, bude v té době necelého půl roku účinná úprava bezpečnosti VTZ a první poznatky, které přineslo její uvedení do praxe. Nová úprava s sebou nese také novinky v kontrolní činnosti. Navážeme problematikou kontroly a dozoru nad oblastí BOZP obecně. V letošním ročníku plánujeme uvést také několik případových studií od soudních znalců - zde se na skutečných příkladech prolíná praxe a její legislativní pozadí. Přidáme několik témat z ochrany zdraví, vynechána nebude ani požární ochrana. 

Okruhy programu:

  • poznatky po prvních měsících účinnosti nové úpravy VTZ
  • státní dozor nad oblastmi bezpečnosti práce a ochrany zdraví a vytvoření podmínek pro jeho kontrolu
  • soudněznalecká perspektiva - případové studie ("s poučením")
  • ochrana zdraví - kategorizace a rizikové faktory
  • novinky z požární ochrany