Konference

Odpady v podnikové ekologii

Už rok platí nové odpadové zákony. Znáte a plníte všechny povinnosti, které z nich vyplývají?

Jak vypadají nové odpadové zákony v praxi rok po jejich vydání? Na 2. ročníku konference uvedeme nejen nové povinnosti, které musíte dodržovat, ale také vám představíme, jak se s nimi popasovaly některé firmy. Přijďte načerpat nové inspirace od těch, kteří už to umějí a předat své nápady těm, kteří ještě zkušenosti nemají.

17.5.2022

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Akci budeme také přenášet jako YouTube stream!


2. ročník konference OPE s podtitulem "Nové odpadové zákony - zkušenosti z praxe". 

Konference odpoví na zásadní otázky všech původců odpadů ohledně evidence, soustřeďování a přepravy odpadů, ale také předcházení vzniku odpadů v souladu s novou legislativou, která je účinná od 1.1.2021. 

Určeno

 • podnikovým ekologům,
 • odborníkům na odpadové hospodářství,
 • manažerům odpovědným za ISO 14001, (management péče o životní prostředí).
 • ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“
Zahájení konference

9:00 - 9:05

Zahájení konference

Ing. Tomáš Lank

Ing. Tomáš Lank

Úvodní slovo moderátora

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

1. panel - Předcházení vzniku odpadů

9:05 - 10:30

1. panel - Předcházení vzniku odpadů

Ing. Petr Šulc, Ing. Markéta Miklasová, Mgr. Vojtěch Pilnáček

Ing. Petr Šulc

Vedlejší produkt nebo odpad v běžné výrobní praxi

Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.

 • Hierarchie nakládání s odpady podle nového odpadového zákona
 • Podmínky podle nového odpadového zákona a prováděcí vyhlášky
Ing. Markéta Miklasová

Nakládání se stavebními odpady a jejich recyklace podle nového odpadového zákona a vyhlášky

Ing. Markéta Miklasová - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Nové povinnosti původců stavebních a demoličních odpadů
 • podmínky využití SDO
 • Vyvedení SDO z odpadového režimu
 • soustřeďování, deponie
Mgr. Vojtěch Pilnáček

Top cirkulární příklady dobré praxe z Evropy

Mgr. Vojtěch Pilnáček - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

 • Top příklady dobré praxe ze stavebního sektoru u největších firem regionu
 • Nový nástroj na cirkulární zadávání a efektivní prodej odpadu - Cirkulární Aukce
Přestávka na kávu

10:30 - 10:50

Přestávka na kávu

2. panel - Nakládání s odpady

10:50 - 12:30

2. panel - Nakládání s odpady

Ing. Václav Kuncl, Ing. Tomáš Lank, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Ing. Václav Kuncl

Povinnosti původců podle nového odpadového zákona

Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.

 • Skladování x shromažďování odpadů
 • Upuštění od třídění
 • Nakládání s kovovým odpadem
 • Povinnosti evidence a ohlašování v letech 2022 - 2024
Ing. Tomáš Lank

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu ve firmách 

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii 

 • nové povinnosti
 • finanční rozvaha a motivace
Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

Možnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D. - SUEZ CZ a.s.

 • Biologicky rozložitelné odpady (BRO)  x Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)
 • Gastroodpady
Oběd

12:30 - 13:30

Oběd

3. panel - Evidence a přeprava odpadů

13:30 - 14:50

3. panel - Evidence a přeprava odpadů

Bc. Vojtěch Starý, Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Bc. Vojtěch Starý

Změny v evidenci odpadů

Ing. Jiří Valta - CENIA, Česká informační agentura životního prostředí

 • Největší problémy s ohlašováním v roce 2022
 • Informace o novém systému ISPOP2
 • Změny v evidenci odpadů v roce 2023
 • ISOH a registr zařízení
Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

IS ENVITA jako budoucnost evidence odpadů

Bc. Vojtěch Starý - INISOFT s.r.o.

 • Garantovaný rozvoj nejen podle legislativy
 • Náhrada software EVI 8
 • Spokojený uživatel

Přeprava kapalných nebezpečných odpadů

Ing. Tadeáš Narovec, DiS. - nezávislý bezpečnostní poradce ADR

 • Kapalné odpady a cisternová přeprava z pohledu ADR
 • Přeprava kalů jako nebezpečného odpadu
 • Ohlášení přepravy v systému SEPNO
4. panel - Obaly v podnikové praxi

14:50 - 15:30

4. panel - Obaly v podnikové praxi

Jan Přikryl

Jan Přikryl

Evidence průmyslových obalů

Jan Přikryl - EKO-KOM, a.s.

 • průmyslové obaly z pohledu legislativy
 • nové požadavky v zákoně o obalech od roku 2021
 • evidence průmyslových obalů pro AOS
 • příklady z praxe a nejčastější chyby
Závěrečná diskuse

15:30 - 16:00

Závěrečná diskuse

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skope22/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Místo konání

Hotel Grandium Praha
Politických vězňů 913/12
Praha, Nové Město

Termín a místo konání

17.5.2022

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Mediální partneři

Předchozí ročníky

I. ročník 18.5.2021